söndag 12 juni 2011

Eskilstuna kommun on Peak Oil

I Knivsta kommun har man tagit Peak Oil på allvar vilket framgår av Cornucopias inlägg om Hjältarna i Knivsta. I en omfattande presentation finns alldeles i början följande bild:För att komma från kommunhåll är detta ganska uppseendeväckande. Titta gärna igenom hela presentationen.

Nåväl, av en händelse råkade jag få se att Eskilstuna kommun har tagit fram en trafikplan i form av samrådshandlingar. Det finns en strategidel och en handlingsplan att ladda ner (bägge i kort resp lång version). Man uppmanas också att lämna synpunkter och det här inlägget kan betraktas som ett öppet brev i frågan.

Under rubriken 1.3 Trender och utmaningar skriver man (strategidel, kortversion):

Klimatfrågan kommer på agendan på allvar - Forskarna är idag ense om att temperaturen på jorden ökar på grund av växthuseffekten, och att det på sikt kommer att ge betydande väderförändringar. Transporterna är bland det som är svårast att klimatanpassa och åtgärder kommer att krävas inom teknik, planering och beteendepåverkan.
Tranporter är svåra att klimatanpassa, men bara om målet är att ersätta alla fossilbränslen med alternativa bränslen (inkl el).

Och även:

Oljan blir dyrare - bilanvändningen beror till stor del på oljepriset. Priset på oljan påverkas av att man inom kort når det som kallas "peak oil", dvs det stadium där hälften av den olja som finns är förbrukad. Detta sker samtidigt som den globala förbrukningen stadigt ökar.

Här nämner man alltså Peak Oil i klartext vilket är bra och lite överraskande. Tittar man i den långa versionen hittar man följande text på sid 40:

Oljan blir dyrare. Bilanvändningen och därmed i slutänden även parkeringsutnyttjandet beror till stor del på oljepriset. Priset på oljan påverkas av att man inom kort (bedömningarna varierar mellan 2-10 år) når det som kallas "peak oil", dvs det stadium där hälften av den olja som finns är förbrukad. Detta sker samtidigt som det förbrukas betydligt mer olja än som hittas i nya fyndigheter. Förbrukningen visar ingen tendens att minska, utan nya ökande marknader som t ex Kina ger istället motsatt effekt. De flesta bedömare anser idag att vi får vänja oss vid dagens höga oljepriser, och att priserna kommer att stiga ytterligare under kommande år. Annorlunda uttryckt ökar marknaden för kollektivtrafik och lokalt producerad mat medan den minskar för s k stadsjeepar, flygresor och äpplen från Argentina.
Ovanstående tyder på en viss insikt, men man har totalt missat vad Peak Oil är.

det som kallas "peak oil", dvs det stadium där hälften av den olja som finns är förbrukad.


Den som är ny inom området oljetillgångar och sånt kan då möjligen tänka att oljan kommer att räcka i åtminstone 100 år eftersom det fanns bensinbilar för typ hundra år sen och det är ju ungefär hälften kvar nu. Sådana reflektioner riskerar att bli helt fel.

Det är mycket viktigt att man i kommunens dokument anger korrekta definitioner eftersom den genomsnittlige medborgaren knappast ifrågasätter den typen av utsägelser från officiellt håll.

Den korrekta definition av Peak Oil finns här och säger:

"The term Peak Oil refers the maximum rate of the production of oil in any area under consideration, recognizing that it is a finite natural resource, subject to depletion."


Det handlar alltså om flödet, inte om hur mycket som finns kvar. Det finns dock en koppling mellan återstående reserver och flödet som säger att Peak Oil inträffar ungefär när halva de utvinningsbara resurserna har förbrukats. Men det betyder att flödet (oljeproduktionen) därefter minskar permanent (med med mindre uppgångar på vägen).

Om man nu återvänder till strategiplanen så står det alltså:

Priset på oljan påverkas av att man inom kort (bedömningarna varierar mellan 2-10 år) når det som kallas "peak oil"


Om man använder den korrekta definitionen för Peak Oil så ansluter sig Eskilstuna kommun alltså till uppfattningen att oljeproduktionens slutliga topp inträffar om 2-10 år. Det är ett synnerligen rimligt antagande. Möjligen inträffade toppen i januari i år men det tar sannolikt flera år innan vi säkert kan påstå det.

Om man gå ett steg till så kan man konstatera att någon måste exportera olja om Sverige ska kunna importera. Den globala oljeproduktionen kanske ligger still eller ökar något de allra närmaste åren, men för Sveriges del så blir det ändå minskad tillgång vilket jag försökt visa här och här .

Sammanfattningvis så finns en betydande risk att den för Sverige tillgängliga oljan är helt slut inom 20 år även om den globala produktionen bara minskar måttligt under samma tid.

I Eskilstuna kommuns trafikplan står det (sid 6, lång version):

Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i Eskilstuna kommun ska minska med 30 % till 2020 samt med 75 % till 2050, jämfört med 2009 års nivå.
Och

Personbilstransporterna (km/person) skall minska med 10% till 2020.


Man har alltså satt upp mål som är helt orealistiska (läs: meningslösa) jämfört med det som väntar. Realistiska mål utgående från den brutala verklighet som lurar runt hörnet kan vara:

Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i Eskilstuna kommun ska minska med 75 % till 2020 samt med 100 % till 2030, jämfört med 2009 års nivå.

Personbilstransporterna (km/person) skall minska med 90% till 2020.

Ovanstående är förstås politiskt omöjligt, men vore "aggressivt" och förutseende. Eskilstuna kommun skulle i så fall ligga i täten inför det som väntar. Kanske måste man inte gå så långt som jag antyder ovan, men nåt i den stilen.

I trafikplanen finns många lovvärda förslag, men i princip samtliga utgår från att man vill minska koldioxidutsläppen. Det är förstås inte fel, men indirekt förutsätter man mer eller mindre obegränsad tillgång till olja, även om man tror på stigande priser framöver.

Det vore intressant att se en alternativ trafikplan där man tar lika stor hänsyn till kommande oljebrist som till koldioxidutsläppen. En sådan borde innehålla totalstopp för alla vägutbyggnader, massiv utbyggnad av kollektivtrafiken med biogas, trådbussnät etc samt ett utbildningsprogram för alla medborgare om Peak Oil och dess konsekvenser i form av ändrad livsstil, mental omställning etc.

Jag skulle kunna skriva mycket mer om detta, men det får räcka så här. Måste bara lägga in ett citat till:

Eskilstuna är idag en "framåt" kommun i stark utveckling. Det har bekräftats genom bl a utmärkelsen "Årets tillväxt kommun 2007" . Eskilstuna kommun tilldelas priset för sitt målmedvetna förändringsarbete med att skapa hållbar tillväxt.


Citatet står i skarp kontrast mot bilden från Knivsta kommun i början av inlägget. Man har inte riktigt fattat det här än. Och på försättssidan finns följande bild:
Man kan lägga märke till att centralt placerad i mitten finns en bil.....

Men som sagt, man har i vart fall upptäckt att det finns nåt som heter Peak Oil även om man inte riktigt förstår vad det är och dess konsekvenser.

1 kommentar:

  1. Trevlig blogg du har, kanske eftersom den stämmer in så väl på vad jag själv förställer mig:)
    /Farfar

    SvaraRadera