fredag 6 april 2012

Den stora äggjakten

Tros rubriken och trots att det är påsk handlar även det här inlägget om Peak Oil. Närmare bestämt om den hastighet varmed oljeutvinningen kan tänkas avta efter toppen. Det är dock bara en kvalitativ prognos som säger att nedgången förväntas bli mycket snabbare än uppgången. Utgångspunkten är ett inlägg av prof Ugo Bardi här som handlar om hur det går till att hitta ägg som är gömda.


Inlägget kommenterades så här av en läsare:

It's a brilliant example of explaining complex matters in a simple and elegant way.

Så varsågod att läs nu!

Jag var själv inne på ett liknande tema i mitt inlägg Peak Trattis .


Senare använde jag TA och såg en risk för en kommande oljeproduktionskrasch.

För Sverige gäller att nedgång i tillgänglig olja blir blixtsnabb när den slutligen börjar. Det är en kedja av fenomen som samverkar i en nedåtgående spiral.

1 Först har vi själva Peak Oil som till att börja med innebär utplanande oljeutvinning.

2 För att hålla upp utvinningstakten krävs gradvis alltmer energi som i sig medför att den för samhället tillgängliga oljan minskar trots att bruttoutvinningen inte minskar. Alltså fallande EROEI.

3 Nästa fenomen är förstås Export Land Model som säger att den globala oljeexporten minskar snabbare än utvinningstakten.

4 Ovanpå det finns Kina och Indien som ökar sin oljeförbrukning i rasande fart och som är smarta nog att säkra framtida leveranser genom långtidsavtal.

5 När så alla dessa faktorer börjar märkas på allvar så uppkommer ganska snabbt en bristsituation vilket torde medföra prioriteringar av samhällsviktiga funktioner. Några sådana är kärnkraftsäkerhet, att elsystemet hålls igång, att matleveranser kan fortsätta, att vatten&avlopp fortsätter att fungera, sjukvård, räddningstjänst etc etc. Allt detta kräver i dagsläget mängder med fossilbränsle för att fungera. Tillgängliga alternativa bränslen (biogas mm) kommer förstås också att gå till de prioriterade områdena.

Kvar blir inget till dig och mig. Sammantaget medför detta att privatbilismen dör nästan över en natt och det kommer att bli en chockartad upplevelse för de flesta.

Det är snabbheten i processen som gör det så svårt att förklara Peak Oil för "vanligt folk". Det är lätt att känna sig tjatig. "Alla pratar om Peak Oil med det händer ju aldrig nåt". Jag tror därför att privatbilismens död kommer att upplevas som en svart svan när det inträffar och då är det alldeles för sent att förbereda sig. Folk kommer förstås att utse syndabockar och fråga varför ingen sa nåt.  Men nu har åtminstone jag varnat. 

Även om man tror på ovanstående så återstår förstås frågan NÄR detta inträffar. Det är förstås omöjligt att svara på men processen har nu pågått i runt ett decenium redan:

1 Den globala oljeutvinningen har planat ut.
2 Det är bara en handfull länder som fortfarande har stigande utvinningstakt.
3 Man tvingas använda djuphavsolja och tjärsand för att hålla produktionen uppe.
4 Den globala reservkapaciteten har minskat och är nu i princip försumbar.
5 Den globla oljeexporten toppade 2005.
6 Oljepriset stiger med runt 20 % årligen (senaste 10-12 åren).

Man har utvunnit olja i runt 150 år och det är möjligt att själva toppningsprocessen tar 15 år eller längre men det är en process som leder fram till ett stup, sannolikt inom detta decennium. Är du redo för den tomma motorvägen?

1 kommentar:

  1. Intressant. Skall själv köpa en elbil så fort de blir tillgängliga i Sverige. 2013 kanske?

    SvaraRadera