söndag 11 september 2011

Den globala oljeproduktionen

När man ska diskutera Peak Oil och sånt är det bra att känna till lite om oljans historia. (det är alltid bra med historiska kunskaper). I juli månad skrev jag inlägget Historical Oil Shocks som behandlar oljeproduktionens historiska samband med den ekonomiska utvecklingen,men när jag nu läser det inlägget så saknas där en överblick över den historiska oljeproduktionen så därför kommer den här.
källa

Bilden är några år gammal, men man ser att oljeproduktionen uppvisade en exponetiell utveckling fram till 1970-talet. Därefter blev det en något lugnare ökning. Om inte oljekriserna på 70-talet blivit av så hade sannolikt Pek Oil redan inträffat.

Före 70-talet fanns inga begränsningar vare sig under eller över marknivån. Det fanns gott om lätt tillgänglig olja i marken (i förhållande till efterfrågan) och det fanns heller inga ekonomiska/geopolitiska hinder så man pumpade upp olja i ständigt ökande volymer vilket var en förutsättning för fortsatt ekonomisk tillväxt.

Det fanns ingen reell oljebrist på 70-talet även om många trodde så. Men man började spara och effektivisera. I Sverige startades kärnkraften ungefär samtidigt som tuffare byggregler infördes.


Men tre decennier av billig olja efter 1945 kom att rasera en lång tradition av medveten energihushållning. Oljekrisen 1973 blev väckarklockan och med SBN 75 kom nya regler: tätare byggnader, mindre fönsterareor, värmeåtervinning, begränsad luftväxling under uppvärmningsperioden, inga köldbryggor och tjockare isolering. Nu krävdes 15 cm isolering i vägg och 25 cm på vinden.
Sveriges oljeberoende föll dramatiskt, men åt transportsektorn gjorde man inget. Eller jo, bilarna blev mindre och alltmer bränslesnåla, men med konsekvensen att bilåkandet ökade och därmed ökade fossilbränsleanvändningen inom transportsektorn. Denna trend finns kvar än idag och fenomenet heter Jevons paradox

Åter till den globala oljeproduktionen. Bilden nedan visar oljeproduktionen de senaste decenniernaOljeproduktionens exponentiella ökning bröts alltså på 70-talet. De senaste decennierna har det varit en linjär ökning. Oljeproduktionen håller sig inom en väl definierad trendkanal som ännu inte är bruten. Många har utropat Peak Oil ett antal gånger under denna tid, men hade man gjort denna enkla trendstudie så hade man kanske varit lite mer försiktig.

Det är förstås ingen tvekan om att Peak Oil kommer och egentligen är det ganska ointressant att bestämma den exakta dagen.  Men när den stigande trenden bryts så inleds en ny epok i mänsklighetens historia. Och det är möjligt att oljetrenden bryts samtidigt med den ekonomiska representerat av SP500.

2 kommentarer:

  1. Är du säker på att inte NGL, etanol, tjärsandsolja, mm. är med i grafen ovan?

    /Farfar

    SvaraRadera
  2. Farfar

    Ja, nästan säker när det gäller den andra grafen. Det syns på siffervärdet att NGL och etanol inte är med. Osäker vad beträffar tjärsanden dock. Men jag förutsätter att grafen använder samma grunddata hela tiden vilket är det viktiga för trendanalysen.

    SvaraRadera