onsdag 1 februari 2012

Oljepriset mot ny ATH?

Den 12 okt skrev jag följande :

Inget är säkert om framtiden, men om Brent nu bryter upp över kanaltaket eller åtminstone håller sig kvar nära motstånden en tid så talar mycket för att en solid botten är nådd.  Det betyder i så fall att hela utvecklingen senaste halvåret är en bullflagga. Det väntar då en rejäl uppgång, men det innebär också ökad press på ekonomin.

Nedan en uppdaterad bild. Den röda ringen markerar läget 12 okt.Det tog rätt många veckor, men nu har Brent etablerat sig över den fallande motståndslinjen. Om Brent orkar etablera sig över motståndet vid 115 så har en ny stigande trend etablerats.

Senaste året har många tydliga faktorer etablerats som verkar åt olika håll, men det tycks vara en finstämd balans mellan "onda" och "goda" krafter. I bakgrunden finns förstås hela tiden det begränsade utbudet pga Peak Oil och Chindias fortsatta tillväxt (ekonomiskt och demografiskt) även om en avmattning kan skönjas. Den räcker dock inte alls till för att sätta press nedåt på oljepriset.

Oljepriset pressas dock nedåt av de mer eller mindre permanenta ekonomiska kriserna i Europa samt en svag tillväxt i USA och oro för en global recession. Allt detta skulle kunna medföra en nedgång i efterfrågan och därmed fallande oljepris.

Uppåt finns förstås Iran-frågan och diverse MENA-oroligheter. Även det faktum att Saudi-Arabien m.fl länder (även Ryssland) är beroende av fortsatt högt oljepris för att balansera sina budgetar.

Jag har säkert glömt en massa viktiga faktorer, men poängen är att det tycks vara  balans mellan uppåtkrafter och nedåtkrafter vilket avspeglas i priset som inte har rört sig mycket de senaste månaderna. Jag tror dock inte det behövs mycket för att få oljepriset att sticka iväg med våldsam kraft åt nåt håll. Känns lite som lugnet före stormen. Eller som en hårt spänd gummisnodd på gränsen till att brista.

Frågan är åt vilket håll oljan drar iväg och när? Det är förstås omöjligt att svara på, men bilden ovan antyder att det blir uppåt. Om man kombinerar detta med börsens säsongsmönster så bör det bli en topp före midsommar. Om oljan däremot inte sticker iväg uppåt med full kraft senast under april så torde den stora rörelsen bli nedåt utan att först nått riktigt höga höjder.

Mitt grundtips blir rejält upp på 3-4 månaders sikt och därefter rejält nedåt pga Demand Destruction under börsens dåliga sommarsäsong. Dock kan utvecklingen ta helt andra vägar om ex.vis Europa-krisen skulle förvärras dramatiskt redan inom några få veckor (med åtföljande börsfall). Och om ex.vis Iran-läget skulle förvärras under sommaren kanske det inte alls blir nån nedgång för oljan efter den förväntade uppgången.

Värdepapperspekulanten bör i vart fall ta postitioner för ökad volatilitet på ett halvårs sikt, men där huvudriktningen är osäker. Aktiebörsen känns dock helt körd efter att den positiva säsongen avslutas runt 1 maj oavsett vad oljan hittar på.