lördag 18 juni 2011

Crude Oil Price Model - Perception & Recession

Det här med Peak Oil är lätt att förstå i meningen att tillgångarna är begränsade och nån gång tar oljan slut - fast inte....

Redan här börjar det bli lite komplext, men blandar man sen in ekonomin så kan man lätt hamna i en ogenomtränglig djungel. För att inte tala om samspelet mellan naturresursen olja, ekonomisk tillväxt och folks uppfattningar om detta.

Det finns dock en indikator som sammanfattar alltihop och det är oljepriset som i kombination med lite kunskap om Peak Oil kan ge en rätt bra förståelse för  världsläget och tänkbara händelseutvecklingar på många olika plan. Det är därför jag ägnar mig åt oljeprisstudier och försöker sätta ihop scenarier och göra prognoser.

Nyligen upptäckte jag Erik Townsend som i princip gör samma sak, men på en nivå långt över min. Erik Townsend medverkade på senaste ASPO-konferensen i Bryssel i april.  Han har strukturerat alltihop och delat upp Peak.Oil-processen i tre "fönster" enligt nedan.


ACH står för "Anything Could Happen" och där är vi nu. Erik T utvecklar detta i sitt föredrag och ger också sin syn på tidsperspektiven för de olika fönstren.

Ekonomisk tillväxt är beroende av ständigt ökad tillgång på "billig" energi. Den har redan tagit slut vilket efter ett tag resulterar i ett nytt normaltillstånd med frånväxt vilket han kvalitativt visar med nedanstående bild.De grå fälten respresenterar recessioner. Fram till Peak Oil finns ekonomisk tillväxt med kortare avbrott (recessioner). Efter Peak Oil gäller det omvända, dvs ekonomisk frånväxt avbruten av kortare tillväxtperioder. Trenden med ekonomisk tillväxt kommer alltså att ersättas av en trend med ekonomisk tillbakagång (recessioner, depressioner) fram till den tid när vi når "Solution Window".

Enligt Erik Townsend är vi något enstaka år från Crisis Window och det är då det stora uppvaknandet sker, men även det sker stegvis. Under tiden kommer oljepriset att pendla kraftigt upp och ner vilket i praktiken gör all långtidsplanering omöjlig. Erik T avråder faktiskt från nästan alla investeringar bl.a eftersom timingen är så svår. Den enkla uppfattningen att permanent oljebrist medför ständigt stigande oljepriser håller inte. Och han när inte ensam om att tro det. Bl.a IMF pratar om icke-linjära effekter vilket jag redovisat här.

Föredraget finns här . Längre version av föredraget finns på hans hemsida (i två delar). Det mesta är matnyttigt även om det kortare stunder handlar om avancerad optionstrading etc.

Totalt sett ger det en bra överblick över Peak Oil med fokus på ekonomiska implikationer. Erik Townsend är i grunden en ekonomisk rådgivare men med insikter om Peak Oil utöver det vanliga för den kategorin. Och det är bara de bästa som får vara med på ASPO-konferenser. En annan är förstås vår egen Kjell Aleklett.

Sådärja, nu har den intresserade läsaren fått en del att göra närmaste timmarna ;-)

1 kommentar:

  1. Personligen funderar jag på att köpa jordbruksmark i min hustrus hemland (Ungern). Mat kommer det bli brist på framöver.Om inte annat så har man säkrat sig värdet i förhållande till pappers/elektroniska pengar.

    SvaraRadera