onsdag 28 mars 2012

Strategiska oljereservers taktiska användning

Det förefaller som man i USA är beredd att använda de strategiska oljereserverna (Strategic Petroleum Reserve, SPR) för att dämpa oljepriset. Nu tycks även Frankrike vara med på den banan.

Man bör dock fråga sig varför dessa reserver finns. Enda seriösa anledningen att använda dessa reserver torde vara nån tillfällig störning av oljetillgången. Alltså en störning man i förväg vet är av tillfällig natur. Ett exempel är orkanen Katrina som 2005 medförde stopp i oljeutvinngen i Mexikanska golfen. Man visste dock att orkanen skulle gå över och att oljeutvinningen därefter skulle återgå till det normala.

Mer om SPR på wikipedia

Men om man nu släpper loss en del av SPR enbart för att få ner priset utan samband med nån enskild händelse (typ orkan eller annat tillfälligt leveransavbrott) kan det bara bero på två saker:

1 Obama är orolig för att inte bli omvald pga höga bensinpriser i USA som (än så länge) är världens största ekonomi och omvärlden tycker att alternativen till Obama är sämre.

2 De som beslutar om SPR är totalt okunniga om Peak Oil och dess effekter.

Man bör betänka att en "utsläpp" av SPR också innebär att man senare måste återställa SPR. I annat fall har man tappat den eftersträvade säkerheten mot tillfälliga störningar. Men om nu Peak Oil är nu (give or take) så har inget vúnnits mer än några få veckors/månaders respit. Därefter kommer oljepriset att fortsätta sin stigande trend ända till Demand Destruction sätter in (orsakad av ekonomisk tillbakagång pga Peak Oil).

Men ändå, jag kanske får fel om ny ATH för oljepriset i år. Men i så fall beror det på valet i USA och därmed sammanhängande SPR-utsläpp.

Eller...

...så får jag jätterätt, (med viss försening) beroende på att ett SPR-utsläpp kanske kommer att betraktas som en panikåtgärd i skuggan av Peak Oil.

Den som lever får se, men gör klokt i att snabbt minimera sitt beroende av ändliga fossilbränslen. SPR är ändlig, precis som oljereserverna under markytan.  

2 kommentarer:

 1. Du glömde alternativet förberedelse för ev bombning av Irans kärnvapenprogram. Genomfört av Israel, understött av USA. Då måste man också vara redo med reserverna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror inte på det scenariet. Jag tror Obama gör allt för att undvika krig före valet. Ett angrepp på Iran innebär oerhörda risker för allvarliga avbrott i oljeleveranserna som kan skicka upp oljepriset till oanade höjder oavsett ev SPR-utsläpp och det torde Obama veta.

   Höga bensinpriser är ett stort hot mot Obama i valet och ett krig skulle motverka en strävan att få ner bensinpriserna.

   En svårighet för Obama kan dock vara att övertyga Israel att vänta med angreppet.

   Radera