söndag 24 juni 2012

Europas oljeförbrukning - en analys

För nån vecka sen kom BP med sin Statistical Review 2012 där man gratis kan ladda ner en Excelfil med alla data vilket är min källa till alla oljesiffror i detta inlägg. Jag hade några gamla grafer som jag ville uppdatera samt att jag var intresserad av hur det går med PIIGS-ländernas oljeförbrukning i skuggan av den ekonomiska krisen. Det hela resulterade dock i nedanstående analys som blev lite mer djupgående än jag tänkte mig från början. Håll till godo.

Inledningsvis en bild över 22 st Europeiska länders oljeförbrukning sorterade i bokstavsordning.


Bilden är egentligen inte så intressant för den som är bekant med Peak Oil, men man kan notera att dessa 22 länders sammanlagda oljeförbrukning toppade redan under 70-talets oljekriser. Man kan också notera en relativt kraftig nedgång de senaste åren. BP har inte med alla länder, men de som saknas är små och har ingen avgörande betydelse för denna analys. Saknade länder är ex.vis Malta, Cypern och de baltiska länderna. Det viktiga är att alla länder med betydande oljeförbrukning är med.

Jag var alltså intresserad av PIIGS-ländernas oljeförbrukning, men upptäckte att man kan dela in de 22 länderna i två tydliga grupper enligt nedan.


Ur bilden framgår två distinkta grupper. Den blå hade sin förbrukningstoppar vid 70-talets oljekriser medan den röda nådde sina toppar i samband med senaste finanskrisen. Norge (grön) satte nytt rekord 2011 och kan alltså inte sägas ha nått sin förbrukningstopp ännu. Landet är också ett specialfall eftersom man är en stor oljeexportör. Även Polen är tveksam (topp 2010?) men får vara med.

Följande bild visar de länder som hade tidiga toppar (70-talet) och är sorterade med Bulgarien underst som uppvisar största procentuella minskningen (73%). Överst Finland med 15% minskning.


Totalt har denna grupp minskat sin oljeförbrukning med 30% från 70-talstoppen. Bilden ovan skiljer sig inte speciellt mycket från den första bilden, men det är nu det intressanta börjar. Följande bild visar oljeförbrukningen för de länder med sentida topp.
Här framträder en helt annan bild. Från botten 1984 fram till toppen 2007 ökade gruppen sin oljeförbrukning med 70%! De senaste fyra åren har det dock blivit en minskning på totalt 8,5%. Man bör också notera att Grekland, Spanien, Irland och Portugal finns i denna grupp. Alltså alla PIIGS-länder utom Italien.

En jämförelse mellan den tidiga och den sena gruppen finns nedan där jag också lagt i Kinas utveckling.


Den sena gruppen är betydligt mindre i absoluta tal, men skillnaden minskar. Och man ser att Kina har kört förbi bägge grupperna de senaste åren.

Ett annat sätt att betrakta utvecklingen är den procentuella utvecklingen vilket jag gjort nedan med år 1965 som utgångspunkt (så långt tillbaka BP:s data sträcker sig).


Man ser en dramatisk utveckling för den sena gruppen som har 4-dubblat sig från 1965. Det kan jämföras med den tidiga gruppen som bara ökat med runt 30% under samma tidsperiod. För jämförelse finns även US och Total World med i bilden.

I den tidiga gruppen finns ex.vis Tyskland, Frankrike och Italien vilka är EU:s tre största ekonomier.Vidare finns England, Sverige, Finland och Danmark. Samtliga dessa var åtminstone på 80/90-talet relativt välmående ekonomier med hyfsad ekonomisk tillväxt. Ändå minskade oljeförbrukningen vilket inte alls stämmer med uppfattningen att ekonomisk tillväxt medför ökande oljeförbrukning. Fast skulle man titta på totala energianvändningen stämmer nog principen.

Nåväl

Hur kan man förklara den stora skillnaden mellan grupperna. Det är knappast skillnader i ekonomisk tillväxt. Ej heller skillnader i arbetslöshet eller sysselsättningsgrad. Det skulle dock kunna vara befolkningstillväxten. Ökad befolkning medför ökad oljeförbrukning, allt annat lika.
Och ja, tittar man på perioden 1980-2007 så har den sena gruppen haft betydligt snabbare befolkningsökning jämfört med den tidiga gruppen.Ökningen är dubbelt så snabb för den sena gruppen. För den tidiga gruppen motsvarar det en ökning med 0,24% per år. Den sena gruppen har haft 0,45% årlig befolkningsökning. (Den globala ökningen är för närvarande ca 1,1% per år).

Befolkningsökningen förklarar alltså en del av den ökade oljeförbrukningen, men det räcker inte. Det måste också ha varit en ökning per capita vilket nedanstående bild visar.


Man ser att oljeförbrukningen per capita ökat rejält för den sena gruppen, men också att den minskat rejält för den tidiga gruppen. Det är alltså en kombination av högre befolkningstillväxt och ökad förbrukning per capita som ger den stora skillnaden i utveckling för den tidiga gruppen jämfört med den sena gruppen.

Uppdelat på länder ser det ut enligt nedan för den tidiga gruppen.Notera att samtliga länder i gruppen uppvisar fallande oljeförbrukning per capita.

Hur ser det då ut för den sena gruppen? Jo, så här:


Samtliga länder uppvisar ökande förbrukning per capita.

Man kan fundera på vad det är för mekanism som ger detta resultat. Jag har inget bra svar, men med ovanstående statistiska fakta som grund kan man formulera följande tes:

Stark befolkningsökning medför ökande oljeförbrukning per capita.

Även det omvända bör gälla:

Svag befolkningsökning medför minskande oljeförbrukning per capita.

Varför det är så har jag inget bra svar på, men är öppen för förslag. Det tycks dock vara så att ändringar i befolkningen påverkar oljeförbrukningen per capita. Det medför en hävstång på oljeförbrukningen, dvs den ändras snabbare än vad som motsvaras av själva befolkningsförändringen.

Bägge ovanstående grupper uppvisar befolkningsökning, men den tidiga gruppen uppvisar en fallande oljeförbrukning såväl i absoluta tal som i förbrukning per capita. Det innebär att en konstant befolkning borde uppvisa en kraftigt fallande oljeförbrukning och att oljeförbrukningen globalt börjar minska kraftigt redan innan befolkningen toppar ur. Det klassiska exemplet är förtsås Ryssland där oljeförbrukningen toppade 1989 medan befolkningen började minska så smått först 1992.

Åt andra hållet tycks principen gälla åtminstone för Kina som (fortfarande) har kraftigt ökande befolkning och stigande oljeförbrukning per capita. 

Jag vet inte om ovanstående teser är globalt allmängiltiga och i så fall varför, men fundera gärna vidare i dessa banor.

Förutom BP har jag använt följande källor (befolkningsstatistik):


6 kommentarer:

 1. Suverän sammanställning av data. Många intressanta frågor blev det. Jag är glad att jag lade till dig i min Facebook-grupp för ett tag sedan så jag inte missar några inlägg från dig :)
  http://www.facebook.com/pages/Bloggar-i-framkant/121979037897347

  SvaraRadera
 2. BNP och oljeförbrukning gäller framför allt globalt, jmf med hur Sverige flyttat ut allt mer industri till andra länder och istället för olja importerar färdiga varor. Man bör nog titta på industrin i de olika länderna. T ex har inte Grekland haft någon speciellt tung industri att lägga ner.

  Titta även på utbyggnaden av kärnkraft - Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien mfl i den tidiga gruppen byggde ut sin kärnkraft och minskade framför allt oljeförbrukningen inom uppvärmning och elproduktion. Gissar att kärnkraftsdelen i den senare gruppen är obefintlig, t ex Norge...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sveriges oljeberoende var bland det högsta i världen på 70-talet innan kärmkraften kom igång. Därefter har vi grovt sett halverat oljeförbrukningen, men Sveriges oljeberoende är fortfarande mycket högt relativt andra länder vilket jag tänkte visa i ett inlägg inom kort.

   Radera
 3. Ökande befolkning kräver nybyggnationer av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur mm. Vid konstant befolkning krävs bara underhåll och ersättning av uttjänta byggnader mm.
  Så jag gissar att energiförbrukningen inom bygg och anläggningssektorn är en betydande bidragande orsak.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är inne på rätt spår, men om det ska stämma måste byggandet kräva mer olja per BNP-krona jämfört med andra branscher för att det ska bli nån hävstångseffekt. Men så är det, åtminstone för Sverige. Tänkte skriva ett inlägg om det också nån gång.

   Radera