tisdag 14 augusti 2012

Oljeprisets V-botten

På vårkanten fick vi bevittna en rejäl nedgång för råoljepriset, men 29 juni skrev jag

Resultatet på några veckors sikt torde bli en kraftig oljeprisuppgång.

Och det var precis det som hände. Oljan gjorde en V-botten och har under sommaren stigit lika snabbt som den föll i våras. Därmed är min tidigare prognos om stabilt oljepris fortfarande korrekt::

Nu kan förstås olika händelser få oljepriset att svänga rejät utanför den ramen (Eurokris, Iran etc) så därför säger jag att 52-veckors glidande medelvärde kommer att vara 110 dollar per fat +/- 5 dollar under minst ett år från nu.
För närvarande ligger medelvärdet vid 111 dollar per fat, dvs samma som vid årsskiftet och alldeles för högt för vissa mindre bemedlade länder (PIIGS) vilket förr eller senare kommer att sprida sig till fler länder.

Med andra ord: Fortsatt högt råoljepris (enligt min hypotes) kommer att smitta av sig även på Sveriges ekonomi även om vi har en låg oljenota räknat i andel av BNP. Det är exporten som är i riskzonen.

Det är förstås kul att under lång tid få rätt, men det finns inget egenvärde i detta. Däremot kan man luta sig emot den bakomliggande hypotesen så länge utvecklingen blir den förväntade. Det ger en viss trygghet, men ev kommande avvikelser måste förstås hanteras.

Om hypotesen ska gälla framöver så bör oljepriset vara relativt nära en lokal topp. "Förr i tiden", dvs för några år sen brukade oljepristoppar komma frampå¨höstkanten, men det har inte gällt de senaste åren. Tror dock att det kan bli så i år. Drivkraften för fallande oljepris bör i så fall vara ekonomisk nedgång och därmed miskad efterfrågan. Och vi har ju faktiskt ännu inte sett nån större reaktion på allmänt dålig stat från EU m.fl. länder. Kom dock ihåg att vi nu står inför årets sämsta börsperiod om man tittar på den historiska statistiken.

För övrigt tror jag inte Iran-frågan kommer att hetta till på allvar före valet i USA i höst. I så fall finns ingen större press uppåt på oljepriset på några veckors sikt. USA har nog sett till att Israel håller sig lugna ett tag till.

lördag 11 augusti 2012

Mat eller bränsle? - en bildbilaga

Är nu åter från en längre ledighet men eftersom fritidshjärnan fortfarande påverkar tillvaron så blir det ingen analys. Istället plockar jag upp en gammal oanvänd bild ur lådan som får bli en liten bilaga till Cornus inlägg Mat eller bränsle?