tisdag 20 november 2012

Global EROI

Den globala energitillförseln är så här enligt www.ekonomifakta.se
Charles  A S Hall  är pappa till begreppet EROI och säger att samhällets energiförsörjning måste ha EROI runt 14 för att upprätthålla nuvarande samhällsstrukturer inklusive kulturella yttringar i form av konst (teater, konserter och andra kulturella aktiviteter). Ett lägre EROI skulle alltså i första hand minska utrymmet för de verksamheter som är längst bort från de basala behoven mat, vatten och väderskydd.Ett lägre EROI medför alltså att energitillgången inte räcker för att utöva komplexa konsertföreställningar etc. Nästa steg är att ex.vis den avancerade sjukvården i form av ex.vis canceroperationer och vård av alltför tidigt födda barn drabbas.
Samhället har helt enkelt inte råd att bedriva dessa verksamheter om EROI blir alltför låg. Det finns förstås ingen absolut gräns för EROI och de olika verksamheterna och visst kan kloka prioriteringar göras.  Men tendensen finns där.

Hur är då det globala EROI-läget? I en ännu ej publicerad studie av Charles Hall finns en sammanställning av medelvärden för EROI för olika energikällor enligt publicerade studier. Följande värden anges:

Vattenkraft: 84
Olja: 17
Kärnkraft: 14
Kol: 28
Naturgas: 17
Förnybart: 10*

*) man anger inget värde för denna kategori som helhet, men jag har ansatt EROI=10. Ett stort fel här spelar dock ingen roll för slutresultatet eftersom kategorin förnybart är försvinnande liten jämfört med övriga.

Jag har sedan räknat ut det viktade medelvärdet för EROI som blir 24,4. Medelvärdet är på betryggande avstånd från det Charles Hall anger som nödvändigt för att vidmakthålla dagens samhällsstrukturer, dvs 14. (Hall påpekar dock att siffan 14 är ungefärlig). Att EROI globalt ligger betydligt högre än 14 innebär att den globala ekonomiska tillväxten har möjlighet att fortsätta ett tag till eftersom energin fortfarande är tillräckligt "bra".

Och så har jag räknat ut det bidrag som varje energislag ger till det viktade medelvärdet vilket resulterar i nedanstående bild.Procentsiffrorna i bilden anger alltså respektive energislags bidrag till det viktade medelvärdet. Ett högre EROI än det viktade medelvärdet medför att procentsiffran för det energislaget blir större jämfört med översta bilden. Den största skillnaden återfinns i siffrorna för vattenkraften som stiger från 6,4 % till 22,1 %.

Ovanstående avser alltså den globala energimixen. Vi vet iofs att oljans EROI har en fallande trend, men än så länge finns det marginal ner till Halls EROI på 14 för fortsatt välstånd.

Det finns dock ett antal begravda hundar här. Jag har ännu inte kvantifierat dessa, men det ser faktiskt ut som fortsatt analys kan förklara en lång rad ekonomiska förhållanden i världen. Ex.vis ser man direkt att det är bra med vattenkraft vilket Sverige har gott om. Det förklarar varför Sverige inte (ännu) är i samma läge som PIIGS-länderna.

En djupare analys kan nog också förklara varför ex.vis PIIGS-länderna ligger risigt till (med viss hjälp av dumhet från flera håll). Vidare förväntar sig många att USA ska totalkrascha inom kort, men min fördjupade analys kommer sannolikt att visa att läget är mindre dåligt än förväntat.

När det gäller Kina så kan jag förklara varför det landet fortsätta att växa ett tag till tror jag. Etc etc.

Det gäller förstås att titta på regionala skillnader för EROI men även titta på export/import och inhemsk energiutvinning. Samt det för analysen viktiga tillägget marginalkostnad. Bilden nedan visar kostnaden för olika produktionsplatser (några år gammal, kostnaderna är högre nu, speciellt för den svåråtkomliga oljan).
Priset för oljan sätts av marginalkostnaden för det sist efterfrågade fatet. I princip får alla länder som importerar olja betala vad det dyraste fatet kostar att producera (plus viss vinst).

Det dyraste fatet är i grunden det fat som har sämst EROI. Det betyder ex.vis att priset för oss i Sverige är det pris som krävs för att kunna hämta upp djuphavsolja även om den olja vi importerar har betydligt bättre EROI än djuphavsoljan.

EROI för djuphavsolja ligger sannolikt under 10 och med stor säkerhet under Halls rekommenderade 14 för att hålla igång dagens samhälle.  Det medför att ett kraftigt oljeberoende land måste skära ner på välfärden alternativt låna pengar. Det senare innebär dock bara att skjuta upp svårigheterna.

Teoretiskt finns förstås möjligheterna att övergå till energikällor med bättre EROI och att effektivisera energianvändningen, men sånt tar mycket lång tid innan det får avgörande betydelse.

Hittills har jag inte nämnt Peak Oil i detta inlägg. Det finns ju en diskussion om hur PO hänger ihop med ekonomin där man pratar om Demand Destruction och Supply Constraint, men man hamnar lätt i en diskussion om "hönan eller ägget", dvs vad som orsakar vad. Min infallvinkel här tycker jag löser den svårigheten. Och tillgången är ju alltid lika med efterfrågan (bortsett från de små och kortsiktiga  buffertvolymer som finns).

Min tes är att både tillgång och efterfrågan beror på det viktade EROI i energimixen. I kombination med marginalprissättningen så avsätter sig EROI i priset som sedan arbetar sig fram till samhällets välfärdssituation. Men det finns säkerligen synpunkter på detta? I vart fall har jag inte sett denna infallsvinkel tidigare.

EROI är ett slags kvalitetsmått, men även kvantiteten för olika behov har betydelse. En viktig sak är förstås transportsektorns behov av bränsle. Det måste finnas tillräckligt med bränsle för att flytta runt saker annars stannar hela samhället. Det innebär att man tvingas betala priset för olja med lågt EROI (djuphavsolja) för att hålla igång samhället. Det gör inget så länge det viktade EROI ändå hamnar högre än 14. I Sverige har vi faktist råd att offra en bit av EROI för att hållla transporterna igång eftersom vattenkraften har högt EROI. Det är värre om man inte har vattenkraft eller annan energikälla med EROI högre än 14. I detta avseende ser det riktigt illa ut för ex.vis Spanien.

8 kommentarer:

 1. Ser inte så illa ut för Sverige, rejält med vattenkraft och kärnkraft och mängder med skog som vi är duktiga på att hantera är en bra grund för en framtida ekonomi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, Sverige har bra förutsättningar. Men transportsektorn bara MÅSTE elektrifieras. En satsning större än när järnvägarna elektrifierades för 100 år sen. Men då måste man stoppa Förbifart Stockholm och en lång rad andra vägprojekt. I så fall finns det pengar till elektrifieringen som dock INTE innebär att ersätta alla fossilbilar med elbilar. Däremot elcyklar, elmoppar, elektrifiering av gator och vägar för dynamisk laddning och kanske lite spårvagnar och sånt där det är hög befolkningstäthet samt det mycket viktiga att få BEFINTLIG spårtrafik att fungera.

   Men det svåraste är nog den nödvändiga mentala omställningen.

   Radera
  2. Vi får se hur snabbt krisen utvecklas, jag tror det finns en god chans att det blir trådbussar och trådlastbilar i förbifart Stockholm.

   Radera
 2. Sign. jeppen och Rolle har bra inlägg om detta på ASPO-bloggen för ett år sedan, efter research på The Oil Drum bla. Kolla kommentarerna på
  http://www.asposverige.se/2011/09/peakoil-en-bluff-etablisemanget-slar-tillbaka-i-kristider/ (även du Magnus har bra input).

  SvaraRadera
 3. Bra inlägg och uppföljning av Charlies presentationer, Galen!
  Finns ju som du vet mycket kol i Kina och USA. Kina med näst största kolreserverna i världen peakar inte förrän 2020 (enligt Globala energisystem i Uppsala) och världen som helhet 2030.

  USA sitter ju som bekant på världens största kolreserver och även om det mest är lågkvalitativt kol med låg energidensitet kommer det sannolikt användas för att skifferolje och skiffergas-produktionen inte på långa vägar räcker för att täcka den globala produktionsnedgången för råoljan (pga Peak Oil) som väntas inom några år.

  Detta bådar inte gott för klimatet:
  http://www.peak-oil.se/2012/10/peak-oil-raddar-inte-klimatet.html

  Skifferolje och skiffergas -produktionen är ju för övrigt en ekonomisk mardröm och går redan på knäna.

  Trådlastbilar är intressant men givetvis bara en liten del av precis som du säger, en hel svensk transportsektor som bara måste elektrifieres-nu!

  (Ny Teknik skriver för övrigt om Trådlastbilar idag:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3586951.ece)

  mvh
  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Johan!

   Ja, från ett EROI-perspektiv är kolet en mardröm för klimatet om man tror på Charlies EROI=28 för kol eftersom det innebär att det är en "bra" energikälla som kan vidmakthålla BAU. Alltså, mer kol höjer EROI och stödjer därmed fortsatt ekonomisk tillväxt enligt nuvarande modell.

   När det gäller oljan så innebär resonemanget om marginalprissättning att EROI för oljan kommer att ÖKA vid fallande efterfrågan. Det torde innebära att ett fall för efterfrågan dämpas av stigande EROI (och därmed fallande pris).

   Sammanfattningsvis verkar det som totala EROI ännu är alltför högt för att klara klimatet. Vi får väl hoppas att ekonomerna och politikerna klantar till det rejält framöver så efterfrågan på fossilbränslen minskar trots hyfsade EROi-tal. Därvidlag tror jag dock det finns hopp ;-)

   Radera
 4. Mycket intressant infallsvinkel på kommande problem. Sverige måste bli allt mer elektrifierat, helt klart. Är en utbyggnad av vattenkraften (politiskt) möjlig månne, och kan solpaneler och vindturbiner succesivt nå upp till en större del av el-tillförseln ? Kan det räcka för att klara ett samhälle över 14-gränsen ? Globalt lär det bli några decennier med rejält koleldande, vilket kan ställa till med fortsatt klimatskada efter oljans nerförslöpa. Många gamla frågor väcks till liv igen...

  SvaraRadera
 5. Måste och måste. Varför ska vi bygga sönder landet nåt mer överhuvudtaget?

  Det vi borde göra, och det snarast, är att totalt lägga om vårt sätt att leva. Att låna från kommande generationer som vi gör är så korkat att man verkligen frågar sig om det finns intelligent liv på planeten.

  Konsumismen måste bort. Ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till ändliga resurser och som förutsätter skuldsättning för konsumtion borde inte bara avskaffas, utan också kriminaliseras.

  Men...tills vidare nöjer jag mig med att instämma i hummandet av gillande läten över blogginlägget.

  Fortfarande en av de intressantaste och mest läsvärda bloggarna på svenska. :)

  SvaraRadera