lördag 16 juli 2011

Omfattning och startpunkt för kommande recession

Enligt mitt sätt att räkna så står det bortom allt rimligt tvivel att det kommer en recession framöver. Nästa steg är att försöka göra en prognos för omfattningen och startpunkten. Utgångspunkten är att höga oljepriser är en grundorsak till recessioner. Detta stöds av historiska fakta.

Bilden nedan är en uppdatering från inlägget  Price is King, del 2. Jag har lagt till två siffervärden invid de röda ytorna. Siffrorna representerar de röda ytornas storlek och antagandet är att efterförljande recession står i proportion till ytornas storlek. Med andra ord, höga oljepriser under lång tid skadar ekonomin allvarligt.


Riktmärket är förstås senaste recessionen "The Great Recession" som har värdet 271. Seanste veckan ökade värdet för kommande recession eftersom oljepriset fortfarande ligger över kurvan för SP500. Den svarta är alltså oljepriset (Brent Spot) och den gröna är SP500 dividerad med 12 (jag angav felaktigt 10 tidigare men det var en ren felskrivning).

Senaste veckan steg oljan medan SP500 backade vilket gjorde att gapet ökade. Den röda ytan ökade med 8 enheter och är nu 123. Det är mindre än hälften av 271, men torde öka ytterligare, åtminstone de allra närmaste veckorna.

Den vecka som den röda ytan "sluts" bör ungefär sammafalla med starten för recessionen. Det kan bara hända när oljepriset faller snabbare än SP500, dvs när oljans Demand Destruction har börjat. Teoretiskt kan det förstås hända också om SP500 skulle stiga snabbare än oljan, men det betraktar jag som uteslutet. "Den dan den sorgen".

Den röda ytans slutliga storlek ger då ett riktvärde för omfattningen av recessionen relativt "The Great Recession".

Nu finns det förstås en hel ocean av invändningar mot mitt sätt att räkna, men jag känner inte till nån annan som matematiskt/tekniskt försökt kvantifiera en kommande recession i förväg, men alla är förstås välkomna att försöka. Vi får se om detta  lyckas.

Ett ev nästa steg kan vara att koppla ihop röda ytans storlek till en BNP-siffra för nedgången och att senare försöka peka ut när en konjukturbotten kan tänkas inträffa (om den inträffar). Men tills vidare bör vi förbereda oss inför sämre tider.

Sammanfattning: Den röda ytans slutliga storlek blir ett riktmärke för omfattningen av kommande recession. Startpunkten för recessionen bedöms inträffa ungefär samtidigt som ytan sluts, dvs när Brent Spot korsar SP500-kurvan ovanifrån.  

3 kommentarer:

 1. Förstår inte riktigt 271 mot 123, ser bara lite högre ut enligt skalan om 120 ute på kanten?

  SvaraRadera
 2. Anonym 11:13

  Skalan till höger avser oljepriset i dollar per fat (borde framgått i bilden).

  Värdena 271 och 123 avser de röda ytornas storlek. För att få fram ytstorleken har jag beräknat den procentuella skillnaden mellan kurvorna för resp vecka och därefter summerat alla de veckovärden när oljan legat över SP500 (vars värde först är dividerat med 12).

  (Undrar om det gick att förstå?)

  SvaraRadera
 3. Det hela beror dock väldigt mycket på vilken faktor du använder för att dividera ner S&P500. Skulle S&P500 ligga lägre i ditt diagram ovan skulle du få en helt annan fördelning av ytorna.

  SvaraRadera