tisdag 3 maj 2011

Oljan och framtiden del 3, Depletion Rate

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och har ett totalt utflöde på 159 kbm/sek. Tillflödena är i huvudsak Fyrisån, Örsundaån, Sagån Svartån, Kolbäcksån, Köpingsån, Hedströmmen, Arbogaån, Eskilstunaån och Råckstaån. Antag att alla tillflöden utom två helt plötsligt försvinner. Vad händer då med Stockholms ström (utflödet)? Till en början märks förstås ingenting, men efter några dagar (möjligen veckor beroende på årstid) skulle utflödet börja minska och sluttillståndet blir förstås att det nya utflödet blir samma som det nya tillflödet (om man bortser från regn och avdunstning).

Alltså, om tillflödet minskar så kommer utflödet med nödvändighet också att minska. Utflödet kommer att bli exakt lika stort som tillflödet. Ganska enkelt att förstå, eller hur?

Fast det tycks inte vara lika enkelt för politiker och annat löst folk (läs:ekonomer) att förstå att exakt samma sak gäller för den globala oljeproduktionen.

I verkligheten motsvaras den globala oljeproduktionen av Mälarens utflöde. För att i längden kunna upprätthålla detta oljeflöde krävs att oljan först hittas, dvs det måste finnas ett tillflöde som är lika stort. I annat fall tär man på förrådet (reserverna) och det har man gjort de senaste 30 åren.


Det var runt år 1980 som oljeproduktionen började överstiga den mängd olja man hittade. Mest olja hittade man i mitten på 1960-talet. Nuförtiden konsumerar världen ungefär fyra fat olja för varje nytt fat man hittar. Det är givetvis ohållbart i längden.

Enligt BP så räcker förrådet 40 år vid nuvarande uttag. Det skulle i så fall bli som 3 september 1967 när Sverige gick över till högertrafik.Efter flera års planering så stoppade man all trafik vid 5-tiden på morgonen och så fick alla försiktigt förflytta sig till motsatt sida. Det var Dagen H.

Om 40 år så kan vi alltså se fram emot Dagen OF (OF=OljeFri). Oljeproduktionen kommer att utvecklas enligt nedan.


Men vänta lite nu. Är det verkligen sannolikt att man kan köra på precis som nu och sen tvärt stänga av om 40 år? (eller några få år längre bort om man tar hänsyn till den lilla mängd olja man faktiskt hittar).

Givetvis funkar det inte så. Oljeflödet kommer att minska gradvis precis som Mälarens utflöde skulle minska gradvis även om tillflödena skulle upphöra över en natt. En mer realistisk bild av utvecklingen finns in bilden nedan.

Ungefär denna utveckling är vad man kan förvänta sig. Det finns gott om professorer, filosofie doktorer och andra "halvgalna" typer som påstår detta. Det finns också gott om prognosmakare som menar att minskningen kommer att bli betydligt brantare, men jag håller mig i mittfåran här.

Det finns förstås även dom som tror att nuvarande produktion kan fortsätta betydligt längre och även stiga en del, men den gruppen blir allt mindre och består i huvudsak av "Big Oil" och nån enstaka förvirrad halvprofessor.

Dom flesta (inkl politiker) tror nog ingenting i meningen att dom aldrig har tänkt tanken. Det är primärt för den gruppen jag skriver. (Men jag vet inte om det har nån verkan)

De 40 åren kallas också reservliv, men om man vänder på begreppet så kan man konstatera att för närvarande så förbrukas 1/40 = 2,5 % per år. Det kallas tömningshastigheten eller Depletion Rate. Alltså den hastighet med vilken återstående reserver töms. Med samma årliga produktion under kommande 20 år så kommer Depletion Rate att öka till 1/20 = 5,0 % per år. Är det möjligt?

Vår egen professor Kjell Aleklett är världsledande inom området och driver gruppen Globala Energisystem vid Uppsala universitet. I skriften The Peak of the Oil Age  behandlar han denna fråga ingående. Det är ett måste-dokument och faktiskt ganska lättläst med nästan inga matematiska formler. Räknar man bort bilderna och diverse annat så är det faktiskt inte mer än ca 20 sidor att ta sig igenom. Men det är Peak Oil Hard Core. Var vänlig läs!

Man bör ha rejält på fötterna innan man framför uppfattningen att oljeproduktionen långsiktigt kan bli högre än vad Kjell Aleklett kommer fram till. Det finns dock många anledningar att tro på betydligt lägre oljetillgång framöver. Men det får bli i kommande delar av denna serie.

To be continued......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar