måndag 28 maj 2012

Jeff Rubins "The End of Growth" på svenska

Jeff Rubin har kommit ut med en ny bok, "The End of Growth". Hittade två recensioner här och här varifrån jag hämtade några citat som jag översatte (delvis fritt) till svenska. Jag rättade till de flesta tokigheter som Google-översättaren hittade på men kunde inte låta bli att spara några stycken.

Jeff Rubin är en skicklig talare och kommer ofta med "one-liners" som egentligen gör sig bättre på originalspråket. Det är dock inte säkert att jag instämmer i precis allt men håll till godo.

Book review: Jeff Rubin's "The End of Growth" | The Great Transition | Scoop.it

Tillväxten är helig för många människor, särskilt bland ekonomer. Men många människor inser instinktivt att när du ändrar priset på olja, ändrar du hastighetsgränsen för ekonomin.

Vad vi har slut på är olja som du har råd att bränna. Peak Oil handlar egentligen inte om hur många hål du kan borra, det handlar om vad du har råd att köpa.

Det spelar ingen roll om det finns 170 miljarder fat olja i tjärsanden om priset som behövs för att extrahera och bearbeta den är mer än din ekonomi har råd med.

Grekland kommer att fallera återbetalningar av lån inom de närmaste 4-5 månaderna. Spanien, Portugal och Italien kommer förmodligen inte vara långt efter (Portugal, Italien, Grekland och Spanien kallas svin-länderna).

Under de senaste 200 åren har Grekland varit i "default" 50% av tiden så det är inte något särskilt nytt för dem.

Tyskland vill ha kvar grisarna i valutaunionen, eftersom det sänker euron nog för att göra tysk export attraktiv för utländska köpare. Om svinen tvingas lämna Euron måste tyska exportörer bli "bailed out". Den stora frågan är om svinen lämnar den monetära unionen, kommer de också tvingas lämna EU:s frihandelsområde?

Stora underskott, räddningsaktioner och stimulansåtgärder är ingen ersättning för billig olja eftersom de inte leder till långsiktig tillväxt.

Skatteunderlaget kommer inte längre att växa  regeringar måste därför planera för liten eller ingen ekonomisk tillväxt när de tar politiska beslut.

Fastighetspriser i städer och områden centrum kommer att stiga och yttre förorter kommer att återgå till jordbruket eftersom människor inte längre har råd att pendla långa sträckor till och från arbetet.

Turism kommer att bli mycket mer lokal. Flyget kommer att återgå till hur det var under 1960 och 1970-talen, då biljettpriserna var fyra gånger högre än idag.

Hungriga människor har tre val: revoltera, emigrera eller dö. Med lägre energianvändning per capita blir emigration allt svårare. En stor population med mycket få ekonomiska alternativ gör uppror och störtar regeringar.

När världsekonomin bromsar in kommer koldioxidutsläppen också att minska. Detta innebär att utsläppsprognoserna från IPCC förmodligen aldrig kommer att förverkligas vilket förhoppningsvis kommer att minska de värsta klimatförändringarna.

När Sovjetunionen föll minskade koldioxidutsläppen med 30% till följd av den massiva nedgången i ekonomin.

lördag 26 maj 2012

Konsten att kommunicera Peak Oil

Det är en konst att få fram sitt budskap oavsett vad det gäller. Det är extra svårt när det handlar om besvärliga saker som ex.vis Peak Oil. Då gäller det att skärpa till sig. Budskapet går bara fram om presentationen är extremt bra. Och det är en egen konstform. I den andan tänkte jag försöka lära mig av de som faktiskt har fått lite uppmärksamhet så jag Googlade fram ett föredrag av Anders Wijkman som han höll på teknikkonsultföretaget  Ramböll i september 2011.

En liten parentes är att fler än Sweco tycks förstå det här med Peak Oil eftersom man anlitade Anders W som föredragshållare till sina hållbarhetsdagar. (Ramböll och Sweco är två av Sveriges ledande teknikkonsulter).

Nåväl

Föredraget av Anders W är en katastrof! Se nedan. Kommentarer är överflödiga.


Och så en bild av Anders W om EROI. Krävs faktiskt att man förstått EROI-begreppet i förväg för att fatta. Men i så fall är bilden meningslös:


Anders W är kanske en bra talare, men enligt min uppfattning en skrämmande dålig presentatör. Vem kan förstå Peak Oil och EROI efter dessa bilder. Det blir bara förvirrat. Tänker därför visa hur en slipsten ska dras vilket förstås är lite besserwisseraktigt men håll till godo. Nedan är en liten del av mitt sätt att presentera Peak Oil. I ett avsnitt förklarar jag att den billiga oljan är slut och visar följande bild.


En enkel graf där jag påpekar att kostnaden för oljeutvinning har fyrdubblats det senaste decenniet och att trenden är brant stigande. Nåt nytt hände för runt 10 år sen.

En graf säger ofta mer än tusen ord men räcker inte. För att betraktaren ska kunna få en visuell bild krävs mer så därför visar jag bilden nedan.Jag har animerat denna i två delar. Alltså dels att oljeutvinng för typ hundra år sen gjordes med hemmabyggda trätorn där man borrade sig ner några tiotals meter varefter oljan sprutade upp. Man hade ännu inte teknik för att hindra blowouts utan fick vänta till självtrycket hade minskat så man kunde börja pumpa upp oljan.

PÅ 70-80-talet pumpade man upp lite olja på Gotland vilket den högra bilden visar. Ser ganska hemtrevligt ut på nåt sätt tycker jag. Lugnt och tryggt och väldigt svenskt. Men det var då det. För att tydliggöra kontrasten mot dagens oljeutvinning visar jag följande bild.Det är alltså denna teknik man måste använda för att numera uppfylla oljebehovet.  Ser ju ut som det kostar en del pengar. Fast ibland går det åt h-e.
Det finns dock fler sätt att få fram olja som kanske inte är lika farliga för människor på kort sikt men som gör enorma landområden obeboeliga.Och man ska komma ihåg att vi alla är medskyldiga till de 11 personer som dog vid DWH-olyckan och den miljöförstöring som följer av oljesandutvinning.

Det finns också en annan faktor som medverkar till höga oljepriser. I mellanöstern kan man fortfarande utvinna olja till en nästan försumbar kostnad.

Men

De diktatoriska regimerna i ME måste hålla medborgarna hyfsat nöjda. Annars går det som i Tunisen, Libyien, Egypten, Syrien och Jemen, dvs blir revolution.

Så länge den snabbt ökande befolkningen har jobb, är mätta, avkylda, otörstiga och har råd att köra bil är allt frid och fröjd, men det kostar massor pengar och energi. Men om inte så samlas många arga unga män på gator och torg.Totalt sett spelar det ingen roll att själva oljeutvinngen är nästan gratis. Man behöver inkomsterna för att behålla makten.

Ovanstående är exempel på hur jag anser man ska presentera Peak Oil (i detta exempel Peak Cheap Oil.).

Betänk också effekten av att presentera dessa bilder i en föreläsningssal med jättestor bildskärm. Det gäller att budskapet stöds av kraftfulla bilder med syftet att beröra betraktaren. Tror inte min stil är perfekt, men jag anser att den överglänser de amatörmässiga bilderna från Anders W. Skärpning Anders!

Observera att jag inte har några större invändningar mot budskapet som Anders W vill få fram, men den amatörmässiga presentationen riskerar att vara kontraproduktiv.

söndag 20 maj 2012

Peak Oil Price

Den som nyligen upptäckt Peak Oil och tror på oljebrist inom kort (något eller några få år) tror sannolikt att oljebrist medför kraftigt stigande råoljepris och därmed tror man förstås att bensin och diesel kommer att stiga kraftigt. Och ja, råoljepriset har stigit med närmare 20% årligen de senaste 10-12 åren vilket jag visat flera gånger tidigare. Nedan en uppdaterad bild.Efter bara lite eftertanke kommer man fram till att skyhöga oljepriser påverkar ekonomin negativt,. Detta faktum är världens politiska ledare medvetna om. Tyvärr är man inte lika medvetna om den bakomliggande orsaken, alltså Peak Oil. Ännu har världens totala oljeproduktion inte toppat om man räknar "all liquids" men det är uppenbart att världen har passerat Peak Cheap Oil. Det räcker att studera bilden ovan, men om man vill se hela historien kan man titta på bilden nedan som kommer från http://www.bp.com/.
Bilden visar det årliga medelpriset fram t.o.m 2010 men jag har lagt till år 2011 i rött då medelpriset var 111 dollar per fat vilket är det högsta någonsin. Möjligen med undantag av ett av de allra första åren efter att man började utvinna olja för runt 150 år sen, men då fanns inget oljeberoende och priset var därför utan betydelse för världsekonomin.

Man kan lätt studera oljeprisets årsmedelvärde genom att sätta dit ett 52-veckors glidande medelvärde i veckografen och läsa av värdet vid varje årsskifte. Se bild nedan.


Ovanstående var historia. Frågan är förstås var oljepriset kommer att ta vägen framöver? Det finns de som reflexmässigt påstår att Peak Oil medför dramatiskt stigande oljepriser. Fast då förutsätter man att höga oljepriser inte har med ekonomi att göra vilket förstås är helt felaktigt.

Å andra sidan finns det dom som påstår att ekonomin tar stryk av höga oljepriser vilket medför recession och därmed fallande oljepriser. Alltså att höga oljepriser medför låga oljepriser. Det ligger närmare sanningen men är också fel.

En mer genomtänkt tankegång är att man ska förvänta sig kraftiga svängningar för oljepriset och det är ju det vi sett de senaste åren. I så fall borde oljepriset stå inför en rejäl nedgång de närmaste månaderna.

Jag anser dock inte heller detta som ett sannolikt scenario. Min prognos är istället ett nästan stillastående oljepris. Helt stilla kommer det förstås inte att bli men säg 110 dollar per fat +/- 10 % kommande 1-2 år. Det tror jag skulle vara det mest överraskande scenariet och just det är en anledning till att det är sannolikt.

Nu kan förstås olika händelser få oljepriset att svänga rejät utanför den ramen (Eurokris, Iran etc) så därför säger jag att 52-veckors glidande medelvärde kommer att vara 110 dollar per fat +/- 5 dollar under minst ett år från nu. Det handlar i så fall om en oljeprisplatå.

Tanken är att det finns ett tak och ett golv för priset. Taket består helt enkelt av att världsekonomin inte långvarigt klarar högre pris än 110-115 dollar per fat. Om priset blir högre så följer ekonomisk nedgång med fallande efterfrågan och fallande pris.

Golvet är lite mer intressant. Det finns två faktorer som sätter golvet. Det ena är att marginalkostnaden för ett extra fat olja är högt och stigande. Det kostar massor att få fram nya fyndigheter i form av oljesand, djuphavsolja etc. Kostnaden ligger vid 70-100 dollar per fat i nuläget. Om oljepriset är lägre blir detta fat inte utvunnet.

Den andra faktorn är oljeproducerande länders statsbudgetar. De flesta större oljeproducenterna behöver 70-100 dollar per fat för att balansera sina statsbudgetar. Lägre pris medför underskott. I så fall måste man börja låna pengar vilket sätter press uppåt på räntorna (nedåt för världsekonomin). Alternativet är att sälja av utländska tillgångar vilket skulle sätt press nedåt på börserna. Inget av detta är tilltalande så därför kommer man att skruva igen några oljekranar för att få upp priset till lämplig nivå, dvs runt 100 dollar per fat.

Denna finstämda balans torde de flesta av världens ledare vara medvetna om och dom är därför mycket försiktiga. Ingen vill störa denna balansering på slak lina. Man har ju sett vad som hände 2007-2009 och har lärt sig en del sen dess.

Nedan lite TA för oljan som stöder ovanstående resonemang.Bilden är i lin-skala och man ser att den stigande trenden som oljan följt sen början av 2009 är bruten. En ny trend är född men den är inte fallande. Den är sidledes så länge oljan håller sig mellan 100 och 130 dollar per fat. Alltså en oljeprisplatå.

I närtid (några få veckor) tror jag oljan kommer att falla ner till stödet vid 100 dollar per fat men där kommer en rejäl studs uppåt.

På lång sikt (några år) tror jag priset kommer att falla tillsammans med oljeutvinningen, men motiven för det får bli en annan gång. I vart fall blir det ingen ny ATH för oljepriset de närmaste åren. Oljepriset kommer inte att stiga dramatiskt förrän den dag som oljeberoendet är brutet, dvs då oljan inte längre har nån större ekonomisk betydelse för världsekonomin. Enda möjligheten för ny nominell ATH innan dess är via prisinflation men realt kommer 147 dollar per fat år 2008 att hålla resten av innevarande decennium och kanske längre.

söndag 13 maj 2012

Peak Oil på silverfat

Det krävs intresse och tid för att sätta sig in i Peak Oil-frågan och dess implikationer, vilket inte är helt enkelt. Man måste läsa en massa och Googla och hålla på. Och det blir extra jobbigt eftersom det inte är några glada budskap som kommuniceras.

De flesta har vardagliga sysslor som upptar nästan hela ens tid, Och när det äntligen blir lite tid till avkoppling så vill man kanske koppla av lite med ex.vis Lets Dance eller nåt.

Jag har full förståelse för allt detta och har inga synpunkter på att just du kanske borde engagera dig mer eller nåt sånt.

Men ändå.

Det hör till allmänbildningen att i någon mån vara medveten om den fråga som kommer att prägla samhällsutvecklingen kommande 10-30 år. För att underlätta för den stressade nutidsmänniskan rekommenderar jag därför en liten halvtimmes presentation som i mitt tycke är näst intill klockren när det gäller att förklara vad Peak Oil handlar om och utan att man egentligen behöver anstänga sig. Enda förkunskaperna är hyfsad förståelse för talad engelska, men det klarar nog de flesta i dagens Sverige tror jag.

Erik Townsend on Peak Oil

För den redan insatte är detta en lysande sammanfattning där jag dock saknar resonemang om Export Land Model, men den intresserade kan ju läsa ett par av mina "Mest lästa hela tiden" här ute till vänster.

Erik Townsend har också en modell för framtiden om man vill fördjupa sig. En presentation jag länkade till  här.

onsdag 9 maj 2012

Norges olja

På TheOil Drum kan man nu läsa ett förträffligt inlägg av Rune Likvern som handlar om Norges oljeproduktion. Fastnade speciellt för bilden nedan.


Rune L har här delat upp produktionen efter vilket decennium som den producerade oljan upptäcktes. Redan på 1960-talet hittade man en del olja vilket resulterade i produktion enligt den röda sektorn.

På 1970-talet hittade man massor med olja vilket förstås resulterade i rejält stor produktion ett antal år senare. Produktionen från 70-talsfälten toppade dock 1996, men under 80-talet hittade man en hel del olja vilket resulterade i hyfsad produktion fram till en topp runt år 2000 för den oljan.

Under 1990-talet hittade man betydligt mindre mängder men ändå tillräckligt för att nå den totala produktionstoppen. Också den inträffade runt år 2000. Men så dags hade redan produktionen från 70-talsfälten börjat minska rejält och det blev avgörande för fortsättningen. De fynd man gjorde under 1990-talet räckte inte alls för att ersätta minskningen för 70-talsfälten.

De fynd man gjort på 00-talet är ynkliga jämfört med alla andra tidsperioder och räcker förstås inte alls för att hindra en fortsatt snabb produktionsnedgång. För Sverige är dett allvarligt eftersom vi importerar runt 30 % av vår oljeförbrukning från Norge.

Norges oljeinkomster har dock inte alls minskat, men det beror på den brant stigande trenden för oljepriset senaste decenniet. Men en dag kommer även Norges ekonomiska utbyte av oljan att nå en topp. Man kommer att nå Peak Oljeinkomst.

Det viktiga budskapet är att Rune Likvern på ett mycket tydligt sätt lyckats visualisera det faktum att de största fynden kommer tidigt i ett lands oljehistoria. Senare gör man många fler fynd men storleken minskar vilket vid någon tidpunkt inte räcker för att ersätta minskande produktion från de stora äldre fälten. Det är då Peak Oil inträffar och det är extra tydligt för Norge.

Men är då Norge unikt? Ja i ett avseende, nämligen att Norge är ett av ytterst få länder där man kan lita på statistiken. Men själva grundprincipen för produktionskurvan gäller för alla länder som inte utsätts för krig och andra faktorer "above ground".

Den globala oljeproduktionskurvan får man förstås om man summerar alla länders oljeproduktion och den kurvan kommer att se precis likadan ut, men mer utdragen eftersom produktionstoppen inte inträffar samtidigt för alla länder.

Ovan har jag dock bara försökt beskriva den geologiska delen av Peak Oil. Det finns även en ekonomisk sida som jag tjatat om många gånger, ex.vis här.

Den ekonomiska sidan kan dock bara verka nedåt. Det går liksom inte att besegra geologin. Den bara sätter ett tak för oljeproduktionen och det taket kan nås av länder som Norge där man haft tillgång till bästa möjliga teknik, gott om pengar och inga störande above-ground-faktorer.

De flesta andra oljeproducerande länder av betydelse lider av nån form av ekonomisk/geopolitisk (eller annan) begränsning för sin oljeproduktion. Några exempel är Iran, Syrien, Jemen, Libyen och Nigeria för att inte tala om Irak.

Läs nu inlägget på TheOilDrum. Även kommentarerna är intressanta. Sverige och Carl Bildt finns med, men jag är förstås inte helt säker på att just det höjer nivån. 

söndag 6 maj 2012

Oljan och självklarheterna

Följande kan förhoppningsvis betraktas som oomkullrunkeliga fakta vilka alltså bör kunna vara utgångspunkter för alla andra resonemang kring Peak Oil:

Jordklotet är ändligt.

Av ovanstående följer att:

Naturresurserna är ändliga. (Även förnyelsebara naturresurser är ändliga)

Eftersom oljan är en naturresurs så är oljan ändlig.

Pengar kan inte skapa olja.

Oljeutvinningen i ett land kan vara större eller mindre än landets inhemska oljeförbrukning, men ett land kan bara exportera olja om utvinngen överstiger den inhemska förbrukningen.

Sveriges inhemska oljeutvinning är försumbar och kommer så att förbli under överskådlig tid.

Sverige kan bara importera olja från länder som exporterar olja.

Den globala oljeexporten nådde en topp år 2005 och har därefter befunnit sig i en fallande trend.

Oljeutvinningen i ett land kan vara stor eller liten i förhållande till landets oljetillgångar (reserver). Man kan ställa upp vissa samband mellan oljereserver och oljeutvinning men för samhället är oljeflödet det viktiga, inte oljereservernas storlek.

Den överlägset största delen av transportarbetet i Sverige är beroende av fossila bränslen.

Dagens samhälle är beroende av transporter för att fungera.

Råoljepriset (Brent) har stigit med närmare 20% årligen de senaste 12 åren.

Snabbt stigande råoljepris innebär att gradvis större andel av ett importlands BNP används för att betala oljenotan (under förutsättning att BNP ökar långsammare än oljepriset).

Det var några "axiom". Finns säkert många fler. Fyll gärna på.