lördag 11 juni 2011

Transportfrågan - en dellösning

Inom några få år kommer vi i Sverige att tvingas klara oss utan fossila drivmedel för våra fordon vilket jag tidigare försökt visa, bl.a. här och här. Möjligen kan vi få en liten del av återstående fossilbränslen via nån form av internationell kristilldelning om världens länder lyckas hålla någorlunda sams. Den eventuella tillgången torde dock gå till prioriterade områden för att hålla igång viktiga samhällsfunktioner.

Visserligen kommer det att finnas ganska gott om el. Kanske blir det även elöverskott beroende på ekonomisk nedgång och därmed minskat elbehov inom bl.a. industrisektorn. (Bortsett från att kärnkraften nån gång måste avvecklas). Det hjälper dock inte de privata transporterna speciellt mycket eftersom det skulle åtgå mängder med fossilbränslen och andra resurser för att tillverka elbilar till alla.

En dellösning är givetivs minskat privat resande. En annan är elektrifierad kollektivtrafik, ex.vis via trådbussar. (Återkommer till det i ett annat inlägg).

Det privata bilåkandet ligger dock risigt till. Etanol, biodiesel och liknande kommer inte att räcka långt om dessa måste tillverkas utan hjälp av fossilbränslen.

En annan sektor som ligger risigt till är byggsektorn. Utan transporter stannar byggandet med massarbetslöshet som följd (700 000 pers är direkt och indirekt sysselsatta inom byggsektorn)

En realistisk dellösning är dock gengas vilket är beprövad teknik tillämpad på befintliga fordon. Nu räcker förstås inte skogstillväxten för att alla ska kunna köra på gengas, men om massa och pappersindustrin minskar kraftigt så ökar utrymmet för gengastransporter samtidigt som det blir el över till elektrifiering av andra delar av transportsektorn.
Tillverkningen av gengasaggregat kräver i uvudsak stål och el, men det finns inom landet. Och fabriker torde det inte vara nån bristvara. (Exempelvis kan det finnas en i Trollhättan kanske)

Man kan förstås tycka att gengas är en föråldrad teknik som användes som nödlösning under WWII och som inte längre är aktuell i vår "moderna värld", men det är bara ett mentalt hinder.

Mer att läsa här och här

Det finns även tillverkare av stationära aggregat ex.vis http://victorygasifier.com/

Tekniken lever alltså, även om den än så länge går på sparlåga (dåligt skämt).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar