torsdag 23 juni 2011

Läsvärd daglig rapport

Jag har ganska nyligen upptäckt en kille med järnkoll på det mesta som kan tänkas påverka oljepriset. Man kan också ibland skymta en viss humoristisk inställning mellan raderna och det är inte helt fel.

Phil Flynn skriver en daglig rapport och jobbar på en värdepappersmäklarfirma. Som sådan vill han förstås skaffa nya kunder till sin firma, men det gör man bäst genom att komma med bra goda råd och /eller ge relevant information. Han kan alltså inte ha nån bias åt något håll. Måste vara neutral i förhållande till marknaden, vilket vi andra kan och bör uppskatta till skillnad mot ex.vis politiker och många andra grupper som har nån form av agenda (dold eller öppen).

Phil Flynns enda agenda är nog att skaffa nya kunder till mäklar/rådgivningsfirma men det gör man bara genom att analysera marknaden på ett seriöst och bra sätt utan bias. Därför är han läsvärd.

Enda problemet är att han skriver totalt utan styckebrytningar. Han tycks ha tappat bort enter-tangenten, men sånt är bagateller jämfört med effekterna av Peak Oil och Export Land Model.

Tar paus kommande vecka.

Trevlig Midsommar!

onsdag 22 juni 2011

We need the global economy to crash!

Man har även i "finare" kretsar börjat prata om att evig tillväxt är omöjlig, men det låter så mesigt för att göra nån skillnad inom den tid som finns tillgänglig med tanke på accelererande klimatförändringar och effekterna av Peak Oil. År 2010 satte koldioxidutsläppen nytt rekord.

Så frågan är om det redan är försent. Kanske lever vi mitt i the sixth extinction .


och det kan vara så illa att det numera välkända 2-gradersmålet inte är tillräckligt. NASA:s James Hansen varnar för att redan en enda grad innebär mycket stora faror.

 Så vad är då lösningen med stort L? Jo, det enda kvarvarande alternativet som kan fungera är förstås ekonomisk kollaps.

Trenden mot kollaps började troligen runt millenieskiftet och kan visa sig vara The Great Paradigm Shift. Detta syns tydligt i oljeprisets exponentiella utveckling vilket jag visat här

Ha en trevlig midsommarläsning!

lördag 18 juni 2011

Crude Oil Price Model - Perception & Recession

Det här med Peak Oil är lätt att förstå i meningen att tillgångarna är begränsade och nån gång tar oljan slut - fast inte....

Redan här börjar det bli lite komplext, men blandar man sen in ekonomin så kan man lätt hamna i en ogenomtränglig djungel. För att inte tala om samspelet mellan naturresursen olja, ekonomisk tillväxt och folks uppfattningar om detta.

Det finns dock en indikator som sammanfattar alltihop och det är oljepriset som i kombination med lite kunskap om Peak Oil kan ge en rätt bra förståelse för  världsläget och tänkbara händelseutvecklingar på många olika plan. Det är därför jag ägnar mig åt oljeprisstudier och försöker sätta ihop scenarier och göra prognoser.

Nyligen upptäckte jag Erik Townsend som i princip gör samma sak, men på en nivå långt över min. Erik Townsend medverkade på senaste ASPO-konferensen i Bryssel i april.  Han har strukturerat alltihop och delat upp Peak.Oil-processen i tre "fönster" enligt nedan.


ACH står för "Anything Could Happen" och där är vi nu. Erik T utvecklar detta i sitt föredrag och ger också sin syn på tidsperspektiven för de olika fönstren.

Ekonomisk tillväxt är beroende av ständigt ökad tillgång på "billig" energi. Den har redan tagit slut vilket efter ett tag resulterar i ett nytt normaltillstånd med frånväxt vilket han kvalitativt visar med nedanstående bild.De grå fälten respresenterar recessioner. Fram till Peak Oil finns ekonomisk tillväxt med kortare avbrott (recessioner). Efter Peak Oil gäller det omvända, dvs ekonomisk frånväxt avbruten av kortare tillväxtperioder. Trenden med ekonomisk tillväxt kommer alltså att ersättas av en trend med ekonomisk tillbakagång (recessioner, depressioner) fram till den tid när vi når "Solution Window".

Enligt Erik Townsend är vi något enstaka år från Crisis Window och det är då det stora uppvaknandet sker, men även det sker stegvis. Under tiden kommer oljepriset att pendla kraftigt upp och ner vilket i praktiken gör all långtidsplanering omöjlig. Erik T avråder faktiskt från nästan alla investeringar bl.a eftersom timingen är så svår. Den enkla uppfattningen att permanent oljebrist medför ständigt stigande oljepriser håller inte. Och han när inte ensam om att tro det. Bl.a IMF pratar om icke-linjära effekter vilket jag redovisat här.

Föredraget finns här . Längre version av föredraget finns på hans hemsida (i två delar). Det mesta är matnyttigt även om det kortare stunder handlar om avancerad optionstrading etc.

Totalt sett ger det en bra överblick över Peak Oil med fokus på ekonomiska implikationer. Erik Townsend är i grunden en ekonomisk rådgivare men med insikter om Peak Oil utöver det vanliga för den kategorin. Och det är bara de bästa som får vara med på ASPO-konferenser. En annan är förstås vår egen Kjell Aleklett.

Sådärja, nu har den intresserade läsaren fått en del att göra närmaste timmarna ;-)

Brent vs WTI, uppföljning

För några dar sen påstod jag att oljepriset skulle falla och jag ansåg att detta var en prognos med hög sannolikhet . Hittills funkar scenariet perfekt. WTI har fallit ett antal dollar efter förra inlägget och har nu definitivt brutit ner ur triangeln.


Jag lägger nu till lite detaljer till prognosen, se bild. Det finns ett gap som sannolikt kommer att stängas. Vidare finns en stödnivå (i form av en pivot) strax under gapet. Slutligen brukar triangelspetsar peka ut större vändpunkters tidperspektiv, men det är den minst säkra delen av prognosen.

Om allt slår in blir det alltså en botten och större vändpunkt för WTI runt 85 dollar som bör inträffa i början av juli. Det skulle dock kunna gå snabbare nedåt och där triangelspetsen i stället pekar mot en andra sekundär botten, dvs det blir en dubbelbotten som i sig ger ytterligare TA-säkerhet för fortsättningen. Men tills vidare alltså fortsatt nedgång för både WTI och Brent där dock den senare ser lite annorlunda ut. Lägger in Brent också för fullständighetens skull. Även Brent har fallit helt i linje med mitt scenario.
Man kan lägga märke till stödnivån 105 dollar och en tänkbar positiv divergens för MACD, men inte säkert dessa får nån stor inverkan.

To be continued....

onsdag 15 juni 2011

Sun Crash Omen

Det här är lite suspekt med möjligen religiösa övertoner. Jag ligger åt ateist-hållet, men historiska data talar för sig själva. Eller så är det en fullkomliggt osannolik slump. Bedöm själva.

Vi matas dagligen med dåliga nyheter och olika typer av katastrofscenarier. Dom har dock det gemensamt att ev ekonomisk tillbakagång, dubbeldippar, depressioner, systemkollpaser etc orsakas av skuldberg, peak oil, överbefolkning, klimatförändringar eller alltihop i kombination i en kommande perfekt storm. Och visst, för att rädda planeten biologiska överlevnad krävs någon form av rening som vi människor inte tycks vara i stånd att klara frivilligt. Jag noterar i det sammanhanget att världens samlade koldioxidutsläpp satte nytt rekord år 2010.

Finns det då inget hopp? Jo, med lite enkel TA (Teknisk Analys) ger jag planetens biologiska liv gott hopp om att överleva, men på bekostnad av den ekonomisk tillväxten, vår livsstil och stora delar av välfärden.

För att klara klimatet krävs en avkylning av planeten vilket de flesta forskare är överens om , men ingen tar tag i på allvar, men det löser sig via solen. solar-forecast-hints-at-a-big-chill. Prognosen säger att kommande låga solaktivitet medför en avkylning, men enbart detta räcker inte långt.


Even then, however, he estimated that the effect of greenhouse-gas emissions would be on the order of 10 times as great. "What you might see over a 20- to 30-year period is a slight slowdown in the pace of warming," Schmidt said. "In terms of how we should think about climate change prediction in the future, reducing emissions and so on, it really wouldn't make much of a difference."

Men här kommer enkel TA in i bilden. En grundläggande idé med TA är att observera negativa divergenser, dvs om ex.vis ett index stiger men en indikator faller så tyder det på en kommade topp och därefter nedgång. I detta fall är indexet den globala ekonomin och indikatorn är solfläcksaktiviteten.


Av någon anledning har de tre största ekonomiska nedgångarna de senaste hundra åren kommit efter en lägre topp för solfläckarna (se bild). Man kan kanske räkna ut en matematisk sannolikhet för att detta ska inträffa slumpmässigt, men siffran torde vara försvinnade liten.

Varför det har blivit så här har jag en halv förklaring till, men den håller jag för mig själv tills vidare. Kan bli för mycket att ta till sig på en och samma gång, men det handlar i det stora hela bara om elektromagnetism och hjärnfunktioner och att vi i grund och botten är djur utan egen högre vilja. Alltså inget religiöst alls, bara naturlagar. Men vill man dyrka solen som en gud efter det här inlägget så är det fritt fram ;-)

Om nu solprognosmakarna får rätt så innebär det i så fall att vi kan se fram emot dels en ny "liten istid" och dels en ekonomisk krasch av en dignitet som ingen nu levande har upplevt. En sån ekonomisk kollaps innebär förstås minskad energianvändning och därmed kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Kanske kan 2-gradersmålet nås trots allt.

Betänk att det kan bli två lägre toppar i rad för solfläckarna. Det handlar då om en regelrätt ekonomisk systemkollaps och bör inträffa inom tio år eftersom solfläckscykeln är 11 år och senaste botten inträffade år 2009. Nästa solfläckstopp bör inträffa redan om några få år.

Farhågorna om ekonomisk kollaps stämmer också överens med vad man säger i Tyskland vilket recenseras av EnergyBulletin . Jag har bara försökt sätta dit ett ungefärligt  tidsperspektiv med hjälp av lite enkel TA.

Sammanfattningsvis ser det alltså ut som den globala ekonomin kan att hålla sig någrorlunda på fötterna ett par år till, om än med svårighet. Åtminstone ingen total kollaps de allra närmaste åren. Men därefter kan det bli aktuellt med de icke-linjära effekter som IMF nämner och då kan det gå snabbt, ruggigt snabbt.

måndag 13 juni 2011

Oljepriset: Brent vs WTI

När jag senast skrev om oljepriset så trodde jag på fortsatt nedåt på några veckors sikt, men det blev fel. Brent-oljan har stigit en hel del senaste tiden. Nu har dock läget klarnat betydligt utifrån ett TA-perspektiv.

Brentoljan ser ut att ha återtagit sin stigande trend även om den faller kraftigt just idag.


Men man ska inte låta sig luras av stigningen senaste veckorna. Jag har lagt in en liten prognos för fortsättningen som i princip säger sidledes under rätt många veckor. Det ser förstås ut som en ren gissning, om än rimlig, men den grundar sig på WTI-oljans utveckling som ser ganska annorlunda ut enligt nedan.
Prognosen i bilden ovan är ingen vild gissning utan grundar sig på en mängd TA-finesser. Orkar inte förklara alla men man kan notera en nästan perfekt triangel som WTI är på väg att bryta nedåt. Triangeln indikerar att kommande nedgång blir andra och sista benet ner. Därefter startar en uppgång som kommer att föra upp WTI mot årshögsta och troligen högre nån gång frampå höstkanten. I det stora hela alltså en korrektion i den stigande trend som startade 2009. Var och när den stora toppen kommer har jag dock ingen uppfattning om just nu.

Givetvis går det inte att veta hur det blir, men detta anser jag vara en prognos med hög sannolikhet. Lovar att följa upp framöver.

Avslutningsvis så har det varit en betydande spread mellan Brent och WTI senaste månaderna som nu är rekordstor enligt nedan.Orkar just nu inte gå in på förklaringarna, men den som vill veta mer kan Googla på ex.vis "Cushing bottleneck" eller " Brent WTI spread". I grunden åker det in mer olja till knutpunkten i Cushing, Oklahoma än det åker olja därifrån.

söndag 12 juni 2011

Eskilstuna kommun on Peak Oil

I Knivsta kommun har man tagit Peak Oil på allvar vilket framgår av Cornucopias inlägg om Hjältarna i Knivsta. I en omfattande presentation finns alldeles i början följande bild:För att komma från kommunhåll är detta ganska uppseendeväckande. Titta gärna igenom hela presentationen.

Nåväl, av en händelse råkade jag få se att Eskilstuna kommun har tagit fram en trafikplan i form av samrådshandlingar. Det finns en strategidel och en handlingsplan att ladda ner (bägge i kort resp lång version). Man uppmanas också att lämna synpunkter och det här inlägget kan betraktas som ett öppet brev i frågan.

Under rubriken 1.3 Trender och utmaningar skriver man (strategidel, kortversion):

Klimatfrågan kommer på agendan på allvar - Forskarna är idag ense om att temperaturen på jorden ökar på grund av växthuseffekten, och att det på sikt kommer att ge betydande väderförändringar. Transporterna är bland det som är svårast att klimatanpassa och åtgärder kommer att krävas inom teknik, planering och beteendepåverkan.
Tranporter är svåra att klimatanpassa, men bara om målet är att ersätta alla fossilbränslen med alternativa bränslen (inkl el).

Och även:

Oljan blir dyrare - bilanvändningen beror till stor del på oljepriset. Priset på oljan påverkas av att man inom kort når det som kallas "peak oil", dvs det stadium där hälften av den olja som finns är förbrukad. Detta sker samtidigt som den globala förbrukningen stadigt ökar.

Här nämner man alltså Peak Oil i klartext vilket är bra och lite överraskande. Tittar man i den långa versionen hittar man följande text på sid 40:

Oljan blir dyrare. Bilanvändningen och därmed i slutänden även parkeringsutnyttjandet beror till stor del på oljepriset. Priset på oljan påverkas av att man inom kort (bedömningarna varierar mellan 2-10 år) når det som kallas "peak oil", dvs det stadium där hälften av den olja som finns är förbrukad. Detta sker samtidigt som det förbrukas betydligt mer olja än som hittas i nya fyndigheter. Förbrukningen visar ingen tendens att minska, utan nya ökande marknader som t ex Kina ger istället motsatt effekt. De flesta bedömare anser idag att vi får vänja oss vid dagens höga oljepriser, och att priserna kommer att stiga ytterligare under kommande år. Annorlunda uttryckt ökar marknaden för kollektivtrafik och lokalt producerad mat medan den minskar för s k stadsjeepar, flygresor och äpplen från Argentina.
Ovanstående tyder på en viss insikt, men man har totalt missat vad Peak Oil är.

det som kallas "peak oil", dvs det stadium där hälften av den olja som finns är förbrukad.


Den som är ny inom området oljetillgångar och sånt kan då möjligen tänka att oljan kommer att räcka i åtminstone 100 år eftersom det fanns bensinbilar för typ hundra år sen och det är ju ungefär hälften kvar nu. Sådana reflektioner riskerar att bli helt fel.

Det är mycket viktigt att man i kommunens dokument anger korrekta definitioner eftersom den genomsnittlige medborgaren knappast ifrågasätter den typen av utsägelser från officiellt håll.

Den korrekta definition av Peak Oil finns här och säger:

"The term Peak Oil refers the maximum rate of the production of oil in any area under consideration, recognizing that it is a finite natural resource, subject to depletion."


Det handlar alltså om flödet, inte om hur mycket som finns kvar. Det finns dock en koppling mellan återstående reserver och flödet som säger att Peak Oil inträffar ungefär när halva de utvinningsbara resurserna har förbrukats. Men det betyder att flödet (oljeproduktionen) därefter minskar permanent (med med mindre uppgångar på vägen).

Om man nu återvänder till strategiplanen så står det alltså:

Priset på oljan påverkas av att man inom kort (bedömningarna varierar mellan 2-10 år) når det som kallas "peak oil"


Om man använder den korrekta definitionen för Peak Oil så ansluter sig Eskilstuna kommun alltså till uppfattningen att oljeproduktionens slutliga topp inträffar om 2-10 år. Det är ett synnerligen rimligt antagande. Möjligen inträffade toppen i januari i år men det tar sannolikt flera år innan vi säkert kan påstå det.

Om man gå ett steg till så kan man konstatera att någon måste exportera olja om Sverige ska kunna importera. Den globala oljeproduktionen kanske ligger still eller ökar något de allra närmaste åren, men för Sveriges del så blir det ändå minskad tillgång vilket jag försökt visa här och här .

Sammanfattningvis så finns en betydande risk att den för Sverige tillgängliga oljan är helt slut inom 20 år även om den globala produktionen bara minskar måttligt under samma tid.

I Eskilstuna kommuns trafikplan står det (sid 6, lång version):

Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i Eskilstuna kommun ska minska med 30 % till 2020 samt med 75 % till 2050, jämfört med 2009 års nivå.
Och

Personbilstransporterna (km/person) skall minska med 10% till 2020.


Man har alltså satt upp mål som är helt orealistiska (läs: meningslösa) jämfört med det som väntar. Realistiska mål utgående från den brutala verklighet som lurar runt hörnet kan vara:

Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i Eskilstuna kommun ska minska med 75 % till 2020 samt med 100 % till 2030, jämfört med 2009 års nivå.

Personbilstransporterna (km/person) skall minska med 90% till 2020.

Ovanstående är förstås politiskt omöjligt, men vore "aggressivt" och förutseende. Eskilstuna kommun skulle i så fall ligga i täten inför det som väntar. Kanske måste man inte gå så långt som jag antyder ovan, men nåt i den stilen.

I trafikplanen finns många lovvärda förslag, men i princip samtliga utgår från att man vill minska koldioxidutsläppen. Det är förstås inte fel, men indirekt förutsätter man mer eller mindre obegränsad tillgång till olja, även om man tror på stigande priser framöver.

Det vore intressant att se en alternativ trafikplan där man tar lika stor hänsyn till kommande oljebrist som till koldioxidutsläppen. En sådan borde innehålla totalstopp för alla vägutbyggnader, massiv utbyggnad av kollektivtrafiken med biogas, trådbussnät etc samt ett utbildningsprogram för alla medborgare om Peak Oil och dess konsekvenser i form av ändrad livsstil, mental omställning etc.

Jag skulle kunna skriva mycket mer om detta, men det får räcka så här. Måste bara lägga in ett citat till:

Eskilstuna är idag en "framåt" kommun i stark utveckling. Det har bekräftats genom bl a utmärkelsen "Årets tillväxt kommun 2007" . Eskilstuna kommun tilldelas priset för sitt målmedvetna förändringsarbete med att skapa hållbar tillväxt.


Citatet står i skarp kontrast mot bilden från Knivsta kommun i början av inlägget. Man har inte riktigt fattat det här än. Och på försättssidan finns följande bild:
Man kan lägga märke till att centralt placerad i mitten finns en bil.....

Men som sagt, man har i vart fall upptäckt att det finns nåt som heter Peak Oil även om man inte riktigt förstår vad det är och dess konsekvenser.

lördag 11 juni 2011

Transportfrågan - en dellösning

Inom några få år kommer vi i Sverige att tvingas klara oss utan fossila drivmedel för våra fordon vilket jag tidigare försökt visa, bl.a. här och här. Möjligen kan vi få en liten del av återstående fossilbränslen via nån form av internationell kristilldelning om världens länder lyckas hålla någorlunda sams. Den eventuella tillgången torde dock gå till prioriterade områden för att hålla igång viktiga samhällsfunktioner.

Visserligen kommer det att finnas ganska gott om el. Kanske blir det även elöverskott beroende på ekonomisk nedgång och därmed minskat elbehov inom bl.a. industrisektorn. (Bortsett från att kärnkraften nån gång måste avvecklas). Det hjälper dock inte de privata transporterna speciellt mycket eftersom det skulle åtgå mängder med fossilbränslen och andra resurser för att tillverka elbilar till alla.

En dellösning är givetivs minskat privat resande. En annan är elektrifierad kollektivtrafik, ex.vis via trådbussar. (Återkommer till det i ett annat inlägg).

Det privata bilåkandet ligger dock risigt till. Etanol, biodiesel och liknande kommer inte att räcka långt om dessa måste tillverkas utan hjälp av fossilbränslen.

En annan sektor som ligger risigt till är byggsektorn. Utan transporter stannar byggandet med massarbetslöshet som följd (700 000 pers är direkt och indirekt sysselsatta inom byggsektorn)

En realistisk dellösning är dock gengas vilket är beprövad teknik tillämpad på befintliga fordon. Nu räcker förstås inte skogstillväxten för att alla ska kunna köra på gengas, men om massa och pappersindustrin minskar kraftigt så ökar utrymmet för gengastransporter samtidigt som det blir el över till elektrifiering av andra delar av transportsektorn.
Tillverkningen av gengasaggregat kräver i uvudsak stål och el, men det finns inom landet. Och fabriker torde det inte vara nån bristvara. (Exempelvis kan det finnas en i Trollhättan kanske)

Man kan förstås tycka att gengas är en föråldrad teknik som användes som nödlösning under WWII och som inte längre är aktuell i vår "moderna värld", men det är bara ett mentalt hinder.

Mer att läsa här och här

Det finns även tillverkare av stationära aggregat ex.vis http://victorygasifier.com/

Tekniken lever alltså, även om den än så länge går på sparlåga (dåligt skämt).