söndag 17 juli 2011

När upphör "Business as Usual"?

Att evig tillväxt är omöjlig är fullständigt självklart. Den som inte är övertygad kan titta  här.

"The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function."
Detta avser all slags tillväxt, men här avser jag förstås ekonomisk tillväxt vilket jag fortsättningsvis kallar tillväxt kort och gott.

Tillväxt har historiskt alltid medfört ökad användning av naturresurser och ökad energianvändning eftersom det krävs råvaror och energi för att tillverka varor (och tjänster), samt en massa energi för transporter hit och dit.

Hela det nuvarande ekonomiska systemet bygger på tillväxt. Det finns förstås tillfälliga avbrott i form av mer eller mindre allvarliga recessioner, men dom är en del av systemet. Under en recession fortsätter det ekonomiska systemet att fungera. De flesta ekonomiska institutioner förblir intakta även om det ibland kan bli rejält otrevligt. Men det är ändå definitionsmässigt Business As Usual (BAU).

Om man vänder upp och ner på definitionen blir det.


Min tes är att tillväxten upphör när tillgången på billig olja sinar. Med billig avser jag ett oljepris som det ekonomiska systemet har råd att betala utan att braka ihop.
Men egentligen behöver man inte bry sig om orsakssambanden. Och kanske finns det andra orsaker till att BAU upphör än just energibrist. Men just det faktum att BAU någon gång kommer att upphöra gör att man bör vara observant på utvecklingen. Det gäller då att ha ett enkelt och lättförståeligt verktyg och återigen använder jag börsindexet SP500.

Man får tycka vad man vill om börsen, men trots allt så är den en bra sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen, åtminstone på lång sikt. Nedan en bild på SP500 från 1928. (Indexet skapades 1957 men man har gjort en fiktiv bakåt-beräkning.)
Jag har lagt till den gröna linjen som indexet har respekterat under många decennier och torde därför vara extremt viktig. Observera att det är log-skala vilket medför att en rät linje motsvarar en tillväxt på X % per år. Alltså exponentiell tillväxt.

Slutsatsen är att den dan linjen bryts så upphör BAU. Åtminstone det BAU som existerat under grafens tidsrymd. Det ekonomiska system som funnits under denna tid riskerar då att bryta samman.

Nu är det dock inte fullt så enkelt. Det nominella SP500 enligt ovan tar inte hänsyn till den inflation som varit. Det är inte omöjligt att det blir nån form av hyperinflation under slutfasen av BAU vilket skulle kunna skicka upp indexet till oanade höjder samtidigt som reala tillväxten är negativ. Men man kan istället titta på en graf över det inflationsjusterade SP500 enligt nedan.
Om man inflationsjusterar får man en helt annan bild av utvecklingen. Det sk 70-talet var betydligt allvarligare än man skulle kunna tro. Det intressanta här är dock att även inflationsjusterade SP500 respekterar en stödlinje (grön). Det är alltså denna linje man ska hålla koll på i första hand.

Den dan SP500 etablerar sig under den gröna linjen är det gonatt för BAU. Nu är det förstås en bit kvar dit så det kommer inte att inträffa i år, men eftersom nedgångar vanligen är snabbare än uppgångar så kan det vara dags inom några få år. Vi får se hur det går.

Det finns en invändning mot dessa grafer och det är att dom inte tar hänsyn till aktieutdelningar. Hade dom gjort det så hade det sett något bättre ut, speciellt för inflationsjusterade grafen under70-talet. Det spelar dock ingen roll för den relativa utvecklingen. Ett brott av resp stödlinje torde vara allvarliga tecken på att BAU är på väg att upphöra.

Och återigen, det här avser förstås USA, men om världens största ekonomi upphör att fungera så torde det påverka alla vi i Sverige. Och påverkan torde inte vara speciellt positiv rent ekonomiskt. Men för planeten är det sannolikt positivt.

Det här är troligen sista inlägget före några veckors semester. Ha en skön sommar!
BAU upphör när saker INTE fortsätter som dom alltid gjort beroende på en svår situation.

When things are continuing as they always do, despite a difficult situation.

1 kommentar: