söndag 17 april 2011

"The Greatest Shortcoming of the Human Race....

...is our Inability to Understand The Exponential Function."

En klassisk serie videosnuttar med prof Albert Bartlett som varje tillväxtkramare bör se.

Arithmetic, Population and Energy

Man pratar om "hållbar utveckling" och sådan kanske är möjlig, men så tycks man blanda ihop detta med "hålbar tillväxt". Det senare är förstås fullständigt omöjligt vilket man lätt inser om man tittar på prof Bartletts föredrag.

Jag är inte tillväxtfientlig om nån nu trodde det, men det är två diskussioner man kan föra:

1 Är evig tillväxt önskvärd?
2 Är evig tillväxt möjlig?

Det första har inget självklart svar, men det är ingen idé att diskutera det första om man inte dessförinnan kan svara entydigt JA på det andra, men det går inte. Det kanske blir tydligare om man formulerar om nr 2 på följande sätt:

Är evig tillväxt möjlig i en ändlig värld? 

Eller:

Den som tror att evig tillväxt är möjlig i en ändlig värld är antingen galen eller ekonom. (Fritt efter Kenneth Boulding).

Konventionell ekonomisk tillväxt innebär att värdet av alla varor och tjänster ökar. Detta har, åtminstone fram till nu, medfört ökad förbrukning av ändliga naturresurser inklusive fossila bränslen. I detta sammanhang blir det lite komiskt att upptäcka att det i Sverige finns ett Tillväxtverk.

"Tillväxten är hållbar när ekonomisk tillväxt sker samtidigt som mänskliga resurser utvecklas och miljömässiga värden långsiktigt tas tillvara."

Sicken vissen rappakalja. Och sånt tvingas man vara med och bekosta via skattsedeln. Men kanske så här istället:

Utvecklingen är hållbar när mänskliga resurser utvecklas och miljömässiga värden långsiktigt tas tillvara.

Och ett namnbyte till Utvecklingsverket kan kanske vara lämpligt. I så fall finns åtminstone ingen motsägelse till Albert Bartlett. Fast detta är förstås utopiska tankar från min sida. Eller så är jag bara lite före min tid. Typ nåt enstaka år eller så när globala nettoexporten av olja har sjunkit så pass mycket att det på allvar börjar märkas i form av betydande ekonomisk tillbakagång. Den processen började för ungefär fem år sen när den globala oljeexporten nådde sin topp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar