onsdag 9 maj 2012

Norges olja

På TheOil Drum kan man nu läsa ett förträffligt inlägg av Rune Likvern som handlar om Norges oljeproduktion. Fastnade speciellt för bilden nedan.


Rune L har här delat upp produktionen efter vilket decennium som den producerade oljan upptäcktes. Redan på 1960-talet hittade man en del olja vilket resulterade i produktion enligt den röda sektorn.

På 1970-talet hittade man massor med olja vilket förstås resulterade i rejält stor produktion ett antal år senare. Produktionen från 70-talsfälten toppade dock 1996, men under 80-talet hittade man en hel del olja vilket resulterade i hyfsad produktion fram till en topp runt år 2000 för den oljan.

Under 1990-talet hittade man betydligt mindre mängder men ändå tillräckligt för att nå den totala produktionstoppen. Också den inträffade runt år 2000. Men så dags hade redan produktionen från 70-talsfälten börjat minska rejält och det blev avgörande för fortsättningen. De fynd man gjorde under 1990-talet räckte inte alls för att ersätta minskningen för 70-talsfälten.

De fynd man gjort på 00-talet är ynkliga jämfört med alla andra tidsperioder och räcker förstås inte alls för att hindra en fortsatt snabb produktionsnedgång. För Sverige är dett allvarligt eftersom vi importerar runt 30 % av vår oljeförbrukning från Norge.

Norges oljeinkomster har dock inte alls minskat, men det beror på den brant stigande trenden för oljepriset senaste decenniet. Men en dag kommer även Norges ekonomiska utbyte av oljan att nå en topp. Man kommer att nå Peak Oljeinkomst.

Det viktiga budskapet är att Rune Likvern på ett mycket tydligt sätt lyckats visualisera det faktum att de största fynden kommer tidigt i ett lands oljehistoria. Senare gör man många fler fynd men storleken minskar vilket vid någon tidpunkt inte räcker för att ersätta minskande produktion från de stora äldre fälten. Det är då Peak Oil inträffar och det är extra tydligt för Norge.

Men är då Norge unikt? Ja i ett avseende, nämligen att Norge är ett av ytterst få länder där man kan lita på statistiken. Men själva grundprincipen för produktionskurvan gäller för alla länder som inte utsätts för krig och andra faktorer "above ground".

Den globala oljeproduktionskurvan får man förstås om man summerar alla länders oljeproduktion och den kurvan kommer att se precis likadan ut, men mer utdragen eftersom produktionstoppen inte inträffar samtidigt för alla länder.

Ovan har jag dock bara försökt beskriva den geologiska delen av Peak Oil. Det finns även en ekonomisk sida som jag tjatat om många gånger, ex.vis här.

Den ekonomiska sidan kan dock bara verka nedåt. Det går liksom inte att besegra geologin. Den bara sätter ett tak för oljeproduktionen och det taket kan nås av länder som Norge där man haft tillgång till bästa möjliga teknik, gott om pengar och inga störande above-ground-faktorer.

De flesta andra oljeproducerande länder av betydelse lider av nån form av ekonomisk/geopolitisk (eller annan) begränsning för sin oljeproduktion. Några exempel är Iran, Syrien, Jemen, Libyen och Nigeria för att inte tala om Irak.

Läs nu inlägget på TheOilDrum. Även kommentarerna är intressanta. Sverige och Carl Bildt finns med, men jag är förstås inte helt säker på att just det höjer nivån. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar