onsdag 15 juni 2011

Sun Crash Omen

Det här är lite suspekt med möjligen religiösa övertoner. Jag ligger åt ateist-hållet, men historiska data talar för sig själva. Eller så är det en fullkomliggt osannolik slump. Bedöm själva.

Vi matas dagligen med dåliga nyheter och olika typer av katastrofscenarier. Dom har dock det gemensamt att ev ekonomisk tillbakagång, dubbeldippar, depressioner, systemkollpaser etc orsakas av skuldberg, peak oil, överbefolkning, klimatförändringar eller alltihop i kombination i en kommande perfekt storm. Och visst, för att rädda planeten biologiska överlevnad krävs någon form av rening som vi människor inte tycks vara i stånd att klara frivilligt. Jag noterar i det sammanhanget att världens samlade koldioxidutsläpp satte nytt rekord år 2010.

Finns det då inget hopp? Jo, med lite enkel TA (Teknisk Analys) ger jag planetens biologiska liv gott hopp om att överleva, men på bekostnad av den ekonomisk tillväxten, vår livsstil och stora delar av välfärden.

För att klara klimatet krävs en avkylning av planeten vilket de flesta forskare är överens om , men ingen tar tag i på allvar, men det löser sig via solen. solar-forecast-hints-at-a-big-chill. Prognosen säger att kommande låga solaktivitet medför en avkylning, men enbart detta räcker inte långt.


Even then, however, he estimated that the effect of greenhouse-gas emissions would be on the order of 10 times as great. "What you might see over a 20- to 30-year period is a slight slowdown in the pace of warming," Schmidt said. "In terms of how we should think about climate change prediction in the future, reducing emissions and so on, it really wouldn't make much of a difference."

Men här kommer enkel TA in i bilden. En grundläggande idé med TA är att observera negativa divergenser, dvs om ex.vis ett index stiger men en indikator faller så tyder det på en kommade topp och därefter nedgång. I detta fall är indexet den globala ekonomin och indikatorn är solfläcksaktiviteten.


Av någon anledning har de tre största ekonomiska nedgångarna de senaste hundra åren kommit efter en lägre topp för solfläckarna (se bild). Man kan kanske räkna ut en matematisk sannolikhet för att detta ska inträffa slumpmässigt, men siffran torde vara försvinnade liten.

Varför det har blivit så här har jag en halv förklaring till, men den håller jag för mig själv tills vidare. Kan bli för mycket att ta till sig på en och samma gång, men det handlar i det stora hela bara om elektromagnetism och hjärnfunktioner och att vi i grund och botten är djur utan egen högre vilja. Alltså inget religiöst alls, bara naturlagar. Men vill man dyrka solen som en gud efter det här inlägget så är det fritt fram ;-)

Om nu solprognosmakarna får rätt så innebär det i så fall att vi kan se fram emot dels en ny "liten istid" och dels en ekonomisk krasch av en dignitet som ingen nu levande har upplevt. En sån ekonomisk kollaps innebär förstås minskad energianvändning och därmed kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Kanske kan 2-gradersmålet nås trots allt.

Betänk att det kan bli två lägre toppar i rad för solfläckarna. Det handlar då om en regelrätt ekonomisk systemkollaps och bör inträffa inom tio år eftersom solfläckscykeln är 11 år och senaste botten inträffade år 2009. Nästa solfläckstopp bör inträffa redan om några få år.

Farhågorna om ekonomisk kollaps stämmer också överens med vad man säger i Tyskland vilket recenseras av EnergyBulletin . Jag har bara försökt sätta dit ett ungefärligt  tidsperspektiv med hjälp av lite enkel TA.

Sammanfattningsvis ser det alltså ut som den globala ekonomin kan att hålla sig någrorlunda på fötterna ett par år till, om än med svårighet. Åtminstone ingen total kollaps de allra närmaste åren. Men därefter kan det bli aktuellt med de icke-linjära effekter som IMF nämner och då kan det gå snabbt, ruggigt snabbt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar