tisdag 6 september 2011

Varför fungerar inte TA?

Min till synes kristallklara TA här  för SP500 funkade inte alls kan jag konstatera. SP500 föll tungt när den borde ha stigit en bit till. Därmed får förstås FA-folket vatten på sin kvarn. Men så lätt ger jag mig inte. Däremot har jag börjat fundera på varför min TA inte längre får de utfall den borde få. Det har blivit alltför många missar för att det ska få passera obemärkt.

I princip all TA bygger på psykologi, men det förutsätter att marknaden är fri i alla avseenden. Det får inte finnas ex.vis politiska begränsningar i form av kommunism och sånt. Jag lägger härvid inte in nån värdering av sådana samhällssystem. Jag bara konstaterar att TA inte kan fungera om staten styr värdepappershandeln.

Det kapitalistiska systemet innebär i princip fria marknader även om vissa politiska beslut kan få långsiktiga effekter på aktiemarknaden.

Men

Marknaden kanske inte längre är fri ens i de mest kapitalistiska länderna. Det kanske finns fysiska begränsningar som gör att börsrörelserna inte bara beror på psykologiska faktorer. Det mest närliggande för mig är förstås ett ihållande högt oljepris som utgör en tillväxtbegränsande faktor. Man bör komma ihåg att alla TA-metoder har utvecklats under en epok med konjukturcykler men där huvudriktningen varit stigande.

Eftersom den billiga oljan är slut så innebär det även slutet för den långsiktigt stigande börstrenden. Oljebristen är en fysisk begränsning som överskuggar psykologin. Därmed bör nya TA-metoder utvecklas som tar hänsyn även till de förhållanden som inte psykologin klarar av.

Det är inte bara mina egna miusslyckade TA-försök på senare tid som får mig att skriva detta. Den tidigare mycket säkra indikatorn McClellan Oscillator signalerade tydligt ny högre topp så sent som i början på juli.


Den blev visserligen rejält överköpt då, men det normala hade varit fortsatt upp för börsen med en lägre topp för indikatorn (negativ divergens) och därefter en börsedgång. Det var bl.a McClellan som fick mig att skriva detta inlägg även om jag då inte nämnde McClellan.

Och för några dar sen blev det ånyo en hög topp för McClellan följt av en kraftig nedgång. Så ska det inte kunna bli om enbart psykologin styr.

Å andra sidan så kan TA tänkas fungera ett tag till om man endast tar hänsyn till negativa TA-budskap. Således lägger jag in nedanstående bild.Idag bildades en Bullsih Hammer vilket borde innebära upp en bit. Enligt ovanstående resonemang bör man alltså bortse från detta "halmstrå" och istället koncentrera blicken på den tydliga björnflaggan.

Sammanfattningsvis så finns förstås de psykologiska faktorerna kvar, men dom påverkar numera bara hur nedgången kommer att se ut. Grundorsaken till nedgången är höga oljepriser vilket inte konventionell TA klarar av. Överraskningarna tenderar därmed att komma på nedsidan.

Apropå höga oljepriser så noterar jag att SP500 föll måttligt idag (-0,74%) medan Brentoljan steg kraftigt (terminen ca +3% just nu). Ännu ingen Demand Destruction i sikte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar