söndag 16 september 2012

Utrotningen av mänskligheten har startat

En rapport från Earth Orbital Outpost till Galactic Central Command återgiven av Ugo Bardi.


citat:


Assuming that things continue to move according to plans, planet Earth will soon be free of humans and of most large vertebratesUgo Bardi har också skrivit en mer "jordnära" text omfattande 20 miljarder år.
Läs och begrunda.

Det handlar om att ha lite helikopterperspektiv på tillvaron, dock inte samma sorts helikopter som Ben Bernanke kommer att använda (QE3) vilket för övrigt torde innebära stigande oljepriser framöver vilket i sin tur ökar pressen på PIIGS-ländenas ekonomi. Det medför fördjupad Eurokris vilket slår tillbaka på hela världsekonomin.

Nästa steg i händelsekedjan blir då Demand Destruction (för oljan) vilket kan skapa problem för Galactic Central Command som dock är medvetna om de svårigheter som kan uppstå:Even though the Earth's climate tipping point is likely to have been reached, humans could still, theoretically, react with various countermeasures,


och

The Earth Orbital Outpost will keep the situation under strict and continuous monitoring. We do expect difficulties, in particular with our avatars.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar