onsdag 28 mars 2012

Strategiska oljereservers taktiska användning

Det förefaller som man i USA är beredd att använda de strategiska oljereserverna (Strategic Petroleum Reserve, SPR) för att dämpa oljepriset. Nu tycks även Frankrike vara med på den banan.

Man bör dock fråga sig varför dessa reserver finns. Enda seriösa anledningen att använda dessa reserver torde vara nån tillfällig störning av oljetillgången. Alltså en störning man i förväg vet är av tillfällig natur. Ett exempel är orkanen Katrina som 2005 medförde stopp i oljeutvinngen i Mexikanska golfen. Man visste dock att orkanen skulle gå över och att oljeutvinningen därefter skulle återgå till det normala.

Mer om SPR på wikipedia

Men om man nu släpper loss en del av SPR enbart för att få ner priset utan samband med nån enskild händelse (typ orkan eller annat tillfälligt leveransavbrott) kan det bara bero på två saker:

1 Obama är orolig för att inte bli omvald pga höga bensinpriser i USA som (än så länge) är världens största ekonomi och omvärlden tycker att alternativen till Obama är sämre.

2 De som beslutar om SPR är totalt okunniga om Peak Oil och dess effekter.

Man bör betänka att en "utsläpp" av SPR också innebär att man senare måste återställa SPR. I annat fall har man tappat den eftersträvade säkerheten mot tillfälliga störningar. Men om nu Peak Oil är nu (give or take) så har inget vúnnits mer än några få veckors/månaders respit. Därefter kommer oljepriset att fortsätta sin stigande trend ända till Demand Destruction sätter in (orsakad av ekonomisk tillbakagång pga Peak Oil).

Men ändå, jag kanske får fel om ny ATH för oljepriset i år. Men i så fall beror det på valet i USA och därmed sammanhängande SPR-utsläpp.

Eller...

...så får jag jätterätt, (med viss försening) beroende på att ett SPR-utsläpp kanske kommer att betraktas som en panikåtgärd i skuggan av Peak Oil.

Den som lever får se, men gör klokt i att snabbt minimera sitt beroende av ändliga fossilbränslen. SPR är ändlig, precis som oljereserverna under markytan.  

måndag 19 mars 2012

Peak Oil, oljepriset och klimatet

Oljepriset har etablerat en snygg stigande trend vilket stämmer med mitt grundtips här.Det finns just nu ingen anledning att tro att trenden kommer att brytas, men det finns ett motstånd här i krokarna i form av förra årets topp. Därefter väntar ATH vid 147 dollar per fat.

Det stämmer också med nedanstående "klassiker":Det är alltså i år man trodde att den globala reservkapaciteten skulle försvinna helt vilket även följande textrader visar:Innevarande år kan alltså vara den tidpunkt då Peak Oil börjar ge sig till känna på allvar.
Och ännu har inget gjorts från officiellt håll för att mildra effekterna.

Sen finns ju Export Land Model som fortsätter att jobba i det tysta. Export-toppen inträffade 2005 och inom ett år har hälften av den för Sverige återstående oljan importerats.Se även tidigare inlägg.

Oljepriset är också kvar i sin långsiktiga trend med 20% prisökning per år.Frågan är hur länge den trenden kan fortsätta. 20 % prisökning per år jämfört med några få procent ekonomisk tillväxt per år (i bästa fall) innebär att allt större andel av BNP går till oljenotan.

Sverige har ju klarat sig hyfsat hittills eftersom de svagate faller först, dvs de länder som har högst fossilbränsleberoende.
Men vid någon punkt drabbas även vi eftersom vi är beroende av att andra köper våra produkter. Exporten står för över 50 % av Sveriges BNP. När (inte om) exporten faller kommer en kraftig ekonomisk nedång även för oss.

Det viktiga är att förstå sambanden mellan Peak Oil, oljepriset och ekonomin. Fast det kommer få att förstå i tid för att hinna göra nödvändiga förberedelser.

Peak Oil är dock enda realistiska chansen att klara 2-graders målet. Men det är bara några få år kvar innan den chansen är borta.