tisdag 30 april 2013

FV7, Global Dimming och gamla vattenkranar

Antag att du har en (gammaldags) spolblandare där du vill tvätta händerna. Du öppnar både varmvattenkranen och kallvattenkranen lite försiktigt. Det rinner ut behagligt tempererat vatten. Sen öppnar du gradvis bägge kranarna. Det kommer ut allt intensivare stråle, men vattentemperaturen är fortfarande behaglig. Ävn om du öppnar bägge kranarna helt blir det samma temperatur, men betydligt kraftigare vattenflöde.

Det kalla vattnet kanske har en temperatur på runt 10-15 C (beroende på årstiden). Om det kalla vattnet plötsligt tar slut blir det nog lite obehagligt. Om däremot det kalla vattenflödet upphör finns risk för allvarlig brännskada eftersom det varma vattnet troligen har en temperatur på runt 60 C. 

Både kall- och varmvattenflödena måste upphöra samtidigt för att du inte ska uppleva obehag eller bli allvarligt skadad. Balansen måste bibehållas.

Ovanstående är kanske en dålig metafor för Global Dimming, som följande film handlar om. OBS! Den mentalt svage göre sig icke besvär....eller faller omedelbart in i djup förnekelse.

A BBC documentary about how unintentional increased reflectance due to man made pollution has actually hidden the affects of increased carbon dioxide in the atmosphere.

Förra inlägget i serien Förandringens vindar finns här.

To be continued...

söndag 28 april 2013

FV6, Chasing Ice

Det här är en mäktig film för den som gillar att titta på Vetenskapens Värld eller naturprogram. Men filmen är tillåten för alla...


The full award winning docu focussing on the receding glaciers highlighting current global climate change.
Detta inlägg är nr 6 i den serie som startade med Förändringens vindar. Det mest skrämmande med denna inläggsserie är kanske inte själva innehållet (accelerationen av klimatförändringarna) utan det snabbt fallande intresset för serien.

Effekterna av klimatförändringanra tilltar exponentiellt samtidigt som intresset avtar exponentiellt. Åtminstone om man ska gå efter intresset för mina inlägg i frågan.

Jag har ingen reklam på min blogg och har därför inget ekonomiskt intresse av många läsare, men är däremot lite skrämd av den negativa utvecklingen som är extremt tydlig. Återkommer i ett annat inlägg med statistiken.

To be continued....

torsdag 25 april 2013

FV5, Perception of the Arctic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det fanns en tid, inte alltför länge sedan, när jag inte visste att Arktis existerade. Visst, jag visste att det fanns en Nordpol och att det var kallt där, men jag hade alltid trott att Arktis och Antarktis var samma sak, att någon hade glömt att lägga till Ant-. Och naturligtvis att isbjörnar jagar pingviner. Eller vice versa. Oavsett.

Det var runt 2006 jag började bli intresserad av den globala uppvärmningen och klimatförändringarna den kan orsaka, strax innan "En obekväm sanning" skulle flytta Klimat-PR-kriget till högre nivåer. Jag noterade svagt att det finns ett ställe som heter "Arktis" - där havet är täckt av några få meter tjock, flytande is - när den perfekta stormen år 2007 förintade 2005 års bottenrekord för isutbredning och area. Jag läste om det på
realclimate och kommentarerna där blev den gnista som så småningom skulle resultera i att jag startade denna blogg.

Under 2012 års smältsäsong fanns ingen perfekt storm (men en stor i slutet) men alla rekord från 2007 krossades ändå.


Det är nu helt klart att havsisen smälter mycket, mycket snabbare än väntat, och den häpnadsväckande åsynen av ett isfritt Arktis som beräknas inträffa någonstans mot slutet av detta århundrade, kommer att kunna bevittnas i slutet av detta årtionde (om inte tidigare).

Själva avsmältningen samt de potentiella konsekvenserna får mer och mer uppmärksamhet i media, men nyligen har jag undrat hur mycket av dessa nyheter som faktiskt sipprar in det kollektiva medvetandet.

Beträffande min egen sociala omgivning kan jag säga följande: de flesta vänner och familjemedlemmar har inte en aning. Inte här i Österrike, inte i Nederländerna, där jag är född och uppvuxen, inte i Tyskland, där jag bodde i två år, inte i Kroatien där mina rötter ligger. Jag har börjat prata lite mer om arktiska havsisen och potentiella konsekvenser av dess snara försvinnande, men samtalet förvandlas snabbt och oundvikligen till sådant som prackas på oss från konsumtionssamhället (även om jag skulle kunna hålla på i tre dagar , om inte min fru skulle knuffa mig eller sparka mig under bordet).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovanstående skrev Neven på sin Arctiv sea Ice Blog för ett par veckor sen (min fetstil). Jag har upplevt nåt liknande det senaste året. Därav den något ändrade inriktningen på min blogg. Men det jag lärt mig om Peak Oil (Peak Cheap Fossil Fuels) och därtill hörande ekonomiska konsekvenser har jag inte lämnat åt sitt öde. Allt finns kvar oförändrat i min lilla skalle.

Skillnaden nu är att jag mentalt fogat in det tredje E:t Ekologi till de andra två (Energi och Ekonomi) som innebär en djupare förståelse för helheten. Och att alla tre E:n är aktiva samtidigt. Och att de interagerar. Och att de tillsammans kommer att förändra våra liv (livstilar).  Och att det går allt snabbare för varje vecka, månad, år.

Det enda vi kan vara säkra på är snabb förändring. Är du mentalt förberedd?

Förra inlägget i serien finns här
Första inlägget i serien finns här

To be continued....

söndag 21 april 2013

FV4, It´s the weather stupid!

Ursprunget till inläggsrubriken kommer från Bill Clinton wikipedia.
Förra inlägget i denna serie finns här.

Varje sjukdom har en orsak. Sjukdomen i detta fall är klimatförändringarna. Det är dock inte varje sjukdom som uppvisar symptom, eller så är dom så subtila att ingen lägger märke till dom. Eller så upplever man tydliga symptom men kopplar inte ihop dom med rätt orsak. (I värsta fall saknar man sjukdomsinsikt.)

När man pratar klimatförändringar handlar det ofta om långsamt stigande temperaturer, typ någon tiondels grad per decennium globalt sett vilket blir någon enstaka grad på 100 år.

Eller så pratar man havsnivåhöjning. För närvarande runt 3 mm per år vilket blir 3 dm på hundra år.

Bägge fenomenen kan lätt uppfattas som överkomliga. Kan kanske orsaka problem, men vi har gott om tid att anpassa oss till eventuella negativa effekter. Och det kanske t.o.m. är postitivt, åtminstone för oss i Sverige. En långsam temperturhöjning kan förlänga odlingsäsongen och havsnivåhöjningen motverkar landhöjningen (ca 5-6 mm/år i mellersta Sverige).

Dessa två effekter kan jämföras med en cancersjuk som minskar sin övervikt "tack vare" sjukdomen.

De snabba och påtagliga effekterna av klimatförändringarna handlar om väderförändringar. Alla intresserar sig väl mer eller mindre för det dagliga vädret. Kan åtminstone vara ett oskyldigt samtalämne om inget annat finns att prata om. Detta "ofarliga" samtalsämne kommer dock att bli allt mer betydelsefullt i takt med att vädermönstren ändrar sig. Kanske kommer vädret att bli ett tabubelagt samtalsämne på fikarasten inom kort?

Nedan ännu en video med Jennifer Francis som förklarar sambanden och orsakerna på ett begripligt sätt.

Fortsätt gärna prata väder på fikarasten, men inse att du i själva verket pratar om klimatförändringar. 
To be continued...

onsdag 17 april 2013

FV3, Arktis, jetströmmar och Valborgsvädret

Fortsättning på förra inlägget FV2, Arctic Amplification.

Eventuellt har någon lagt märke till de ovanliga vädret vi haft fram till för några dar sen. Det handlar om extremt många soltimmar, rejält kallt för årstiden, extremt lite nederbörd i södra Sverige samt rejält låga vattenståndsnivåer i Österjön/Bottenhavet/Bottenviken.


Temperaturavvikelse för föregående månad, mars 2013


Nederbörden i procent av den normala för föregående månad, mars 2013Man kan fundera lite på hur torkan hade påverkat jordbruket om det hade varit en annan årstid.

Globalt sett var det under mars månad mycket stora temperaturavvikelser mot det normala.

 


Lägg märke till kylan över norra Europa och framförallt det extremt varma vädret över norra Kanada och Grönland.

På tal om torka kan man studera förra årets i USA. Större delen av USA var drabbat av torka och stora områden benämndes "Exceptional"Bilden ovan är alltså från slutet av september. Någon vecka tidigare nådde isutbredningen i Arktis sitt minimum för säsongen. Tidpunkten för detta är normal, men det blev nytt bottenrekord för alla parametrar (isutbredning, isarea och isvolym). Nedan bild på utbredningen.


Det är mycket sannolikt att Arktis blir helt isfritt (förutom smärre rester vid vissa kuster) under delar av sommarhalvåret inom några få år. Det är en liten sannolikhet att det sker redan i år. Det är dock hög sannolikhet för ännu ett nytt bottenrekord i år, men det finns ingen anledning att försöka göra nån prognos. Det blir vad det blir, men man bör fundera på varför, konsekvenser och tidsperspektiv.

Vad som måste göras är dock glasklart, en brutalt snabb minskning av fossilbränsleanvändningen. Hur snabbt får dock bli i ett annat inlägg.

Årets ismaximum inträffade för några veckor sen, men den riktiga avsmältningen börjar först om några veckor och är intensivast under juni till augusti. Fram emot slutet av juli kan man nog börja se hur det slutar.

Frågan är om avsmältningen i Arktis på något sätt hänger ihop med vädret? Svaret är ett otvetydigt JA, men det är inte helt självklart hur. Grundläggande är dock att den globala uppvärmningen inte sker jämnt fördelat över jordklotet. Arktis värms betydligt snabbare än tempererade områden. Det medför att temperaturskillnaden mellan Arktis och ex-vis Europa minskar, vilket påverkar jetströmmarnas beteende så att dom blir långsammare och får större amplitud (loopar). Det inneär ökad risk för att vädret "fastnar".

Oavsett torrt, blött, soligt, kallt eller varmt så kan det fortsätta i "evigheter", eller åtminstone tillräckligt länge för att orsaka betydande skador. Det handlar ex.vis om översvämningar, missväxt och bränder vilket kommer att kosta ofantliga summor framöver förutom allvarligt personligt lidande, både fysiskt och ekonomiskt. Och denna relativt nya megatrend kommer att förstärkas de närmaste åren i takt med uppvärmningen av Arktis.  

Följande video förklarar kortfattat vad jetströmmar är (2 min).
Här är en video (5:32) som kortfattat förklarar sammanhangen. Presentatör är Dr Jennifer Francis som är en världsledande forskare inom området.

 

Jennifer Francis har även gjort följande presentation som på ett mer vetenskapligt sätt förklarar vad som händer. Möjligen måste man titta på denna ett par gånger för att förstå, men den är enligt mig en lysande föreställning och som handlar om pinfärsk forskning.Ett vanligt samtalsämne på fikarasten och annorstädes torde vara vädret ifall man inte har nåt bättre att prata om. Eller kanske det är så att det faktiskt inte finns nåt bättre samtalsämne. I vart fall finns det möjlighet för den besserwisseraktige att svänga sig lite med långtidsprognoser om man vill. Bara att sätta sig in lite i hur jetströmmarna fungerar samt att studera den 16-dygnsprognos som finns här (uppdateras 4 ggr per dygn). Aktuell prognos för Valborg ser ut så här:

Jetstream Forecast

Slutsatsen är att det blir högtrycksbetonat väder med varma sydliga vindar och en underbar Valborg där vi alla kan sjunga in våren.....eller ta fram grillen om man nu inte kan eller vill sjunga.

To be continued...

måndag 15 april 2013

FV2, Arctic Amplification

Fortsätter på den tänkta inläggsserien "Förändringens Vindar" som jag påbörjade här. FV är förstås en förkortning av "Förändringens Vindar".

Detta inlägg kan ses som en slags grundkurs i Arctic Amplification (AA) där dagens huvudnummer är följande PDF (650 kb): Arctic_Amplification.pdf
Knappt tre sidor att läsa som på ett kortfattat sätt beskriver de positiva återkopplingar (Positive Feedbback Loops) som medför större och snabbare klimatförändringar i Arktis jämfört med de flesta andra geografiska områden.

Vill också vara övertydlig när det gäller uttrycket "positiva återkopplingar". Det handlar om förstärkning av trender och är neutralt i förhållande till bra eller dåligt om nu nån trodde nåt annat. (Men i detta fall ÄR det dåligt.)

I förra inlägget kommenterade Martin Saar det här med ledtider och menade att av de tre E:na så har Ekonomin den kortaste ledtiden (till allvarlig nedgång) , därefter Energi(brist). Sist på tidsaxeln kommer Ekologin (klimatförändringarna). (Martin får rätta mig om jag förstått honom fel.)

Jag håller inte med.

Man kan studera Ekonomin och konstatera att den har återhämtat sig hyfsat efter finanskrisen (globalt sett men ojämnt fördelat). Tittar man på börserna kan man konstatera att världens största ekonomi USA ligger vid All Time High. Japan har tagit enorma kliv uppåt senaste tiden och Sverige har följt med hyfsat. Detta i ett tidsperspektiv på runt 5 år.

Tittat man på Energin så råder ännu ingen energibrist globalt sett. Oljeutvinningen har inte börjat falla. Naturgas och framförallt kol stiger rejält vilket medför ständigt nya rekord för CO2-utsläppen och CO2 halten i atmosfären. Inom något år kommer halten att passera 400 ppm vid Manua Loa och har redan gjort det på andra mätplatser.

Alltså: Ännu ingen ekonomisk katastrof globalt sett och ännu ingen Peak Fossil Fuels.

In the meantime in Arctis:

År 2007 kraschade isutbredningen mätt som den minsta utbredningen isen har vid sitt årliga minimum i september. Efter en mindre återhämtning kom nya krascher varav 2012 slog 2007 med hästlängder. En ny situation har inträffat där irreversibla skador på istäcket har uppstått. Det handlar om utbredning, area, volym och tjocklek. Det handar också om hur gammal den kvarvarande isen är och trenden är otvetydig. Det blir alltmer tunn FYI (First Year Ice) på bekostnad av tjockare MYI (Multi Year Ice).

Utvecklingen har länge varit negativ men från år 2007 är den dramatisk och det finns inga som helst tecken på att denna dödsspriral håller på att ebba ut, än mindre vända. Det är en exponentiell utveckling åt fel håll.

Under tiden har alltså den globala ekonomin fortsatt att växa (mätt som GDP) samtidigt som energianvändningen följer med uppåt.

Så hur är det egentligen med tidsaspekten? Ekonomin hankar sig fram och Energin ökar medan Ekologin är mitt inne i en gigantisk krasch. Allt detta sker samtidigt för alla tre E:na. Tidslinjerna har jämnat ut sig och nu sker allt parallellt. Detta kan möjligen sluta med att Ekologin "vinner" snabbhetstävlingen med Ekonomin på sista plats. Tiden får utvisa.

Man kan förstås undra vad isbrist i Arktis betyder jämfört med energibrist och pengabrist? Inte lider väl Medelsvensson av att det blir isfritt däruppe, denne har ju ändå inte tänkt att åka dit utan flyger hellre söderut.

Till detta ber jag att få återkomma.

To be continued.....

söndag 14 april 2013

Förändringens vindar

Det var länge sen jag skrev nåt inlägg på min blogg. Det har flera orsaker, men en av de viktigaste är en gradvis förskjutning av fokus från Peak Oil till Climate Change. Det är inte så att jag börjat förneka existensen av Peak Oil och dess ekonomiska konsekvenser. Inte alls. Det har med tidsperspektiv att göra. Vad kommer först, Peak Oil eller Climate Change?Om  konsekvenserna av PO kommer lååångt före konsekvenserna CC så är inte CC nåt stort problem, åtminstone inte de närmaste åren. Men tänk om det är tvärtom?  Tänk om CC redan nu påverkar oss alla fast vi ännu inte riktigt har kopplat ihop trådarna. Tänk om det faktiskt är så att vi dagligen upplever tydliga konsekvenser av CC.

De flesta av oss i Sverige har upplevt extremt många soltimmer de senaste veckorna, men samtidigt extremt kalla nätter. I UK har man varit på gränsen att klara uppvärmningen av sina hus (naturgasbrist). Är detta en del av de naturliga variationerna? Jag svara ett rungade NEJ på den retoriska frågan. Ska framöver försöka förklara min ståndpunkt mer i detalj. Det handlar om vad som  händer uppe i Arktis och det är dramatiska skeenden.

En första insikt: En insjö i Sverige täcks vanligen av is under vintern. Man kan notera att isen ligger still på sin plats utom möjligen de sista dagarna före islossningen. Om man tror att isen uppe vid nordpolen beter sig på liknande sätt så tror man fel. Här handlar det om dynamiska förlopp som pågår året runt.  Se följande animation: http://www.youtube.com/watch?v=cQ3QUdIxvxg som visar minskningen av MYI (Multi Year Ice). Lägg märke till den dramatiska förändringen fr.o.m år 2007.

Jag betraktar numera utvecklingen i Arktis som betydligt mer skrämmande än PO. För 10 år sen var prognosen att Arktis skulle bli isfri sommartid om ca 100 år (pga CC). För fem år sen trodde man på isfritt Arktis om 50 år. Nu diskuterar man huruvida det kan bli isfritt redan i år. Själv tror jag inte det, men sannolikt inom 5 år. Det är en dramatisk förändring!

De klimatmodeller och simuleringar man gjort är bevisligen helt fel när det gäller tidsperspektivet. Det finns inte längre tid att med vetenskapliga metoder utveckla nya modeller eftersom dom blir överkörda av verkligheten.

Jämfört med PO så trodde man på en slutlig oljeproduktionstopp år 2008, men fortfarande år 2013 så ökar produktionen svagt om man räknar med sånt som egentligen inte är "vanlig olja". Totalt sett har dock PO förskjutits några år framåt i tiden medan effekterna av CC kommit flera decennier närmare.

Varför är då detta så skrämmande? Den frågan ber jag att få återkomma till i kommande inlägg, då jag också avser att ge länkar som stöder resonemangen.

Apropå inläggrubriken så har utvecklingen i Arktis betydande påverkan på väder och vind. Men även det får bli i kommande inlägg.