söndag 17 april 2011

Oljeprisets exponentiella tillväxt

Oljepriset har stigit kraftigt de senaste tio åren vilket förstås inte är nån nyhet. På senare år har det dessutom vart extrema svängningar och bara detta faktum tyder på att nåt är fel. Svängningarna gör dock att bilden blir lite svårtolkad. Se nedan.


Bilden ovan är i linjär skala. För att klarlägga vad som egentligen pågår kan man istället titta på nedanstående bild som är i semilogskala som innebär att varje cm på y-axeln motsvara samma skillnad i procent.Jag har lagt in den röda räta linjen som är en ökningstakt på 20% per år. Alltså, ökningstakten är 20% årligen. Det innebär en fördubbling vart 3,5:e år. Det spelar härvid ingen roll om man anser att trenden startade vid punkt 1 eller 2.

Man kan konstatera att oljepriset har stigit med 20% varje år det senaste decenniet från att legat still under många år. Denna ökningstakt är flera gånger större än den ekonomiska tillväxten. Det innebär att allt större andel av BNP används för att betala oljenotan. Frågan uppkommer hur länge detta kan fortsätta.

Sveriges oljeberoende är relativt lågt jämfört med många andra oljeimporterande länder, men för transportsektorn är det lika högt eller högre jämfört med andra. Följden blir att transporternas andel av priset på olika varor kommer att öka, allt annat lika. Ingen vet hur länge trenden med exponentiellt ökande oljepris kommer att fortsätta men man kan men säkerhet påstå att utvecklingen inte är hållbar.

Om trenden fortsätter så är råoljepriset uppe i 250 $ per fat om 3,5 år. Fast min gissning är att det kommer annat emellan.

Only a recession stands in the way of $200 oil.

"We are moving inexorably closer to another oil price induced recession. And when we get there, oil demand and oil prices will once again collapse.
The only question is will we see $200 per barrel oil first?"

Jag är inte så säker på att Sverige klarar sig lika bra som förra gången. Trots snacket om Tigerekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar