måndag 15 april 2013

FV2, Arctic Amplification

Fortsätter på den tänkta inläggsserien "Förändringens Vindar" som jag påbörjade här. FV är förstås en förkortning av "Förändringens Vindar".

Detta inlägg kan ses som en slags grundkurs i Arctic Amplification (AA) där dagens huvudnummer är följande PDF (650 kb): Arctic_Amplification.pdf
Knappt tre sidor att läsa som på ett kortfattat sätt beskriver de positiva återkopplingar (Positive Feedbback Loops) som medför större och snabbare klimatförändringar i Arktis jämfört med de flesta andra geografiska områden.

Vill också vara övertydlig när det gäller uttrycket "positiva återkopplingar". Det handlar om förstärkning av trender och är neutralt i förhållande till bra eller dåligt om nu nån trodde nåt annat. (Men i detta fall ÄR det dåligt.)

I förra inlägget kommenterade Martin Saar det här med ledtider och menade att av de tre E:na så har Ekonomin den kortaste ledtiden (till allvarlig nedgång) , därefter Energi(brist). Sist på tidsaxeln kommer Ekologin (klimatförändringarna). (Martin får rätta mig om jag förstått honom fel.)

Jag håller inte med.

Man kan studera Ekonomin och konstatera att den har återhämtat sig hyfsat efter finanskrisen (globalt sett men ojämnt fördelat). Tittar man på börserna kan man konstatera att världens största ekonomi USA ligger vid All Time High. Japan har tagit enorma kliv uppåt senaste tiden och Sverige har följt med hyfsat. Detta i ett tidsperspektiv på runt 5 år.

Tittat man på Energin så råder ännu ingen energibrist globalt sett. Oljeutvinningen har inte börjat falla. Naturgas och framförallt kol stiger rejält vilket medför ständigt nya rekord för CO2-utsläppen och CO2 halten i atmosfären. Inom något år kommer halten att passera 400 ppm vid Manua Loa och har redan gjort det på andra mätplatser.

Alltså: Ännu ingen ekonomisk katastrof globalt sett och ännu ingen Peak Fossil Fuels.

In the meantime in Arctis:

År 2007 kraschade isutbredningen mätt som den minsta utbredningen isen har vid sitt årliga minimum i september. Efter en mindre återhämtning kom nya krascher varav 2012 slog 2007 med hästlängder. En ny situation har inträffat där irreversibla skador på istäcket har uppstått. Det handlar om utbredning, area, volym och tjocklek. Det handar också om hur gammal den kvarvarande isen är och trenden är otvetydig. Det blir alltmer tunn FYI (First Year Ice) på bekostnad av tjockare MYI (Multi Year Ice).

Utvecklingen har länge varit negativ men från år 2007 är den dramatisk och det finns inga som helst tecken på att denna dödsspriral håller på att ebba ut, än mindre vända. Det är en exponentiell utveckling åt fel håll.

Under tiden har alltså den globala ekonomin fortsatt att växa (mätt som GDP) samtidigt som energianvändningen följer med uppåt.

Så hur är det egentligen med tidsaspekten? Ekonomin hankar sig fram och Energin ökar medan Ekologin är mitt inne i en gigantisk krasch. Allt detta sker samtidigt för alla tre E:na. Tidslinjerna har jämnat ut sig och nu sker allt parallellt. Detta kan möjligen sluta med att Ekologin "vinner" snabbhetstävlingen med Ekonomin på sista plats. Tiden får utvisa.

Man kan förstås undra vad isbrist i Arktis betyder jämfört med energibrist och pengabrist? Inte lider väl Medelsvensson av att det blir isfritt däruppe, denne har ju ändå inte tänkt att åka dit utan flyger hellre söderut.

Till detta ber jag att få återkomma.

To be continued.....

1 kommentar:

  1. Tim Garrett räknas måste räknas till de ledande klimatforskarna:

    http://www.youtube.com/watch?v=FtfhRGXTdp4

    Inga kommentarer, lyssna själva.

    SvaraRadera