onsdag 17 april 2013

FV3, Arktis, jetströmmar och Valborgsvädret

Fortsättning på förra inlägget FV2, Arctic Amplification.

Eventuellt har någon lagt märke till de ovanliga vädret vi haft fram till för några dar sen. Det handlar om extremt många soltimmar, rejält kallt för årstiden, extremt lite nederbörd i södra Sverige samt rejält låga vattenståndsnivåer i Österjön/Bottenhavet/Bottenviken.


Temperaturavvikelse för föregående månad, mars 2013


Nederbörden i procent av den normala för föregående månad, mars 2013Man kan fundera lite på hur torkan hade påverkat jordbruket om det hade varit en annan årstid.

Globalt sett var det under mars månad mycket stora temperaturavvikelser mot det normala.

 


Lägg märke till kylan över norra Europa och framförallt det extremt varma vädret över norra Kanada och Grönland.

På tal om torka kan man studera förra årets i USA. Större delen av USA var drabbat av torka och stora områden benämndes "Exceptional"Bilden ovan är alltså från slutet av september. Någon vecka tidigare nådde isutbredningen i Arktis sitt minimum för säsongen. Tidpunkten för detta är normal, men det blev nytt bottenrekord för alla parametrar (isutbredning, isarea och isvolym). Nedan bild på utbredningen.


Det är mycket sannolikt att Arktis blir helt isfritt (förutom smärre rester vid vissa kuster) under delar av sommarhalvåret inom några få år. Det är en liten sannolikhet att det sker redan i år. Det är dock hög sannolikhet för ännu ett nytt bottenrekord i år, men det finns ingen anledning att försöka göra nån prognos. Det blir vad det blir, men man bör fundera på varför, konsekvenser och tidsperspektiv.

Vad som måste göras är dock glasklart, en brutalt snabb minskning av fossilbränsleanvändningen. Hur snabbt får dock bli i ett annat inlägg.

Årets ismaximum inträffade för några veckor sen, men den riktiga avsmältningen börjar först om några veckor och är intensivast under juni till augusti. Fram emot slutet av juli kan man nog börja se hur det slutar.

Frågan är om avsmältningen i Arktis på något sätt hänger ihop med vädret? Svaret är ett otvetydigt JA, men det är inte helt självklart hur. Grundläggande är dock att den globala uppvärmningen inte sker jämnt fördelat över jordklotet. Arktis värms betydligt snabbare än tempererade områden. Det medför att temperaturskillnaden mellan Arktis och ex-vis Europa minskar, vilket påverkar jetströmmarnas beteende så att dom blir långsammare och får större amplitud (loopar). Det inneär ökad risk för att vädret "fastnar".

Oavsett torrt, blött, soligt, kallt eller varmt så kan det fortsätta i "evigheter", eller åtminstone tillräckligt länge för att orsaka betydande skador. Det handlar ex.vis om översvämningar, missväxt och bränder vilket kommer att kosta ofantliga summor framöver förutom allvarligt personligt lidande, både fysiskt och ekonomiskt. Och denna relativt nya megatrend kommer att förstärkas de närmaste åren i takt med uppvärmningen av Arktis.  

Följande video förklarar kortfattat vad jetströmmar är (2 min).
Här är en video (5:32) som kortfattat förklarar sammanhangen. Presentatör är Dr Jennifer Francis som är en världsledande forskare inom området.

 

Jennifer Francis har även gjort följande presentation som på ett mer vetenskapligt sätt förklarar vad som händer. Möjligen måste man titta på denna ett par gånger för att förstå, men den är enligt mig en lysande föreställning och som handlar om pinfärsk forskning.Ett vanligt samtalsämne på fikarasten och annorstädes torde vara vädret ifall man inte har nåt bättre att prata om. Eller kanske det är så att det faktiskt inte finns nåt bättre samtalsämne. I vart fall finns det möjlighet för den besserwisseraktige att svänga sig lite med långtidsprognoser om man vill. Bara att sätta sig in lite i hur jetströmmarna fungerar samt att studera den 16-dygnsprognos som finns här (uppdateras 4 ggr per dygn). Aktuell prognos för Valborg ser ut så här:

Jetstream Forecast

Slutsatsen är att det blir högtrycksbetonat väder med varma sydliga vindar och en underbar Valborg där vi alla kan sjunga in våren.....eller ta fram grillen om man nu inte kan eller vill sjunga.

To be continued...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar