söndag 6 maj 2012

Oljan och självklarheterna

Följande kan förhoppningsvis betraktas som oomkullrunkeliga fakta vilka alltså bör kunna vara utgångspunkter för alla andra resonemang kring Peak Oil:

Jordklotet är ändligt.

Av ovanstående följer att:

Naturresurserna är ändliga. (Även förnyelsebara naturresurser är ändliga)

Eftersom oljan är en naturresurs så är oljan ändlig.

Pengar kan inte skapa olja.

Oljeutvinningen i ett land kan vara större eller mindre än landets inhemska oljeförbrukning, men ett land kan bara exportera olja om utvinngen överstiger den inhemska förbrukningen.

Sveriges inhemska oljeutvinning är försumbar och kommer så att förbli under överskådlig tid.

Sverige kan bara importera olja från länder som exporterar olja.

Den globala oljeexporten nådde en topp år 2005 och har därefter befunnit sig i en fallande trend.

Oljeutvinningen i ett land kan vara stor eller liten i förhållande till landets oljetillgångar (reserver). Man kan ställa upp vissa samband mellan oljereserver och oljeutvinning men för samhället är oljeflödet det viktiga, inte oljereservernas storlek.

Den överlägset största delen av transportarbetet i Sverige är beroende av fossila bränslen.

Dagens samhälle är beroende av transporter för att fungera.

Råoljepriset (Brent) har stigit med närmare 20% årligen de senaste 12 åren.

Snabbt stigande råoljepris innebär att gradvis större andel av ett importlands BNP används för att betala oljenotan (under förutsättning att BNP ökar långsammare än oljepriset).

Det var några "axiom". Finns säkert många fler. Fyll gärna på.

4 kommentarer:

 1. Så länge solen lyser är sol och vind i praktiken oändliga, eller åtminstone mycket mer än vi kan förbruka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den mängd solenergi som når jorden per dag är ändlig. Vinden som blåser innehåller en ändlig mängd energi per dag.

   Både solenergi och vindenergi var kända långt före den industriella revolutionen men användes bara i begränsad omfattning.

   En grundläggande förutsättning för industriella revolutionen var att man hittade fossila bränslen. Kol och olja har hög energidensitet och är enkla att använda vilket medförde en snabb samhällsutveckling.

   Om det varit lätt att använda sol- och vindenergi hade man gjort det i betydligt större skala långt tidigare.

   Ett exempel: Det byggs för närvarande inga vindkraftverk utan hjälp av fossilbränslen. Motsvarande gäller för solceller.

   Radera
 2. Det var en bra lista, men jag tror att du har missat den här:

  När oljan kostar mer i energi att ta upp än den innehåller, så lär den till största delen få stanna kvar där den är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. På lång sikt har du förstås rätt, men på kort och medellång sikt är jag lite skeptisk till EROEI-resonemanget. Antag att transportarbete är en allvarlig bristvara samtidigt som det råder elöverskott. Då kan det finnas en poäng att använda el för oljeproduktionen istället för att bygga elfordon och den infrastruktur som krävs för detta. Detta kan delvis lindra transportproblemet och är troligen snabbare än att elektrifiera transportsektorn. Detta funkar förstås bara delvis i vissa regioner och under en övergångsperiod, men ändå.

   I Norge gör man detta och ökar därmed EROEI för oljan ganska rejält om man bara räknar EROEI för olja mot olja. Totala EROEI påverkas förstås inte alls, men oljan kommer att räcka något längre.

   http://www.energinyheter.se/2010/04/abb-tar-order-pa-kraftlank-till-oljeplattform

   Radera