onsdag 31 augusti 2011

The Coming Chaos


Det här är inte läsning för den mentalt svage. Känsliga personer varnas.

Även om man kan ha invändningar så ger The Coming Chaos  en bra översikt över de frågeställningar som uppkommer i samband med Peak Oil. Och det är inte nåt som beräknas inträffa i en avlägsen framtid. Processen har redan pågått i ett decennium, men hittills i ett ganska måttligt tempo.

Det första tecknet var när oljepriset påbörjade sin stigande trend. Det andra tecknet var finanskrisen 2008-2009. Ett tredje tecken är den nu 5-åriga trenden med fallande global oljeexport. Det fjärde och avgörande tecknet kommer när den globala oljeproduktionen börjar falla på allvar. Dit är det på sin höjd några få år. Allt detta har jag försökt beskriva och kvantifiera i tidigare inlägg och är denna bloggs huvudtema.

Ett citat (min fetstil):
Oil is everything. That is to say, everything in the modern world is dependent on oil and other hydrocarbons. From these we get fuel, fertilizer, pesticides, lubricants, plastic, paint, synthetic fabrics, asphalt, pharmaceuticals, and many other things. On a more abstract level, we are dependent on these fossil fuels for manufacturing, for transportation, for agriculture, for mining, and for electricity. When oil goes, our entire industrial society will go with it.

Nu kan man förstås se postivt på allt detta. Om man anser att klimatförändringarna orsakas av mänsklig aktivitet så är det nödvändigt med nåt som liknar utvecklingen enligt  "The Coming Chaos" för att rädda planeten.

tisdag 30 augusti 2011

Brent 2011 vs 2008

För drygt tre år sen nådde Brent 147 dollar per fat. I våras toppade oljan vid 126 dollar.. År 2008 blev det en skarp topp. Årets topp ser helt annorlunda ut. Därmed är det svårt att jämföra de bägge topparna. Det räcker inte att enbart studera prisutvecklingen. Man får ta till diverse hjälpmedel för att bilda sig en uppfattning om hur högt oljepriset egentligen är. En metod finns här (som jag kommer att följa upp framöver).

Een annan enklare metod framgår i bilden nedan.


Jag har komplettrat prisgrafen med tre st MA (glidande medelvärden). Grafen är i weekly och det är MA13, MA26 och MA 52. Medelvärdena representerar alltså senaste kvartalets, senaste halvårets resp senaste årets medelvärde för oljepriset.

Grundtanken är att ekonomin påverkas negativt om oljepriet håller sig högt under tillräckligt lång tid, men att en tillfällig prisspik inte påverkar. Medelvärdena filtrerar bort tillfälliga rörelser och framhäver de längre trenderna.Vvi vet också att den värsta delen av finanskrisen inträffade hösten 2008, dvs det värsta började några veckor efter oljepristoppen i juli 2008.

De horisontella linjerna utgår från de värden resp MA hade i juli 2008. Man ser att MA13 nu ligger en bit under värdet för tre år sen. MA26 har samma värde nu som då. MA52 ligger över motsvarande värde 2008.

På ett års sikt är alltså läget sämre nu. Lägg också märke till att MA52 fortfarande är stigande. På ett halvårs sikt är det samma läge nu som då. Endast det korta kvartals-MA:t är lägre nu, men det torde vara allvarligare ju längre tid oljepriset är på höga nivåer. Alltså bör MA52 ha större tyngd än MA13 med avseende på ekonomin.

Man kan förstås använda ännu längre medelvärden, ex.vis 1,5 år och 2 år, men det blir sämre än vad MA52 visar. Frågan är också hur länge ekonomin kan stå emot höga oljepriser. Jag tror ett år är längsta tänkbara, men det kan förstås diskuteras.

Sen kan man fundera på om ekonomin kanske är i bättre skick nu jämfört med 2008, vilket skulle medföra bättre motståndskraft nu, men för Europas del finner jag det ytterst svårt att argumentera för detta.

Det finns dock ännu inga tecken på Demand Destruction, men det kan i sig innebära fortsatt upp för oljepriset, vilket försämrar läget.

Det har dock varit en viss allmän prisinflation de senaste tre åren vilket innebär att ekonomin "tål" något högre nominellt oljepris.

Dollarn ligger på nästan exakt samma nivå då som nu (dollarindexet) så där är ingen skillnad. Dollarn har dock pendlat kraftigt upp och ner sen dess, vilket torde ha förvärrat finanskrisen för ex.vis Europa. Det återstår att se hur dollarn kommer att uppföra sig framöver.

Slutsats: Under förutsättning att höga oljepriser har negativ påverkan på ekonomin så är läget nu jämförbart med läget några veckor före värsta delen av finanskrisen hösten 2008.

För att förstå hur stigande oljepriser påverkar ekonomin kan man tänka så här:

Antag att kostnaden för oljan för ett oljeimporterande land är 3% av BNP. Det stämmer ungefär för Sverige. Många andra länder har betydligt större oljeberoende och betalar därför avsevärt större andel av sin BNP.

Ett fördubblat oljepris medför då att oljan kostar 6% av BNP, dvs oljeprishöjningen kapar bort 3% av tillväxten. Det kan betyda skillnaden mellan hög- och lågkonjuktur. Detta är den den direkta påverkan. Det finns dessutom en lång rad andra negativa effekter av höga oljepriser, men just detta tycker jag är lätt att förstå.

Den långsiktiga trenden (från ca millenieskiftet) är en årlig oljeprisökning på 20%. Det innebär en fördubbling på 3,5 år. De senaste dryga två åren ligger prisökningstakten på runt 50% per år. Det är förstås ohållbara trender. Frågan är när nästa oljeprisinducerade recession inträffar, inte om. Kanske har den redan börjat (sån data har lång eftersläpning). Kanske börjar den inte förrän nästa år. Men den kommer.....

måndag 29 augusti 2011

SP500 - formationsanalys

Igår skrev jag om en eventuell triangel för SP500, men varnade för att den kan vara falsk, vilket den just nu ser ut att vara. Nåväl, sånt är livet för en TA-nörd, men en del av dimmorna ser ut att lätta. Det är sannolikt att SP500 ska upp mot området 1260-1280 där den stora vattendelaren finns. Det krävs dock etablering över 1200-1205 innan den omedelbara faran är över.
Formationerna är dock ovanligt tydliga. Det bildades en fin HS-formation tidigare i år. Målet för en sån är att efterföljande nedgång ska bli lika stor som avståndet mellan huvudets topp och nacklinjen vilket uppfylldes. Lägg märke till att målet för länkens HS-formation sedemera uppfylldes när OMXS30 botttnade vid ca 600 i slutet av år 2008.

De allra senaste veckorna har en dubbelbotten bildats vars mål liknar HS-formationens mål. Alltså att uppgången från botten ska bli minst lika stor som dubbla avståndet mellan dubbelbottnarna och dessas "nacklinje".  Man hamnar då vid HS-formationens nacklinje vilket också är ungefär Fibonacci 0,618 korrektion av nedgången. OM SP500 når dit  (1260-1280) så blir det ett längre stopp för uppgången alternativt en tvärvändning ner. Alltså tror jag det blir ganska lungt på finanskrisfronnten ett par veckor framåt. (Dock under förutsättning att SP500 etabablerar sig över 1200-1205)

TA är ingen lag, men när formationerna är så tydliga som dom är nu så tenderar dom att bli självuppfyllande. Givetvis sitter det hela avdelningar på banker och andra finansinstitut och studerar TA, men utåt är det få som erkänner att så är fallet. Sen må TA vara hur suspekt som helst, men TA finns och påverkar oavsett om man tror på de bakomliggande tankegångarna eller ej.

De senaste åren har dock nåt nytt inträffat som kan kullkasta alla TA-principer. Det nya är att oljepriset börjar sätta käppar i hjulet för det ekonomiska tillväxten. TA bygger på den psykologi som finns under normala affärscykler, men när verkligheten gör sig påmind i form av stigande oljepriser i spåren av Peak Oil så vetekatten om TA klarar de nya förutsättningarna. Ja, jag är en TA-nörd, men det är viktigt att ständigt ifrågastätta sina egna metoder. Bara så kan man komma framåt, speciellt i den brytningsperiod vi befinner oss i. Alla metoder har sina för- och nackdelar, men om man tar det bästa från olika områden så kan det bli bra.

Samarbete är ett nyckelord. söndag 28 augusti 2011

Börsen - fågel eller fisk?

Efter börsraset för några veckor sen har många index utvecklat nåt som verkar vara en symmetrisk triangel. Det är vanligt att betrakta den som en fortsättningsformation, dvs fortsatt börsfall är att vänta, men man ska inte vara alltför säker. Bild nedan på SP500.Det är dock troligt att facit kommer redan inom några få dagar. Ett utbrott under alternativt över någon av begränsningslinjerna sätter troligen trenden för åtminstone ett par veckor framåt.

Ett utbrott uppåt betyder dock inte att faran är över, men i så fall kan SP500 nå upp till runt 1260 där ett bastant motstånd finns. Det är där nånstans den mer långsiktiga trenden avgörs.

Ett utbrott nedåt kan innebära slutet för BAU eller att en ny långsiktigt stigande trend startar nånstans vid 750-800 för SP500 vilket jag visade här.

Den branta triangeln antyder att det är en sk dynamit-triangel. i så fall bör utbrottet ut ur densamma blir brutalt och nedåt.

Även om det blir ett utbrott uppåt så kan slutresultatet ändå bli ett fall ned till 750-800, men med fördröjning.

Vad ska man då ha den här analysen till? Jag säger ju att det kan gå både upp och ner. Jo, oavsett vilket så bör man hålla alla dörrar öppna tills vidare och inte fastna i nån subjektiv tro. Att vara likvid tills dimmorna börjar skingras är förstås det självklara valet.

Mer betydande avgöranden får vänta tills SP500 når ca 1260 alternativt området 750-800. Men min gissning är fortsatt ner nästan omedelbart.

fredag 26 augusti 2011

Energy vs Finance

Min huvudtes är att energi och ekonomi hänger ihop som ler och långhalm.
Ett sätt är då att studera utvecklingen för dessa "råvaror". Det kan enkelt göras genom att studera börsindexen XLE (Energy) och XLF (Finance) jämfört med huvudindexet SP500.

Första bilden visar SP500 och XLE.Man kan notera att energisektorn (XLE) ligger +120% samtidigt som SP500 är oförändrad de senaste tio åren. Och det känns helt naturligt att energisektorn mer än fördubblats med tanke på att oljepriset (Brent) flerdubblats under samma tid. (Man kan fundera på varför XLE "bara" stigt 120%).

En titt på finanssektorn ger ett lite annat intryck.
Finanssektorn (XLF) har mer än halverats under samma tid.

XLE och XLF är alltså spegelbilder av varandra jämfört med SP500.

Här känner jag för att lägga in en liten naturbild.

Man kan förstås tro att ovanstående samband är en slump eller har andra förklaringar. För mig är det dock glasklart. Ökade energikostnader sätter press på finanssektorn. Därmed finns det ett samband mellan det ekonomiska välbefinnadet och energipriserna.

Här skulle jag kunna göra en längre utläggning om Peak Oil, att den billiga energin har tagit slut, etc etc men jag stannar här tills vidare. Tänk själv!

tisdag 23 augusti 2011

Money as Debt

Antag att du lånar pengar för att köpa hus, lägenhet, ny bil, båt, köksrenovering eller whatever. Var kommer pengarna ifrån? Är det samma pengar som nån annan har satt in på banken eller är det riksbanken som tryckt nya eller....?

Ett kort svar är Ex Nihilo

En något längre förklaring finns här

Troligen rätt skrämmande för den som inte tidigare funderat kring dessa frågor, men viktigt att försöka förstå.


måndag 22 augusti 2011

Long term SELL signals

Alltid balanserade Carl Swenlin rapporterar SÄLJ  för aktiemarknaden i USA. Och är det Long Term Sell för USA så torde det inte passera obemärkt här hemma. Att Swenlin är balanserad beror på tillämpning av långsiktigt fungerande Teknisk Analys, som på intet sätt motsäger den ekonomisk verkligheten. Åtminstone inte just nu.

Mitt i stridens hetta är det viktigt att ha nåt stabilt att hålla sig till. Nåt som kan se bortom de panikartade börskraschrapporterna varvade med uppmaningar om att sitta still i båten.  Och inget särskilt har egentligen hänt de senaste veckorna som vi inte visste i förväg. Läs ex.vis inlägget En iskall på Riksbanken av Cornucopia? Var och en har haft gott om möjligheter att "Rädda sina pengar" långt innan MSM började uppmärksamma börskraschen. Ett av mina egna små bidrag finns här.

I det mycket kortsiktiga har jag fått rejält fel i de flesta inlägg jag gjort om börsen, men på några månaders sikt vill jag nog påstå att det blev helrätt. "Sell in May and Go Away" är nåt att ta på allvar.

Och så är det förstås av värde att försöka förstå VARFÖR det har blivit så här och det har jag faktiskt tjatat om den hel del och konkretiserade detta första gången i inlägget Price is King 10 juli, dvs före börskraschen (men två månader efter toppen för SP500).

Senaste uppgradering av det resonemanget finns här.

Nu låter det säkert lite som att jag klappar mig på bröstet, men tro mig, det är inte kul att få rätt om såna här saker. Jag är faktiskt ganska skakis efter de senaste veckornas utveckling även om jag "räddade mina pengar" för rätt många månader sen och har fått se en uppgång beroende på fallande räntor.

Min egen oro grundar sig dock på hur det ska gå för företaget jag jobbar på. Förstår ledningen vad som pågår? Kommer man att tvingas avskeda folk framöver? Kommer negativa tankar att sprida sig i min närhet? Kommer jag att få se min lön reducerad? Kommer jag att att få nån pension värd namnet? Etc etc.

Fast jag tror dock att jag är mentalt förberedd och har vidtagit en rad konkreta åtgärder ifall det skulle gå riktigt illa. Och om världen inte kollapsar den här gången heller så blir jag troligen rejält förmögen ;-)

söndag 21 augusti 2011

SP500 och BAU - ett optimistiskt scenario

I juli före börskraschen resonerade jag lite om när Business As Usual (BAU) upphör. Tillhörande bild på SP500 var lite bristfällig så jag tar upp tråden på nytt. Hittade nedanstående bild här.


Det är alltså den vita linjen som bör studeras. Jag noterar att SP500 inte riktigt nådde ner till linjen vid botten våren 2009. Nångång kommer linjen att brytas, men det finns en optimistisk tolkning också. Om pågående krasch fortsätter så är det möjligt att en stabil botten inträffar precis på linjen som nu ligger nånstans vid 750-800 och skulle snygga till den långsiktiga grafen betydligt. Det är i storleksordningen 30-35 % ner härifrån. (SP500 stängde vid 1123 i fredags).

Det är förstås allvarligt med en sån nedgång och det skulle förstås innebära en kraftfull recession, men äventyrar knappast BAU. Och det kan ta rätt många månader innan SP500 når så lågt för på vägen bör det bli åtminstone EN större korrektion alternativt en multiveckors sidledes rörelse.

Innebörden är att vi kanske klarar oss ytterligare flera år utan att BAU upphör. Men om SP500 etablerar sig under området 750-800 redan i år är det helkört för BAU enligt min uppfattning. De närmaste veckorna/månaderna kan bli intressanta....

De som fundamentalt skulle kunna hända är att vissa länder lämnar Euron vilket nog skulle uppfattas oerhört postivt av den globala akiemarknaden. Man offrar visserligen en del länder och hela befolkningar (PIIGS-länder) som får klara sina umbäranden på egen hand med fattigdom och elände som följd, men "räddar" världsekonomin, åtminstone ett tag.

Ovanstående skulle kunna hända ungefär samtidigt som USA faktiskt samlar ihop sig till dramatiska nedskärningar vilket under en viss tid skulle få aktiemarknaden på bra humör, men knappast den genomsnittlige medborgaren overthere.

Under den kommande recessionen kommer förstås efterfrågan på olja att minska med fallande oljepris som följd, vilket kan hjälpa till att få ekonomin över vattenytan ännu en gång.

Det här är ett försök att på några års sikt se positivt på senaste veckorna utveckling, vilket skulle ge en tidsfrist för omställningen bort från fossilbränsleberoendet.

Min förhoppning är att förståelsen för sambandet ekonomi-energi ökar under fristen så att de värsta katastrofscenarierna kan undvikas.

onsdag 17 augusti 2011

Limited oil supply is constricting economic growth

Det är ju så självklart men tål att upprepas om och om igen. Nyligen länkade jag till ett inlägg av Gail Tverberg som jag tyckte var suveränt, men strax efteråt kommer nästa på samma tema som är ännu bättre och sammanfattar alltihop på ett enklast tänkbara sätt.

http://ourfiniteworld.com/2011/08/15/oil-limits-recession-and-bumping-against-the-growth-ceiling/

Thats it folks!

Men jag kan inte låta bli att länka till detta som är i princip samma sak, fast på svenska. Medvetenheten kanske till slut börjar infinna sig även om det än så länge är synnerligen spridda skurar i en i övrigt kompakt förnekelse/okunskap.

tisdag 16 augusti 2011

Oljepriset

Det är nu två månader sen jag senast skrev om oljepriset och det har ju hänt en del sen dess på olika fronter,men den analys jag gjorde i juni håller fortfarande i sina huvuddrag. WTI skulle ner till 85 dollar för att stänga ett gap och det fanns också ett stöd där. WTI tog dock en liten omväg men ser nu ut att ha bottnat i det massiva stödområdet 70-85 dollar. Förra veckan blev det en rejäl vändningsformation som också innebar en spik långt under nedre Bollinger.Den nyligen satta botten torde hålla åtminstone ett antal veckor och kanske flera månader. Huruvida oljan når majtoppen låter jag dock vara osagt tills vidare. Och det finns en chans att den akuta oljebristen låter vänta på sig ytterligare ett par år. Men läs gärna vad erfarne Tom Whipple säger:

After 2013, however, all bets are off.....

Avslutar med en graf över Brent.
Även här blev det en kraftfull vändningsformation förra veckan. Den bottnade långt under nedre Bollinger och ser ut att kunna konfirmeras av en grön Candle denna vecka. Dock fanns inget stödområde vid vändpunkten, men det är inget krav.

Nedgången från majtoppen ser också ut som en korrektion i stigande trend. Mitt huvudspår är alltså betydligt mer upp. Om nu börsen (SP500) inte stiger speciellt mycket eller snabbt så finns risk att min recessionsindikator kan bli rejält otäck frampå höstkanten.

söndag 14 augusti 2011

The Growth Ceiling

Nyligen kom Gail Tverberg med ännu ett sånt där inlägg som förklarar allt på ett självklart sätt.

 http://ourfiniteworld.com/2011/08/11/recession-we-are-hitting-an-economic-growth-ceiling-caused-by-limited-cheap-oil/


I en kommentar skriver Gail:

It is really the fact that we have set up an economic system that depends on growth that is the problem. Once the growth stops, it badly messes up our system. Theoretically, we could figure out something else. What, and how quickly, is a big question.


Och det som kan stoppa den ekonomiska tillväxten är alltså tillgången på billig olja:

10 out of the last 11 US recessions were associated with spikes in oil prices.


Och:

 It seems to me that we are bumping up against an economic growth ceiling, brought on by a limited supply of cheap oil. As a result, we appear to be headed back into recession. Debt deleveraging can be expected to play an important role as well, and may cause this recession to be much worse than the last one.


Mitt i stridens hetta bland skuldkriser, kravaller, börskrascher och sånt gäller det att inte tappa överblicken. Det ÄR Peak Oil som är den bakomliggande orsaken. PO orsakar dock inte konkret energibrist i detta läge (kanske tvärtom) utan istället i problem för det rådande ekonomiska systemet som förutsätter evig tillväxt som i sin tur förutsätter tillgång till billigt fossilbränsle. När det senare inte längre kan uppfyllas så krackelerar systemet.

Det handlar alltså just nu om Demand Destruction orsakad av höga oljepriser.

De länder som har stort oljeberoende drabbas förstås först (PIIGS-ländena samt förstås USA som har världens största oljeförbrukning i absoluta tal och ligger nästan i topp per capita.

Ovanstående är i huvudsak kvalitativa resonemang. Jag fortsätter dock mina försök att kvantifiera oljeprisets påverkan på den ekonomiska tillväxten. Senast här.

Nedanstående bild är en uppdatering efter senaste veckans utveckling.Kommande "recessionsmängd" är nu uppe i 157 jämfört med 271 för recessionen 2008-2009. Förutsättningen är att det blir recession när man kan "köpa" SP500 för mindre än 12 fat olja.

Ett annat sätt att betrakta samma sak är följande bild.
Här är den svarta helt enkelt SP500 dividerad med Brent Spot. Jag påstår fortfarande att det blir recession när den svarta går under 12. Kassaskåpssäkert.

Men varför just 12? Jo, med "The Great Recession" som riktmärke blir det så. Eller rättare sagt, 12 konfirmerar en kommande recession, men egentligen är området 12-14 ett riskområde. I bilden nedan har jag zoomat in en bit till.
Man kan notera att SP500 toppade i okt -07 och bottnade i mars -09 . "The Great Recession" inträffade med ungefär ett kvartals förskjutning enligt NBER.

Min svarta indikator bröt ner under 14 i feb 2008 och gick under 12 i maj 2008 och låg alltså flera månader efter verkligheten om man tar 12 som recessionsgräns. Man borde alltså se 14 som recessionsgränsen, inte 12.

Å andra sidan:

Under uppgången 2009-2011 var indikatorn under 14 vid åtskilliga tillfällen men aldrig under 12. Det finns alltså en viss inkonsekvens hos indikatorn. Jag har därför valt att kalla området 12-14 för varningsområde. Men indikatorns svaga utveckling 2009-2011 visar samma sak som många andra uttryckt, dvs att det var en svag återhämtning. Nedanstående bild från Calculated Risk är rätt skrämmande. 
Sammanfattningsvis hävdar jag alltså att om när man kan "köpa" SP500 för mindre än 12 fat olja så blir det recession. Och det är kassaskåpssäkert. Lägg märke till att ovanstående resonemang liknar TA, men det är det inte. Det är inte nån vetenskapligt bevisad teori, och bygger på en enda historisk datapunkt (The Great Recession), men jag kan inte se att den globala ekonomin är i bättre utgångsläge nu jämfört med för 3-4 år sen.

Det återstår dock att se hur allvarlig kommande recession blir.

Och återigen, vi i Sverige kommer inte att klara oss undan. Men även här kan det bli både värre eller mindre dåligt än förra gången.  Men det hela är sannolikt en del av den utveckling som beskrivs här (bild 43-51)

Håll i hatten

söndag 7 augusti 2011

SP500 vs Brent spot

Det kom en kommentar till mitt inlägg om kommande recession från Flute:

Det hela beror dock väldigt mycket på vilken faktor du använder för att dividera ner S&P500. Skulle S&P500 ligga lägre i ditt diagram ovan skulle du få en helt annan fördelning av ytorna.


Och ja, det är förstås en korrekt invändning, men i inlägget skrev jag:

Nu finns det förstås en hel ocean av invändningar mot mitt sätt att räkna, men jag känner inte till nån annan som matematiskt/tekniskt försökt kvantifiera en kommande recession i förväg

Jag noterar också att de senaste veckornas utveckling ger visst stöd till mitt sätt att räkna. I det länkade inlägget angav jag 271 som "recessionsmängden" under The Great Recession. När jag skrev inlägget var värdet för kommande recession 123. Det värdet har nu stigit till 149 vilket är mer än hälften av 271. Just nu alltså en betydande ekonomisk nedgång i sikte som dock ännu inte ser katastrofal ut. Men indikatorn ökar varje vecka.

Det finns dock fler och kanske enklare sätt att betrakta kommande recession. Utgångspunkten är fortfarande den våta filt som höga oljepriser lägger på den globala ekonomin.


I bilden ovan finns oljepriset (Brent Spot Weekly) i blått samt SP500 dividerat med 12 i rött (för att få plats i grafen). Dessutom finns den svarta kurvan som är SP500 dividerat med Brent spot. Man kan notera att den svarta måste hålla sig på behörigt avstånd från 12 för att undvika recession. Det kan visserligen bli recession ändå (2001-2003) men det skulle faktiskt kunna bero på den föregående mycket snabba uppgången för oljan vilket världsekonomin inte var förberedd på.

Det allvarliga är att den svarta ligger fast förankrad i en fallande trend ända från 1999 och att den svarta har parkerat sig under recessionsgränsen 12 de senaste månaderna.

Ska man då se detta som problematiskt?

Det beror förstås på vilken utgångspunkt man har, men jag ansluter mig till den uppfattning att en ekonomisk kollaps är enda sättet att rädda planeten vilket jag försökte få fram här och det finns mer, exempelvis Praying for collapse