måndag 23 april 2012

Har oljepriset nått en betydande topp?

Efter den förväntade uppgången jag trodde på 1 februari har oljan nått en topp. Det återstår dock att se hur betydande den är. I februari skrev jag följande:

"Om oljan däremot inte sticker iväg uppåt med full kraft senast under april så torde den stora rörelsen bli nedåt utan att först nått riktigt höga höjder."
Det blev lite halvdant med uppgången. Visserligen ett rejält rally under några veckor, men motståndet strax under 130 dollar/fat blev svårforcerat. Efter en flerveckors sidledes rörelse vid motståndet började en nedgång som ännu inte ser ut att vara klar.

Å andra sidan är oljan fortfarande över den stigande stödlinjen som nu ligger vid 110 dollar. Oljan är i skrivande stund vid 118-119 så det är alltså en bit kvar ner till stödet.

Mitt grundtips just nu är att oljan faller ner till stödlinjen inom ett par veckor. Därefter är det mycket svårt att ha nån uppfattning utöver rena gissningar.

De kortsiktiga uppåtriskerna består av hur Iran-frågan utvecklas. Vidare att Syrien, Jemen, Sudan och Libyen har ingen eller reducerad produktion vilket sammantaget inte är försumbart. Dessutom fortsätter Kina/Indien att växa ekonomiskt vilket skapar ökad efterfrågan samtidigt som Peak Oil förstås lägger en våt filt över den globala produktionen.

Nedåtriskerna är förstås Demand Destruction orsakad av recessionsrisker i en lång rad länder, främst i Euroland men även i USA. Här finns förstås en rundgång eftersom det största "hotet" mot höga oljepriser är......höga oljepriser.

Påminner också om den större trenden som säger att oljepriset stigit med 20 % årligen de senaste 12-13 åren.

söndag 15 april 2012

Säsongsmönstret - en påminnelse

Så var det då dags igen. Det är nu en vecka kvar till slutpunkten för den positiva säsongen när det gäller börsen. Åtminstone enligt Sy Harding som jag refererade till här. Faktum är att systemet fått rätt i fem av de senaste sex perioderna enligt nedan.

Kort repetition:

SÄLJ om MACD ligger i sälj 20 april. Om inte så invänta första säljsignal för MACD efter 20 april.

KÖP om MACD ligger i köp 16 oktober. Om inte så invänta första köpsignal för MACD efter 16 okt.
Och hur har det då gått? Jodå, SP500 stängde i fredags vid 1370,26. I höstas (17 okt) stängde indexet vid 1200,86 (16 okt var en söndag). Det är en uppgång på 14 % på 6 månader, men som sagt, det återstår en vecka.

Som mest låg SP500 på +29% räknat från absoluta botten i början av oktober fram till absoluta toppen i början av april. Men det är få förunnat att pricka vändpunkterna exakt.

Hur kan jag då vara säker på att säsongstoppen är nådd och att det inte blir en högre topp under de närmaste månaderna. Svaret är förstås att jag inte kan veta, men jag vet att säsongsmönstret historiskt har utklassat strategin "sitta still i båten" och de senaste åren har strategin fungerat ypperligt.

Detta faktum säger förstås ingenting om hur det kan tänkas gå sommarhalvåret 2012, men man måste se detta på lång sikt. Det är dock en fördel att börja handla enligt systemet inför den dåliga säsongen. Om systemet slår fel (börsen stiger kommande halvår) så innebär det bara en missad vinst och det är ingen förlust. Det är värre om man har otur och råkar ut för en förlust under den positiva säsongen. Jag menar dock inte att man absolut ska blanka under sommaren, endast att ligga likvid.

Och skulle systemet få rätt även denna gång (ned under sommaren) så ökar förstås chansen för uppgång under nästa positiva period.

Själv var jag alltför feg i höstas och satsade bara en liten del på uppgång. Resultatet blev ungefär +/- noll. Däremot tycks jag ha prickat toppen exakt då jag för ett par veckor sen viktade om till 2/3 lång räntefond och 1/3 kort räntefond noterad i dollar.

Jag följde alltså inte systemet fullt ut, men omviktningen kom sig av ett par andra kraftfulla indikatorer, nämligen McClellan och SI som har visat en skrämmande negativ bild senaste tiden.Det handlar om en analysmetod som varken är TA eller FA utan nåt mittemellan. Man kan säga att man tittar bakom kulisserna hur investerarna tänker. Grundidén är att om endast några få (storbolags)aktier deltar i en uppgång så är den smal och uppgången är då nära sitt slut. Indikatorerna visar detta genom allvarliga negativa divergenser på klassiskt TA-manér. Nån gång kanske jag skiver ett långt inlägg om varför jag anser att denna metod är överlägsen alla andra (utom säsongsmönstret).

Nedan en aktuell bild över SP500 där man ser att MACD ligger i kraftig sälj. Det ska mycket till att få upp MACD till köp innan den dåliga säsongen startar om en vecka. Jag anser alltså att man ska sälja alla aktierelaterade tillgångar så fort det bara går inför kommande negativa säsong.Ovanstående har iofs handlat om USA-börsen, men jag önskar all lycka till den som tror att svenska börsens riktning kommer att avvika från USA:s SP500.

fredag 6 april 2012

Den stora äggjakten

Tros rubriken och trots att det är påsk handlar även det här inlägget om Peak Oil. Närmare bestämt om den hastighet varmed oljeutvinningen kan tänkas avta efter toppen. Det är dock bara en kvalitativ prognos som säger att nedgången förväntas bli mycket snabbare än uppgången. Utgångspunkten är ett inlägg av prof Ugo Bardi här som handlar om hur det går till att hitta ägg som är gömda.


Inlägget kommenterades så här av en läsare:

It's a brilliant example of explaining complex matters in a simple and elegant way.

Så varsågod att läs nu!

Jag var själv inne på ett liknande tema i mitt inlägg Peak Trattis .


Senare använde jag TA och såg en risk för en kommande oljeproduktionskrasch.

För Sverige gäller att nedgång i tillgänglig olja blir blixtsnabb när den slutligen börjar. Det är en kedja av fenomen som samverkar i en nedåtgående spiral.

1 Först har vi själva Peak Oil som till att börja med innebär utplanande oljeutvinning.

2 För att hålla upp utvinningstakten krävs gradvis alltmer energi som i sig medför att den för samhället tillgängliga oljan minskar trots att bruttoutvinningen inte minskar. Alltså fallande EROEI.

3 Nästa fenomen är förstås Export Land Model som säger att den globala oljeexporten minskar snabbare än utvinningstakten.

4 Ovanpå det finns Kina och Indien som ökar sin oljeförbrukning i rasande fart och som är smarta nog att säkra framtida leveranser genom långtidsavtal.

5 När så alla dessa faktorer börjar märkas på allvar så uppkommer ganska snabbt en bristsituation vilket torde medföra prioriteringar av samhällsviktiga funktioner. Några sådana är kärnkraftsäkerhet, att elsystemet hålls igång, att matleveranser kan fortsätta, att vatten&avlopp fortsätter att fungera, sjukvård, räddningstjänst etc etc. Allt detta kräver i dagsläget mängder med fossilbränsle för att fungera. Tillgängliga alternativa bränslen (biogas mm) kommer förstås också att gå till de prioriterade områdena.

Kvar blir inget till dig och mig. Sammantaget medför detta att privatbilismen dör nästan över en natt och det kommer att bli en chockartad upplevelse för de flesta.

Det är snabbheten i processen som gör det så svårt att förklara Peak Oil för "vanligt folk". Det är lätt att känna sig tjatig. "Alla pratar om Peak Oil med det händer ju aldrig nåt". Jag tror därför att privatbilismens död kommer att upplevas som en svart svan när det inträffar och då är det alldeles för sent att förbereda sig. Folk kommer förstås att utse syndabockar och fråga varför ingen sa nåt.  Men nu har åtminstone jag varnat. 

Även om man tror på ovanstående så återstår förstås frågan NÄR detta inträffar. Det är förstås omöjligt att svara på men processen har nu pågått i runt ett decenium redan:

1 Den globala oljeutvinningen har planat ut.
2 Det är bara en handfull länder som fortfarande har stigande utvinningstakt.
3 Man tvingas använda djuphavsolja och tjärsand för att hålla produktionen uppe.
4 Den globala reservkapaciteten har minskat och är nu i princip försumbar.
5 Den globla oljeexporten toppade 2005.
6 Oljepriset stiger med runt 20 % årligen (senaste 10-12 åren).

Man har utvunnit olja i runt 150 år och det är möjligt att själva toppningsprocessen tar 15 år eller längre men det är en process som leder fram till ett stup, sannolikt inom detta decennium. Är du redo för den tomma motorvägen?

tisdag 3 april 2012

Öppet brev om Peak Oil?

Senaste tiden har det ju varit ett rejält uppsving här hemma i Sverige i debatten om Peak Oil och dess konsekvenser. Men jag tror det vore bra med en samordnad "attack" från alla de som har lite djupare kunskap om ämnet.

I USA fick man ihop ett brev till DOE som nu har besvarats. Man kan tycka en massa om svaret, men det är ändå en bit på väg att man överhuvudtaget fick ett svar.

Det finns en lång rad frågor att ställa till de styrande, speciellt nu efter att Noreng framfört sitt budskap. Det gäller att hålla "grytan kokande" och vad kan vara bättre än att landets mest prominenta Peak-Oil-experter nu går samman och totar ihop ett dokument som tillställs våra beslutsfattare, alltså politiker generellt. Och gärna i form av ett öppet brev till riksdagen eller nåt sånt (kan inte rutinerna).

Det torde dock vara viktigt att detta brev är opolitiskt, dvs uttalanden av ex.vis Jonas Sjöstedt har ingen plats i ett sådant dokumnet oavsett hur väl medveten han är om Peak Oil.

Viktigt dock att det finns alla kategorier med och speciellt de med ekonomisk bakgrund. Ett exempel som jag tror skulle ge viss tyngd är om Volvo kan övertygas att medverka. Det finns säkert flera stora svenska företag....

Andra självklara är förstås Kjell Aleklett (et. al.) i egenskap av världsledande forskare inom Peak Oil.

Givetvis ska Lars Wilderäng finnas med och även David Jonstad och andra som jag nu inte orkar länka till. Kort sagt eliten inom området. Men med vitt skilda bakgrunder, såväl fysiker, geologer, ekonomer, företagare, psykologer samt förstås även "röster från folkdjupet".

Jag har en invändning mot brevet i länken i början och det är frånvaron av kraftfulla bilder och grafer (en bild säger mer än tusen ord). Speciellt sånt som har stor betydelse för Sverige. Jag tänker i första hand på Export Land Model vilket jag tjatat om. Se inlägg här ute till vänster under "Mest lästa hela tiden". Samt förstås att alternativa bränslen inte kan ersätta oljan inom den tid som finns tillgänglig. Och viktigast av allt; De ekonomiska implikationerna.

Skulle förstås uppskatta om lilla jag fick med nån bild i ett sådant dokument (eftersom det är min idé) men inte så viktigt. Det viktiga är om nån kan tänka sig att ta tag i detta. ASPO Sverige kanske?

måndag 2 april 2012

Peak Oil - "Working hard to stay in place"

Ger mig in i debatten om Peak Oil avseende Norengs rapport.

Kjell Aleklett och Mikael Höök har skrivit ett synnerligen välformulerat inlägg på SvD Opinion idag. Man skriver bl.a.

"Denna sammanställning av över 500 vetenskapliga studier fann överväldigande bevis för en produktionstopp innan 2030 och att det fanns en signifikant risk att toppnivån nås innan 2020."

Från originalet:

On balance,  we  suggest  that  there  is  a significant risk of a peak in conventional oil  production  before  2020.  Given  the potentially  serious  consequences  of supply constraints and the lead times to develop alternatives, this risk should be given urgent consideration.

Den rapporten kan fritt laddas ner direkt från källan UKERC och är kanske den mest gedigna och kompletta rapport om olja och Peak Oil som finns.

Ett annat tecken på att Pek Oil är nu eller nära kan studeras i följande bild:Bild från Our Finite World.

Under tio-årsperioden 1995-2004 investerades 2,4 trillion dollar vilket är 1680 Mdr kr per år vid en dollarkurs på 7 kr och motsvarar ungefär halva Sveriges BNP. Man lyckades under den tidsperioden öka oljeflödet med 12,3 mbpd eller sisådär 15 %.

De därpå följande fem åren satsade man dubbelt så mycket per år, dvs hela Sveriges BNP varje år (i genomsnitt) men åstadkom inget ökat flöde alls.

Det kostar alltså dramatiskt mycket mer nu att få fram ny produktionskapacitet. En annan förklaring är att minskningstakten för utvinning från befintliga oljefält har ökat rejält på senare år. Eller en kombination av bägge fenomenen.

I vart fall är det som bilden säger: "Working hard to stay in place"

Under tiden pendlar oljepriset kraftigt och både inducerar recessioner och följer dom.Oljeproduktionen befinner sig på en platå, men när slutligen pengarna inte räcker för ny oljeletning i tillräckligt snabb takt alternativt att världen som helhet inte längre har råd med höga oljepriser så kommer produktionen att börja falla. Kanske redan i år men i vart fall före 2020 oavsett vad Noreng tycker och tänker.