måndag 2 april 2012

Peak Oil - "Working hard to stay in place"

Ger mig in i debatten om Peak Oil avseende Norengs rapport.

Kjell Aleklett och Mikael Höök har skrivit ett synnerligen välformulerat inlägg på SvD Opinion idag. Man skriver bl.a.

"Denna sammanställning av över 500 vetenskapliga studier fann överväldigande bevis för en produktionstopp innan 2030 och att det fanns en signifikant risk att toppnivån nås innan 2020."

Från originalet:

On balance,  we  suggest  that  there  is  a significant risk of a peak in conventional oil  production  before  2020.  Given  the potentially  serious  consequences  of supply constraints and the lead times to develop alternatives, this risk should be given urgent consideration.

Den rapporten kan fritt laddas ner direkt från källan UKERC och är kanske den mest gedigna och kompletta rapport om olja och Peak Oil som finns.

Ett annat tecken på att Pek Oil är nu eller nära kan studeras i följande bild:Bild från Our Finite World.

Under tio-årsperioden 1995-2004 investerades 2,4 trillion dollar vilket är 1680 Mdr kr per år vid en dollarkurs på 7 kr och motsvarar ungefär halva Sveriges BNP. Man lyckades under den tidsperioden öka oljeflödet med 12,3 mbpd eller sisådär 15 %.

De därpå följande fem åren satsade man dubbelt så mycket per år, dvs hela Sveriges BNP varje år (i genomsnitt) men åstadkom inget ökat flöde alls.

Det kostar alltså dramatiskt mycket mer nu att få fram ny produktionskapacitet. En annan förklaring är att minskningstakten för utvinning från befintliga oljefält har ökat rejält på senare år. Eller en kombination av bägge fenomenen.

I vart fall är det som bilden säger: "Working hard to stay in place"

Under tiden pendlar oljepriset kraftigt och både inducerar recessioner och följer dom.Oljeproduktionen befinner sig på en platå, men när slutligen pengarna inte räcker för ny oljeletning i tillräckligt snabb takt alternativt att världen som helhet inte längre har råd med höga oljepriser så kommer produktionen att börja falla. Kanske redan i år men i vart fall före 2020 oavsett vad Noreng tycker och tänker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar