söndag 21 augusti 2011

SP500 och BAU - ett optimistiskt scenario

I juli före börskraschen resonerade jag lite om när Business As Usual (BAU) upphör. Tillhörande bild på SP500 var lite bristfällig så jag tar upp tråden på nytt. Hittade nedanstående bild här.


Det är alltså den vita linjen som bör studeras. Jag noterar att SP500 inte riktigt nådde ner till linjen vid botten våren 2009. Nångång kommer linjen att brytas, men det finns en optimistisk tolkning också. Om pågående krasch fortsätter så är det möjligt att en stabil botten inträffar precis på linjen som nu ligger nånstans vid 750-800 och skulle snygga till den långsiktiga grafen betydligt. Det är i storleksordningen 30-35 % ner härifrån. (SP500 stängde vid 1123 i fredags).

Det är förstås allvarligt med en sån nedgång och det skulle förstås innebära en kraftfull recession, men äventyrar knappast BAU. Och det kan ta rätt många månader innan SP500 når så lågt för på vägen bör det bli åtminstone EN större korrektion alternativt en multiveckors sidledes rörelse.

Innebörden är att vi kanske klarar oss ytterligare flera år utan att BAU upphör. Men om SP500 etablerar sig under området 750-800 redan i år är det helkört för BAU enligt min uppfattning. De närmaste veckorna/månaderna kan bli intressanta....

De som fundamentalt skulle kunna hända är att vissa länder lämnar Euron vilket nog skulle uppfattas oerhört postivt av den globala akiemarknaden. Man offrar visserligen en del länder och hela befolkningar (PIIGS-länder) som får klara sina umbäranden på egen hand med fattigdom och elände som följd, men "räddar" världsekonomin, åtminstone ett tag.

Ovanstående skulle kunna hända ungefär samtidigt som USA faktiskt samlar ihop sig till dramatiska nedskärningar vilket under en viss tid skulle få aktiemarknaden på bra humör, men knappast den genomsnittlige medborgaren overthere.

Under den kommande recessionen kommer förstås efterfrågan på olja att minska med fallande oljepris som följd, vilket kan hjälpa till att få ekonomin över vattenytan ännu en gång.

Det här är ett försök att på några års sikt se positivt på senaste veckorna utveckling, vilket skulle ge en tidsfrist för omställningen bort från fossilbränsleberoendet.

Min förhoppning är att förståelsen för sambandet ekonomi-energi ökar under fristen så att de värsta katastrofscenarierna kan undvikas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar