tisdag 12 juli 2011

Peak Oil = Peak Economy, textbook examples

Nedan är graf som numera bör betraktas som en klassiker. Den visar EU-ländernas oljeberoende. Och man får lättare rysningar utefter ryggraden.


Det som hänt efter att grafen publicerades är:

Greklandskris 2.0
Irlandskris
Portugalkris

Och så har vi då bubblarna i finanskrisligan, nämligen Spanien och nu nyligen Italien. Alltså samtliga PIIGS-länder har drabbats. Av någon anledning råkar PIIGS ligga överst även på oljeberoendetopplistan. Och ordningsföljden för de länder som hamnat i kris följer oljetopplistan perfekt. Träffsäkerheten är 100% hittills.

Om nu det stora oljeberoendet i kombination med stigande oljepriser är en orsak till kriserna så måste oljeberoendet minska kraftigt som en del av åtgärdsplanerna om dessa länder ska få ordning på sina ekonomier. Men för att klara ekonomin måste man åstadkomma nån form av ekonomisk tillväxt. Men det har hittills alltid medfört ökande energianvändning. Och PIIGS är höggradigt beroende av fossilbränslen (olja, kol, gas) och nästan allt måste importeras.

Grekland är faktiskt självförsörjande på kol men i övrigt är det tunt med inhemska bränslen. Bild nedan från http://mazamascience.com/OilExport/ där man själv kan undersöka hur det ligger till hos samtliga PIIGS-länder (och en massa andra länder också förstås).

 
I praktiken är det förstås svårt att klara transportbehovet med kol. Där är oljan oumbärlig. Men om dyra transporter medför press nedåt för tillväxten så blir det svårt att betala skulder.

Det som händer i PIIGS-länderna i dessa dagar ser jag som skolexempel på effekter av Peak Oil (som troligen också innebär Peak Energy). Alltså att det inte är oljebristen i sig själv som orsakar svårigheter. Effekterna poppar istället upp i form av ekonomiska kriser och de svagaste faller först.

Man ska dock inte tro att vi i Sverige klarar oss helskinnade trots att vi har stora delar egen energiproduktion. Den ekonomiska effekten av Peak Oil för Sverige tror jag kommer att hänga ihop med fallande exportinkomster. Det medför fallande energibehov varför nån regelrätt energibrist aldrig kommer att inträffa. Eller, nån gång kanske det blir energibrist och ransonering och sånt, men långt före dess kommer frånväxten att knacka på dörren.

Cornucopia skrev om ämnet här där det finns länkar och fler intressanta bilder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar