fredag 10 maj 2013

FV10, Klimatpartiet

Inspirerad av Cornus inlägg Partikoncept 2014: Soffliggarpartiet eller Blankröstarpartiet föreslår jag istället ett annat koncept, nämligen Klimatpartiet.

Tanken är att detta nya parti inte ska ha nåt partiprogram i samma form som det etablerade partierna. Klimatpartiet ska inte komma med egna förslag. Men Klimatpartiet ska fungera helt inom de demokratiska ramar som finns inklusive partistöd etc. Klimatpartiet ska också ha en partistyrelse och två språkrör likt det så kallade Miljöpartiet. (Språkrören är dock enda likheten med MP som det ser ut i dagsläget).

Den centrala uppgiften för Klimatpartiet ska vara att värdera den andra partiernas förslag (propositioner, motioner, beslut etc) utifrån ett klimatperspektiv, dvs hur de andras politik påverkar pågående klimatförändringar och relaterat till globala "Carbon Budget".
Det ska endast finnas tre slutsatser som kan dras. Dessa är:

1 Förslaget motverkar klimatförändringarna.
2 Förslaget är i stort sett neutralt i förhållande till klimatförändringarna.
3 Förslaget påskyndar klimatförändringarna.

Om partiet kommer in i riksdagen ska det rösta ja till förslag enligt pkt 1. Lägga ner rösterna om slutsatsen är enligt pkt 2 och rösta nej om slutsatsen är enligt pkt 3. Och detta ska ske enbart baserat på en analys utifrån känd vetenskaplig kunskap.

Partistyrelsen ska bestå av ungefär 10 st erkända klimatforskare. Alltså några utvalda av de typ 99 % av forskarna som är överens om att pågående klimatförändringar orsakas av mänskliga aktiviteter.

De personer jag tänker på som kandidater till partistyrelsen är ex.vis Anders Wijkman, Johan Rockström och Björn Forsberg, men även en dignitet som Kjell Aleklett skulle vara en välkommen medlem (även om jag vet att han har sympatier för FP).

Med svenska erkända forskare i partistyrelsen kommer man också att ha tillgång till all världens ledande klimatforskning.

För att balansera forskarnas ibland svårförståeliga språk bör det också finnas "fackliga representanter" (jfr bolagsstyrelser). Varför inte ex.vis Cornu?

Den viktigaste uppgiften har dock språkrören. Dessa måste kunna omvandla forskarnas slutsatser till begriplig svenska. De måste också ha förmåga att kommunicera slutsatserna till allmänheten.

Varje politiskt förslag ska endast värderas utifrån dess kort- och långsiktiga påverkan på klimatet. Slutsatser och motiveringar ska levereras i form av några få rader (vid en enkel motion) upp till några få sidor (om det gäller en nyligen lagd statsbudget).

Att inte ha nån egen politisk agenda kan ytligt sett verka destruktivt, men ska jämföras med det för klimatet destruktiva politiken som nu bedrivs där det handlar om att bjuda över varandra för att uppnå högsta möjliga koldoixidutsläpp.

Detta är endast ett outvecklat hugskott så här på fredagskvällen, men tycker ändå det är betydligt mer konstruktivt än ett blankröstarparti. Jfr mitt inlägg Positiv vs Konstruktiv

Vad tycker Du?

10 kommentarer:

 1. Det känns som att du kanske blev inspirerad av Steg3-partiet jag föreslog? Cornu responderade dock inget och lär nog inte göra det heller om jag känner honom rätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har nog missat ditt förslag. Var vänlig länka.

   Var vänlig obeservera min inställning att forskare inte ska belastas med politiska engagemang. Enbart värdera de folkvaldas aktiviteter utifrån ett klimatperspektiv.

   Min idé är att endast språkrören ska kommunicera med allmänheten. Forskarna (partistyrelsen) ska fortsätta med sitt vetenskapliga arbete, men avsätta en mindre del av sin tid för att värdera den konventionella polititiken utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

   Det gör dom förstås redan i dag, men det kan formaliseras via ett politiskt parti vars enda syfte är att bevaka utifrån ett klimatförändringsperspektiv.

   Radera
  2. I en kommentar till Cornu-inlägget du länkar till här i början skrev jag "Vi kan starta Steg3-partiet. Vi påstår oss inte ha vattentäta lösningar på samhällsproblemen och världsproblemen, utan vill bara använda samhällets resurser för att driva opinion mot tron att det går att åstadkomma någon tillväxt som ger folk jobb med vettiga inkomster."

   Det är förstås ett ganska annorlunda fokus än det du anger, men inte precis skilda världar.

   Man kan givetvis formulera mer ambitiösa mål - exempelvis medborgarlön - men jag vill först och främst slippa höra politikernas oemotsagda dynga om att fixa arbetslösheten genom tillväxt i ännu ett val.

   Radera
 2. Vad skulle det göra för skillnad vad vi i Sverige tycker och vad våra partier skulle ha för eventuella politiska mål, när det finns ett land på denna planet vars enda mål är total världsdominans till vilket pris som helst? Ett land som ensamt står för en förbrukning av tjugo procent av världens exergi, men med en egen befolkning på endast trehundra miljoner. Ett land vars ledare tycker sig ha rätt att utöva vilka militära medel som helst om dess ekonomiska intressen skulle tänkas vara hotade. Ett land vars ledare tycker att detta lands befolknings nuvarande livsstil inte är förhandlingsbar!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Farfar, det måste komma inifrån!

   Minns studentkravallerna på sextiotalet, protesterna mot Vietnamkriget, Palmes "diktakturens kreatur" mm mm.

   Och nu detta:

   http://www.news.stlpublicradio.org/post/college-divestment-campaigns-creating-passionate-environmentalists

   Det kan gå snabbt, ruggigt snabbt. I detta fall önskar man sig faktiskt en exponentiell utveckling.

   Vi gamla får inte ge upp. Vi får hoppas att de yngre generationerna tar detta på allvar. Och vi ska uppmuntra dom. Vi äldre kan möjligen bidra med lite underfundiga tankar, men det är de unga som ska stå på barrikaderna.

   Låt oss hoppas att dom inte är lata och bekväma av sig. Det har ju vi aldrig varit. Eller hur?

   Radera
  2. Lat? Nej det ska gudarna veta, men möjligen dum:)

   Radera
 3. Tanken är god, men hur gör styrelsen när ett förslag motverkar klimatförändring, MEN ökar art-utrotning (t.ex. gigantiska monokulturer av biobränslen)? Tyvärr är ju inte klimatfrågan den enda viktiga knäckfrågan för våra barn och barnbarn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser ett litet ramverk framför mig, där man lagt fast grunderna för bedömningarna och där klimatpåverkan står överst på listan. Detta behöver dock inte hindra att man kan komplettera med andra vinklingar. Men det ska alltid vara från ett vetenskapligt perspektiv.

   Radera
 4. Det är naivt att tro att människor helt plötsligt ska överge sin generationsegoism. Speciellt när dom inte förstår magnituden av vårt predikament.

  Idén är vacker som sådan dock.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min idé är kanske bra, kanske inte, men jag försöker åtminstone bidra med nåt konstruktivt. När TSHTF vill jag inte stå där med rumpan bar. Jag vill kunna säga till mina barn att jag försökte.

   Dessutom: Jag är relativt gammal, men insikten om att även jag personligen riskerar att bli allvarligt påverkad är skrämmande.

   Radera