måndag 19 september 2011

Geologisk och ekonomisk Peak Oil

Man diskuterar vanligen Peak Oil som om det vore ett fenomen och visst är det så. Oljeproduktionen kommer att sätta en slutlig topp. Men frågan är vad som ligger bakom produktionstoppen. Det vanliga är att betrakta Peak Oil som enbart ett geologiskt fenomen, dvs när oljan börjar sina så minskar produktionen. Under tiden förändras inget annat.

En vanlig uppfattning är att bensinen blir dubbelt så dyr (eller nåt sånt). eller möjligen att det faktiskt blir en viss bensinbrist vilket kan medföra att man får dra ner något på bilåkandet, typ 10-20% .I övrigt kommer förstås den ekonomiska tillväxten att fortsätta som vanligt (med sina normala upp-och nedgångar).

Sen finns det förstås en grupp människor som visserligen inser att oljan är en ändlig resurs, men sätter sin tilltro till att tekniska framsteg ska lösa problemet. Det blir en omställning till biobränslen, elbilar och kanske lite mer tåg, men i övrigt händer ingenting. Möjligen anser man att marknadskrafterna kommer att lösa problemet, men den ekonomiska tillväxten fortsätter förstås precis som den alltid gjort....

Men så finns den uppfattning som jag ansluter mig till, nämligen att Peak Oil i första hand orsakas av ekonomiska orsaker, men att de geologiska förutsättningarna ligger bakom. Det hela sammanfattas förstås i oljepriset, eller rättare sagt oljepriset i förhållande till ekonomin vilket jag tjatat en del om. Först här och senast här.

Nedan en uppdaterad bil på recessionmängdsbilden. Värdet är uppe i 237 efter förra veckans handel och är nu 237/271= 87 % av finanskrisens värde. And counting....Definitionen av Peak Oil är följande enligt Wikipedia

Peak oil is the point in time when the maximum rate of global petroleum extraction is reached, after which the rate of production enters terminal decline.
Denna definition är neutral i förhållande till de bakomliggande orsakerna.  Vill man föra in ekonomin i definitionen så blir den så här enligt Chris Skrebowski.  (Hysteriskt bra inlägg)

(Peak Oil is reached when:) The cost of  incremental supply exceeds the price economies can pay without destroying growth at a given point in time.

I OPEC-länderna finns fortfarande en del billig olja kvar, men den är bara billig i meningen att produktionskostnaden är relativt låg. Men dessa länder behöver ett högt oljepris för att få ihop sina statsbudgetar. I annat fall blir det underskott i statsfinanserna (Greklandslinjen) alternativt nedskärningar som kan orsaka revolution.

This means that, whatever the public statements, most Opec members now require oil prices around $100/barrel to balance their books and will seek to secure higher prices by restraining supply if necessary. However, under sufficient economic pressure oil prices would fall with severe impacts on Opec budgets.

För att sammanfatta läget:

Thus the geologists are right that the depletion of low cost oil will produce Peak Oil but it will not be caused by a shortage of oil resources.
The economists are right that there is no shortage of oil resources or oil substitutes but have so far failed to recognise that there is an oil price which cannot be afforded and this constraint will create and define an economic Peak Oil to be differentiated from a geological Peak Oil.

Det finns alltså en geologisk Peak Oil och en ekonomisk Peak Oil. Men priståligheten är inte lika för alla länder. Det är troligt att Kina tål högre oljepris utan att ekonomin försämras jämfört med västvärlden.

Douglas-Westwood analysis also shows that in mature economies, such as the US, there is a significant economic impact at over $90/barrel. In contrast China can probably sustain oil prices in the $100-110 range.

Men varför tål ett land som Kina högre oljepris? Svaret är enkelt:

Because the value of oil is higher there. For example it is fairly clear that the economic benefit of the first car in a family is much greater than that of the third. Similarly the productivity gain from the first truck in a commercial fleet is greater than that of the twentieth. This observation suggests that rapidly industrialising economies such as China and India have a higher marginal productivity from an incremental barrel of oil than in more developed economies.

Vi har alltså en situation där OPEC-länderna måste sälja olja för minst 100 dollar fatet. De enda som har råd med det är Kina och några andra utvecklingsländer. Europa och USA kan bara betala 90 dollar fatet för att inte hamna i recession.

Men givetvis så sker anpassningar till högre oljepris även i utvecklade länder, men det går alltför långsamt. eller rättare sagt, oljepriset stiger alltför snabbt. Ökningstakten är 20% årligen det senaste decenniet.

If adaptive responses were fast enough and large enough, oil prices might be broadly stable. They clearly are not.
Vilket leder fram till:

The crossover point gives the economically determined Peak Oil when sustained growth becomes impossible.


The dating of Peak Oil using this economic approach gives almost identical results to calculations based on net incremental supply (new capacity minus depletion) with both approaches showing 2014/2015 as the crunch point. This coincidence is not surprising as most of the remaining oil development projects are high cost (Deepwater, Tar sands, Arctic).
The conclusion appears to be that:
Unless and until adaptive responses are large and fast enough to constrain the upward trend of oil prices, the primary adaptive response will be periodic economic crashes of a magnitude that depresses oil consumption and oil prices. These have the effect of shifting consumption from incumbent consumers—the advanced economies—to the new consumers in the developing economies.
This is exactly what happened in the last recession when between the start of the recession in January 2007 and its effective end in 1Q 2011 demand rose by 4.3 million b/d in the non-OECD area and fell by 4 million b/d in the OECD area.
Det innebär alltså att Kina, Indien m.fl länder kan fortsätta växa ett tag till (om än något långsammare) medan Europa och USA får uppleva allt djupare recessioner. Det bör resultera i fortsatt maktförskjutning österut och allt sämre materiell standard i väst. I slutänden drabbas förstås även Kina av geologisk Peak Oil, men redan nu lider västvärlden av ekonomisk Peak Oil. Vi har ännu inte facit för Greklandskrisen m.fl skuldkriser, men jag påminner om mitt inlägg från 12 juli:

Det som händer i PIIGS-länderna i dessa dagar ser jag som skolexempel på effekter av Peak Oil (som troligen också innebär Peak Energy). Alltså att det inte är oljebristen i sig själv som orsakar svårigheter. Effekterna poppar istället upp i form av ekonomiska kriser och de svagaste faller först.

Tillägg apropå OPEC:s behov av högt oljepris:

The price of oil fell last night after the secretary general of Opec voiced concern over falling global demand, and the euro-zone debt crisis deepened. länk
At the end of the day, it is the most important income for oil countries. We have to protect it.
Europas skuldkris oroar alltså OPEC. Inte för att dom bryr sig om Europa egentligen, men om skuldkriserna medför fallande oljepris så får alltså även OPEC-länderna problem. Kanske blir det OPEC som snart börjar stödköpa Grekiska statsobligationer isf Kina......

Tillägg 2:

Eller mer kreativt: OPEC fixar de garantier som Finland m.fl länder kräver. Det kan ske i det tysta. Finland släpper officiellt sina säkerhetskrav och Greklandskrisen löser sig, åtminstone kortsiktigt, varpå världens börser tvärvänder upp och alla blir glada en liten stund (några månader).

2 kommentarer:

  1. Man kan bara hålla med till en mycket bra analys!

    /Farfar

    SvaraRadera
  2. Suveränt inlägg!

    SvaraRadera