söndag 21 april 2013

FV4, It´s the weather stupid!

Ursprunget till inläggsrubriken kommer från Bill Clinton wikipedia.
Förra inlägget i denna serie finns här.

Varje sjukdom har en orsak. Sjukdomen i detta fall är klimatförändringarna. Det är dock inte varje sjukdom som uppvisar symptom, eller så är dom så subtila att ingen lägger märke till dom. Eller så upplever man tydliga symptom men kopplar inte ihop dom med rätt orsak. (I värsta fall saknar man sjukdomsinsikt.)

När man pratar klimatförändringar handlar det ofta om långsamt stigande temperaturer, typ någon tiondels grad per decennium globalt sett vilket blir någon enstaka grad på 100 år.

Eller så pratar man havsnivåhöjning. För närvarande runt 3 mm per år vilket blir 3 dm på hundra år.

Bägge fenomenen kan lätt uppfattas som överkomliga. Kan kanske orsaka problem, men vi har gott om tid att anpassa oss till eventuella negativa effekter. Och det kanske t.o.m. är postitivt, åtminstone för oss i Sverige. En långsam temperturhöjning kan förlänga odlingsäsongen och havsnivåhöjningen motverkar landhöjningen (ca 5-6 mm/år i mellersta Sverige).

Dessa två effekter kan jämföras med en cancersjuk som minskar sin övervikt "tack vare" sjukdomen.

De snabba och påtagliga effekterna av klimatförändringarna handlar om väderförändringar. Alla intresserar sig väl mer eller mindre för det dagliga vädret. Kan åtminstone vara ett oskyldigt samtalämne om inget annat finns att prata om. Detta "ofarliga" samtalsämne kommer dock att bli allt mer betydelsefullt i takt med att vädermönstren ändrar sig. Kanske kommer vädret att bli ett tabubelagt samtalsämne på fikarasten inom kort?

Nedan ännu en video med Jennifer Francis som förklarar sambanden och orsakerna på ett begripligt sätt.

Fortsätt gärna prata väder på fikarasten, men inse att du i själva verket pratar om klimatförändringar. 
To be continued...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar