måndag 17 september 2012

Oljepriset och BNP

Jag har tidigare visat bild på oljeprisets långsiktigt stigande trend på 20%. Senare har jag trott på ett oförändrat oljepris (52 veckors glidande medelvärde) under minst ett år (från maj 2012).För att få ihop detta justerar jag ned den långsiktiga trenden till +18 % årligen. I bilden nedan kan man se att denna trend pågått under ca 13 år men att det finns plats för sidledes oljepris under relativt lång tid utan att den stigande trenden bryts.


Just idag är det en liten minikrasch som faktiskt kommer lite oväntat med tanke på nyligen tillkännagivna QE3. Men det är så den sk marknaden fungerar. Man ska alltid förvänta sig det oväntade. Kan tillägga att jag inte handlar olja, men jag ser oljepriset som en sammanfattande indikator på världsläget i skuggan av PeakOil.


Nåväl, vad betyder det då att oljepriset stiger med 18% per år? Man kan konstatera att 18 % vida överstiger den önskade "hälsosamma" ekonomiska tillväxten på runt 3 % per år. Dessa 3 % avser dock den reala tillväxten medan oljeprsiets 18 % avser nominell tillväxt. Om man för enkelhetens skull antar att prisinflationen är 3 % så blir oljeprisets reala tillväxt 18-3=15 % per år. Skillnaden mellan oljepristes reala tillväxt och den ekonomiska reala tillväxten blir 15-3=12%årligen.


Antag också att ett oljeimporterande land vid en viss tidpunkt har en oljenota på 3% av landets BNP. Vad blir resultatet?


År 0 kostar oljan alltså 3 % av landets oljenota som då kan ses som en skatt som betalas till de oljeexporterande länder varifrån landet importerar sin olja. För det land som exporterar denna olja blir förstås denna skatt en inkomst som hjälper till att betala landets kostnader. Det är en förflyttning av pengar från de som har råd att betala oljeskatten till oljeexportörerna.


Om man tittar på innebörden av de 12 procenten så innebär dom att oljeskatten fördubblas efter 6 år (nominella oljepriset fördubblas efter 4 år).


Om nu oljeskatten går från 3% av BNP till 6% av BNP så kommer förstås den ekonomiska tillväxten att upphöra efter 6 år enbart beroende på oljeprisets uppgång. Efter ytterligare 6 år blir den ekonomiska tillväxten -6% och ständigt ökande. Efter 18 år når den ekonomiska tillväxten - 12 % ÅRLIGEN!


Sverige upplevde en tvärnit för BNP under den sk finanskrisen för några år sen, men eftersom den blev oerhört kortvarig så blev konsekvenserna ganska begränsade. Frågan är hur en ihållande ekonomisk nedgång tas emot av samhället?


Sveriges nuvarande oljeskatt är 2-2,5 % av BNP, dvs ganska blygsam jämfört med många andra länder. Nu är dock inte oljeskatten den enda närvarande faktorn. Man bör komma ihåg att exporten står för runt hälften av Sveriges BNP. Om andra länder inte längre anser sig ha råd att köpa våra fina varor så kommer BNP att påverkas negativt. Det blir då andra länders stigande oljeskatt som påverkar oss via fallande exportinkomster.


Det är förstås inte självklart att oljepriset fortsätter sin stigande trend på +18% per år (nominellt). Och så har förstås dollarns utveckling sin betydelse. En stark krona (försvagad dollar) mildrar effekterna av fortsatt oljeprisuppång.


En fråga är dock hur känslig den genomsnittlige svensken är för stigande oljepris (bränslepris) jämfört med den genomsnittlige kinesen. Medelsvensson kör runt 1500 mil per år och torde vanligen känna sig beroende av att köra ungefär så långt.


Jämför då med en kines som nyligen fått råd att köpa bil. Denne kör kanske bara några få hundra mil per år och påverkas inte nämnvärt av ett fördubblat bränslepris. Detta talar för fortsatt stigande oljepris på några års sikt. Man bör komma ihåg att Kina tänker smart och långsiktigt. Man försöker efter bästa förmåga säkerställa framtida oljeimport vilket begränsar tillgänglig olja för andra oljeimportörer.


Svensken kommer att dra ner på annat om bränsleprisets skulle fördubblas till säg 30 kr/liter. Därmed kommer också BNP att påverkas negativt. Kanske skjuter man upp inköpet av ny bil eller väntar med att renovera köket eller börjar ta med matlåda till jobbet istället för det dagliga besöket på lunchrestaurangen. Allt för att man inte tycker sig kunna dra ner på bilåkandet oavsett bränslepris. Och allt detta innebär svårare situation för Volvo, IKEA och McDonalds....typ....


Ovanstående är förstås en grovt förenklad bild, men syftet är att försöka förklara ett par av de mekanismer som verkar i skuggan av PeakOil.


Det kan möjligen också vara så att vi i Sverige har en så god total samhällsekonomi att vi inte drabbas av de omedelbara ekonomiska svårigheter som andra länder är mitt uppe i (PIIGS-länderna m.fl). Men i så fall kommer vi (några få år senare) att drabbas av de GEOLOGISKA begränsningar som medför minskad oljeutvinning. Och med samma ekonomska resultat som ovan.


Vi i Sverige kanske har något längre tidsmarginal, men vi ska inte tro att vi klarar oss från de djupgående förändringar av allas vår livstil som PeakOil kommer att medföra.


Är du mentalt förberedd?

1 kommentar:

  1. Ungefär så tänker jag oxå. Framför allt vi svenskar inte kan ha en egen liten ekonomi som inte berörs av omvärlden. (Även om Finansminister Borg tycks tro något annat) Sverige ligger på tur och kommer att drabbas som alla andra länder!Problemet som vi möter är dessvärre att vi tillhör ett av de mest oljeberoende länderna i världen. Stort beroende av olja innebär per definition stort problem! Och vilken krigsberedskap har vi? Ingen!Var finns plan B? Existerar inte utan bara en stor förnekelse som dessvärre även omfattar även oppositionen!

    SvaraRadera